ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА - КНИГИ

Фотографии

Пощенски картички

Автентичен фолклор

Христо Ботев

- 1 -

Кр/886.7-1/Б 70 

Ботев, Христо

   Стихотворения / Христо Ботев . - София : Хемус, 1939 (София : печ. Доверие) . - 36 с. ; 19 см . -  (Библиотека Български писатели)

   

   ISBN : [2 лв.] 

 пълен текст 

Сист. No: 68360

- 2 -

Д/886.7-34/Б 70, Из2/886.7-34/Б 70, Кр/886.7-34/Б 70, П/886.7-34/Б 70, ФП/886.7-34/Б 70, Ч/886.7-34/Б 7094248

Ботьов си поведе белите комити  : Христо Ботев и четата му в народната памет /  Авт., състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова, Весела Пелова . - Враца : Регионална библ. "Христо Ботев", 2008 . - 304 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 281-294. - Именен и геогр. показалец

   ISBN : 5 лв. 

 корица | пълен текст 

Сист. No: 24302

- 3 -

Кр/886.7-8/О 46, П/886.7-8/О 46, ФП/886.7-8/О 4695009

Околчица' 09  : Литературно - художествен алманах /  Гл. ред. Марин Ботунски ; Ред. Андрей Андреев и др . - Враца : Ботевски организационен комитет, 2009 (Враца : БГ - Принт) . - 224 с. : с ил., 4 л. : ил. ; 21 см

   Други ред: Г. Ангелов, Б. Крумов, Я. Кременска, Л. Даскалова, К. Павлов, И. Пенев, Л. Рашев. - 500 тир.

   ISBN 0205-339 Х : 5 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 25195

- 4 -

Кр/886.7-8/О 46, П/886.7-8/О 46, ФП/886.7-8/О 4695504

Околчица' 10  : Литературно - художествен алманах /  Гл. ред. Марин Ботунски ; Ред. Андрей Андреев и др . - Враца : Ботевски организационен комитет, 2010 (Враца : БГ-Принт) . - 240 с. : с ил., 8 л. : цв. ил. ; 21 см

   Други ред. : Г. Ангелов, Б. Крумов, Я. Кременска, Л. Даскалова, Ив. Пенев, Л. Рашев. - 500 тир.

   ISBN 0205-339 Х : 7 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 51170

- 5 -

Кр/886.7-8/О 46, П/886.7-8/О 46, ФП/886.7-8/О 46, Ч/886.7-8/О 4692608

Околчица' 2006  : Литературно - художествен алманах /  Ред. колегия Марин Ботунски и др . - Враца : БГ Принт, 2006 . - 168 с. : с портр., 8 л. : цв. ил. ; 21 см

   Други ред.: А. Андреев, Б. Крумов, И. Пенев, К. Павлов, Л. Даскалова, Л. Рашев, Я. Кременска

   ISBN 0205-339 Х 

 пълен текст 

Сист. No: 20731

- 6 -

Д/886.7-8/О 46, Кр/886.7-8/О 46, П/886.7-8/О 46 

Околчица' 80  : Лит., изкуство, публицистика : [Сборник] /  Отг. ред. Йордан Милев ; Ред. колегия Орлин Орлинов и др . - София : Нар. младеж, 1980 . - 168 с. : с ил. ; 21,5 см

   Други ред. : Кръстьо Луканов, Кирил Торомански, Цанко Христов. - 3 141 тир.

   ISBN : 1.29 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 48339

- 7 -

Кр/886.7-8/О 46, П/886.7-8/О 46, ФП/886.7-8/О 4697531

Околчица` 11  : Лит.-художествен алманах /  Гл. ред. Марин Ботунски ; Ред. Георги Ангелов и др . - Враца : Ботевски организационен комитет, 2011 (Враца : БГ-Принт) . - 230 с. : с ил. ; 21 см

   Други ред.: Г. Ангелов, Б. Крумов, Я. Кременска, Л. Даскалова, Ив. Пенев, Л. Рашев.

   ISBN : [7.00] лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 65255

- 8 -

Кр/886.7-8/О 46, П/886.7-8/О 46, ФП/886.7-8/О 4697532

Околчица` 12  : Лит.-худож. алманах /  Гл. ред. Марин Ботунски ; Ред. Андрей Андреев и др . - Враца : Ботевски организационен комитет, 2012 (Враца : БГ-Принт) . - 232 с. : с ил. ; 21 см

   Други ред. : Г. Ангелов, Б. Крумов, Я. Кременска, Л. Даскалова, Ив. Пенев, Л. Рашев.

   ISBN :[7.00] лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 65256

- 9 -

Д/886.7-8/О 46, Кр/886.7-8/О 46, П/886.7-8/О 46 

Околчица` 81

   Околчица' 81 : Лит. изкуство, публицистика : [Сборник] /  Отг. ред. Йордан Милев . - София : Нар. младеж, 1980 . - 198 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN : 1.56 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 48258

Христо Ботев - книги

- 10 -

Кр/949.72.04/Б 45 

Биографиите на Васил Левски и Христо Ботев  : Най-великите и самоотвержени български революционери - ратници за свободата на България . - Пловдив : Сполука, [Б. г.] . - 31 с. ; 15 см

   

   ISBN : [3 лв.] 

 пълен текст 

Сист. No: 68359

- 11 -

Кр/886.7-1/Б 70 

Ботев, Христо

   Стихотворения / Христо Ботев . - София : Хемус, 1939 (София : печ. Доверие) . - 36 с. ; 19 см . -  (Библиотека Български писатели)

   

   ISBN : [2 лв.] 

 пълен текст 

Сист. No: 68360

- 12 -

Д/886.7-34/Б 70, Из2/886.7-34/Б 70, Кр/886.7-34/Б 70, П/886.7-34/Б 70, ФП/886.7-34/Б 70, Ч/886.7-34/Б 7094248

Ботьов си поведе белите комити  : Христо Ботев и четата му в народната памет /  Авт., състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова, Весела Пелова . - Враца : Регионална библ. "Христо Ботев", 2008 . - 304 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 281-294. - Именен и геогр. показалец

   ISBN : 5 лв. 

 корица | пълен текст 

Сист. No: 24302

- 13 -

Кр/949.72.042.22/Б 70 

Лобното място на Христо Ботев  . - София : БАН, 1954 . - 36 с. : 15 фотогр., 1 л. к. ; 23 см

   Изд. на БАН. Инст. Хр. Ботев. - 2 000 тир. - Библиогр. с. 18-32 / Радка Стоянова.

   ISBN : 2.90 лв. (Подв.)

 пълен текст 

Сист. No: 68351

- 14 -

Д/886.7-8/О 46, Кр/886.7-8/О 46, П/886.7-8/О 46 

Околчица' 80  : Лит., изкуство, публицистика : [Сборник] /  Отг. ред. Йордан Милев ; Ред. колегия Орлин Орлинов и др . - София : Нар. младеж, 1980 . - 168 с. : с ил. ; 21,5 см

   Други ред. : Кръстьо Луканов, Кирил Торомански, Цанко Христов. - 3 141 тир.

   ISBN : 1.29 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 48339

- 15 -

Д/886.7-8/О 46, Кр/886.7-8/О 46, П/886.7-8/О 46 

Околчица` 81

   Околчица' 81 : Лит. изкуство, публицистика : [Сборник] /  Отг. ред. Йордан Милев . - София : Нар. младеж, 1980 . - 198 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN : 1.56 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 48258

- 16 -

Кр/949.72.042.22/Б 70 

Спомен  : 35 годишен юбилей от преминамането на Христо Ботев и другарите му на Козлудийския бряг . - [5. доп. изд] . - Оряхово-Козлодуй : Книж. Ив. К. Томов, 1911 (Свищов : скоропеч. Д. Т. Дамянов) . - 94 с., 7 л. портр., 3 л. ил. ; 17 см

   Именен показалец.

   ISBN : 0.50 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 68356

Наследство

- 17 -

Кр/886.7-1/Б 90 

Бучински, Димитър Петров

   Припевни песни преливни : Стихотворения / Мито Бучински . - София : Изгрев, [1941] (София : печ. Рила, [1941]) . - 32 с., 1 л. : портр. ; 18 см . -  (Песни за всички ; Кн. 3)

   1000 тир.

   ISBN : [3 лв.] 

 корица | пълен текст 

Сист. No: 68361

- 18 -

Кр/886.7-1/Б 90 

Бучински, Димитър Петров

   Светулки в мрака : Стихотворения ; Пантеон на врачанските дейци в миналото / Димитър Петров Бучински . - Враца : [Б. изд.], 1943 (Враца : Центр. печ. Апостолов и Ангелов, 1943) . - 32 с. ; 16 см

   

   ISBN : [2 лв.] 

 корица | пълен текст 

Сист. No: 68362

- 19 -

Кр/949.72.04/Г 80 

Греков, Михаил Георгиев

   Геройската смърт на Никола Воеводов и Цвятко Павлович : Убити вероломно върху парахода Германия на пристанището в Русчук, 8 авг. 1867 г. / Михаил Георгиев Греков . - Пловдив : [Без изд.], 1904 . - 58 с. ; 25 см

   

   ISBN : 2 лв. 

 корица | пълен текст 

Сист. No: 68349

- 20 -

Из1/78.071.1/И 52, Из1/78/И 52 

Дико Илиев : 1898 - 1984  : Албум . - Враца : Исторически музей, [б. г.] . - 23 с.: ил., портр., ноти ; 17.5 см

   

   ISBN : [ 1.00] лв. 

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 67350

- 21 -

Кр/502/Д 58, П/502.7/Д 58, ФЧ/502.7/Д 5899058

Димитров, Мариус Алипиев и др.

   Фотоопределител на растения на Природен парк Врачански Балкан / Мариус Димитров, Добромира Димова ; Снимки Мариус Димитров и др . - Враца : Уникарт, 2014 . - 176 с. : с цв. ил. . -  (Библиотека Врачански Балкан)

   Други фотогр.: Добромира Димова, Даниела Борисова, Никола Стефанов, Архив на ДПП "Врачански Балкан". - Азб. показалец на лат. и бълг. ез.

   ISBN 978-954-2953-34-0 : [12] лв. 

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 67225

- 22 -

Дч/37/Д 59, Кр/37/Д 59, П/373.5/Д 59, ФП/373.5/Д 5985303

Димитрова, Светла Н.

   Училище "Козма Тричков" - [гр. Враца] : Предходници и наследници / Светла Димитрова . - Враца : [Изд. авт.], 1998 (Враца : Полипринт) . - 135 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 132-133.

   ISBN : 2000 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 10469

- 23 -

Кр/949.72.04/З 24 

Заимов, Стоян Стоянов

   Миналото : Юбилейно изд. по случай 54-год. общ. и писателска деятелност на автора му / Стоян Стоянов Заимов : [Б. изд.], 1925 (Плевен : кооп. печ. Изгрев, 1925) . - 23 с., 1 л. : ил. ; 15 см

   Кор. опис. - Кн. е проспект за записване на абонати за юбилейното изд. Миналото с кратки бележки за Ст. Заимов.

   ISBN : [3 лв.] 

 пълен текст 

Сист. No: 68365

- 24 -

Кр/502/З 43 

Защитени природни обекти във Врачански окръг  : (Справочник) /  Под ред. на Васил Харизанов . - [Б. м.] : ОК на ОФ ; ОС на БТС, [Б. г.] . - 31 с.: с табл., сн. ; 20 см

   

   ISBN : [1.20] лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 70245

- 25 -

Д/949.72/И 95, Кр/949.72/И 95, П/949.72/И 95, Ч/949.72/И 95 

История на град Враца  : [Т. 1] - /  Състав. Васил Харизанов ; Ред. Е. Бужашки и др . - София : ОФ, 1976 . - 25 см

   Други ред. : Ц. Воденичарски, П. Петров, В. Харизанов, А. Цветков, Кр. Шарова Изд. на Бълг. истор. д-во 5 000 тир

   Т. 1. От древността до Освобождението . - 1976 . - 528 с. : с ил.

   

   ISBN : 5.26 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 70273

- 26 -

Кр/949.72/И 85 

Йоцов, Димитър Ангелов

   Културно-политическа история на Враца : Т. 1-2 / Димитър Ангелов Йоцов ; Предг. от Михаил Арнаудов . - София : Изд. авт., 1937-1943 (Враца : Влад. Пършоров) . - 25 см

   

   Т. 1. От Римската епоха до Освобождението . - 1937 . - ХVI, 392 с. : с ил., 1 л. портр.

   800 тир.

   ISBN : 1.30 лв. (т. 1)(Подв.)

 корица | пълен текст 

Сист. No: 68353

- 27 -

Кр/949.72/И 85 

Йоцов, Димитър Ангелов

   Културно-политическа история на Враца : Т. 1-2 / Димитър Ангелов Йоцов ; Предг. от Михаил Арнаудов . - София : Изд. авт., 1937-1943 (Враца : Влад. Пършоров) . - 25 см

   

   Т. 2. От Освобождението до днес . - 1943 . - 419 с. : с ил.

   720 тир.

   ISBN : 1.40 лв. (т. 2)(Подв.)

 пълен текст 

Сист. No: 68354

- 28 -

С1/581/К 25, ФС/581/К 25 

Канисков, Васил Любенов

   Лечебните растения на България : Енциклопедичен справочник / Васил Канисков . - София : Изток-Запад, 2011 . - 776 с. : с цв. ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 685-688. - Азб. показалец по латински и български наименования.

   ISBN 978-954-321-858-5 : 45 лв. 

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 5226

- 29 -

Кр/886.7-1/К 86 

Костов, Никола Иванов

   Войнишки въздишки / Червен лиляк . - 4. изд . - Враца : [Б. изд.], 1944 (Враца : Влад. Пършоров) . - 48 с. : с ил. ; 16 см

   Червен Лиляк - псевд. на Никола Иванов Костов. - 1. изд. 1926. - Без сведение за тир.

   ISBN : [3 лв.] 

 корица | пълен текст 

Сист. No: 68372

- 30 -

Кр/502/Л 14 

Лазаров, Веско

   Лудото езеро : Предания и истини / Веско Лазаров . - Враца : [Изд. авт.], 2005 . - 104 с. : със сн., к. ; 20 см

   

   ISBN : 6 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 46820

- 31 -

Кр/78/И52 

Маркова, Цветана

   Дунавско хоро закичено с алено мушкато : Художествено-документална повест за самобитния музикант и композитор Дико Илиев / Цветана Маркова . - Враца : Полипринт АД, 2003 . - 128 с. : с ил. : портр., сн., ноти ; 20 см

   

   ISBN : 3,50 лв. 

 корица | пълен текст 

Сист. No: 17692

- 32 -

Кр/78/Н 25 

Народни песни от Тимок до Вита  /  Ред. Васил Стоин . - София : М-во на нар. просвещение, 1928 (София : Държавна печатница) . - 1134 с. : с ноти ; 29 см

   Показалци с. 1089-1134.

   ISBN : 40 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 68358

- 33 -

Кр/908/Н 75 

Николов, Богдан

   Алтимир през вековете : Истор. очерк / Богдан Николов . - Враца : Окр. нар. музей, 1961 . - 32 с. : с ил. ; 18 см

   900 тир.

   ISBN [10.00] лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 70249

- 34 -

Кр/904/Н 75 

Николов, Богдан

   Археологически паметници във Врачанско / Богдан Николов . - Враца : Окр. нар. съвет, 1964 . - 32 с. : с ил. ; 25 см

   Изд. на ОТС. Отд. Нар. просвета - Враца. 800 тир. Библиогр. с. 30.

   ISBN [10.00] лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 70250

- 35 -

I 6095, Кр/908/Н 75 

Николов, Богдан

   Галатин : [Истор. очерк] / Богдан Николов . - Враца : Окр. нар. музей, 1969 . - 48 с. : с ил., к. ; 18 см

   1 200 тир. Рез. на фр. ез.

   ISBN : [10.00] лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 70251

- 36 -

Кр/908/Н 75I 6337

Николов, Богдан

   Девене в миналото / Богдан Николов . - Враца : Окр. нар. музей, 1962 . - 24 с. : с ил. ; 18 см

   800 тир.

   ISBN : [10.00] лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 70252

- 37 -

Кр/908/Н 75 

Николов, Богдан

   Крушовица, Врачански окръг : [Истор. очерк] / Богдан Николов . - Враца : Окр. музей, 1967 . - 48 с. : с ил. ; 18 см

   1 200 тир. Рез. на фр. ез.

   ISBN : [10.00] лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 70253

- 38 -

Кр/908/Н 74 

Николов, Богдан

   Липница / Богдан Николов . - Враца : Окръжен музей, 1979 (Враца : Държ. печ. "В. Александров") . - 38 с. ; 17 см

   

   ISBN : [10.00] лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 70268

- 39 -

Кр/908/Н 75 

Николов, Богдан

   Букьовци в миналото и днес : Истор. очерк / Богдан Николов . - Враца : Окр. нар. музей, 1961 . - 48 с. : с ил. ; 18 см

   1 200 тир.

   ISBN : [10.00] лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 70269

- 40 -

Кр/908/Н 75 

Николов, Богдан

   Галиче в древността / Богдан Николов . - Враца : Окр. нар. музей, 1962 . - 40 с. : с ил., факс. ; 18 см

   1 000 тир.

   ISBN : [10.00] лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 70270

- 41 -

Кр/908/Н 74 

Николов, Богдан

   Градешница : [Истор. очерк] / Богдан Николов . - Враца : Окр. нар. музей, 1963 . - 48 с. : с ил. ; 18 см

   800 тир. Рез. на рус., фр. ез.

   ISBN : [10.00] лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 70271

- 42 -

Кр/908/Н 75 

Николов, Богдан

   с. Софрониево-[Врачански окр.] : [Истор.-археол. очерк] / Богдан Николов . - Враца : Окр. музей, 1971 . - 63 с. : с ил., к. ; 18 см

   1 000 тир. - Рез. на фр. ез.

   ISBN : [10.00] лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 70272

- 43 -

Кр/908/Н 75 

Николов, Богдан и др.

   Камено поле / Богдан Николов, Спас Машов, Цвятко Илиев Шишков . - Враца : Окръжен музей, 1979 (Враца : Държ. печ. "Васил Александров") . - 48 с.: с ил., к. ; 18 см

   

   ISBN : [10.00] лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 1

- 44 -

Кр/5/П 47, П/582/П 47, ФЧ/582/П 4799068

Петрова, Антоанета

   Фотоопределител на орхидеите на Природен парк Врачански Балкан / Антоанета Петрова ; Снимки Антоанета Петрова и др . - Враца : Уникарт, 2014 . - 80 с. : с цв. ил. ; 21 см . -  (Библиотека Врачански Балкан)

   Други фотогр.: Архив на ДПП "Врачански Балкан", Н. Стефанов, Б. Асьов, Вл. Владимиров, М. Георгиева, Н. Гетова, Пл. Димитров, Р. Василев, Ю. Маринов. - Азб. показалец на названията на лат. и бълг. - Библиогр. с. 80.

   ISBN 978-954-2953-37-1 : [8] лв. 

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 67342

- 45 -

Кр/502/П 93, П/502.7/П 93, ФЧ/502.7/П 9399069

Пулев, Александър и др.

   Защитена фауна на Природен парк Врачански балкан / Александър Пулев, Лилия Филипова . - Враца : Уникарт, 2014 . - 112 с. : с ил. ; 21 см . -  (Библиотека Врачански Балкан)

   Съдържа и: Сп. на земноводните ; Сп. на влечугите ; Сп. на птиците ; Сп. на бозайниците, срещани в Природен парк Врачански Балкан. - Снимки - Архив на ДПП Врачански Балкан. - Библиогр. с. 110-111.

   ISBN 978-954-2953-38-8 : [8] лв. 

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 67344

- 46 -

Кр/908/С 27 

Святи юбилеи  : 160 г. училище ; 130 г. църква ; 100 г. читалище с. Караш, Врачанско /  Състав. Мария Кръстева-Занева ; Худож. Александър Лебедев, Росен Лебедев . - София : Елтон-Р, 1995 (София : Мередиан прес - ЕМ) . - 48 с. : със сн., портр., факс. ; 21 см

   

   ISBN : 3.50 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 46819

- 47 -

Из2/394/Т 93, Кр/39/Т 93, П/394/Т 93, ФП/394/Т 9387338

Туртанска, Нешка

   Александрийка : Танцът в литературата / Нешка Туртанска . - Враца : Гебра, 1999 . - 128 с. : с ил.: цв. ил., ноти ; 20 см

   Библиогр. с. 94-101.

   ISBN : 3 лв. 

 корица | пълен текст 

Сист. No: 16289

- 48 -

Кр/37/Х 27, П/371/Х 2799051

Харизанов, Васил

   Учебното дело във Враца (1600 - 1990 г.) / Васил Харизанов . - Враца : БГ - Принт - ООД, 2004 . - 184 с. : с ил., портр., сн. ; 20 см

   500 тир.

   ISBN 954-9325-10-5 : 4 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 19426

- 49 -

Кр/091/Х 27 

Харизанов, Васил

   Ръкописна книга от Врачанско (X-XVIII в.) : Личности, събития, приписки / Васил Харизанов . - Враца : Top Design, 2004 . - 94 с. : с ил., факс. ; 20 см

   

   ISBN : 3.00 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 21534

- 50 -

Кр/06/Х 27 

Харизанов, Васил

   Дарителството във Враца / Васил Харизанов . - Враца : ДОО Фонд 13 века България, 1989, 1989 . - 122 с. : с ил., портр. ; 21 см

   

   ISBN : 13 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 61231

- 51 -

Кр/949.72.04/Х 27 

Харизанов, Васил

   Тошо Симеонов из раховските села Галич / Васил Харизанов ; Ред. Цено Воденичарски . - Враца : Окр. истор. музей, 1968 . - 40 с. : с ил., факс. ; 20 см

   1 050 тир. Биогр. очерк за участника в четата на Хаджи Димитър и Стефат Караджа

   ISBN : 0.24 лв. 

  

Сист. No: 70248

- 52 -

Кр/502/Ч 67 

Червен регистър на Врачански окръг  : (1 част - растения) / Симеон Недялков и др . - Враца : ОНС, 1983 . - 20 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN : [0.20] лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 70258

Наследство - книги

- 53 -

Д/502/Б 56, Из2/502/Б 56, Кр/502/Б 56, П/502.4/Б 56, ФП/502.4/Б 56, Ч1/502.4/Б 5697240

Божият мост  : Природни и културно-исторически забележителности от Врачанския край : Осма рег. краеведска конференция Враца, 17 ноември 2011 г. : Сб. материали /  Състав. Калина Тодорова ; Ред. Блага Атанасова Риджалска . - Враца : Регион. библ. Христо Ботев, 2012 . - 160 с. : с ил., факс., сн. ; 20 см . -  (Наследство)

   Поредица Наследство с ISSN 1314-328Х

   ISBN : [6] лв. 

 корица | пълен текст 

Сист. No: 64610

- 54 -

Гр/91/Б 32, Кр/91/Б 32, П/914.972/Б 32, Ч/914.972/Б 32II 2324

Борисов, Илия

   Врачански окръг : Албум /  Авт.-състав. Илия Борисов ; Снимки Анатолий Иванчев ; Ред. Йорданка Кирилова . - София : Септември, 1986 . - 156 с. : с ил. ; 28 см

   Авт.-състав. е отбелязан в библиогр. каре. - Парал. текст на рус. и нем. ез. / Прев. Милка Фингова, Райчо Русев. - 8 116 тир. ; 3 000 екз. от тир. подв.

   ISBN : 4,55 лв. (Подв.)

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 22855

- 55 -

Кр/886.7-1/Б 90 

Бучински, Димитър Петров

   Припевни песни преливни : Стихотворения / Мито Бучински . - София : Изгрев, [1941] (София : печ. Рила, [1941]) . - 32 с., 1 л. : портр. ; 18 см . -  (Песни за всички ; Кн. 3)

   1000 тир.

   ISBN : [3 лв.] 

 корица | пълен текст 

Сист. No: 68361

- 56 -

Кр/886.7-1/Б 90 

Бучински, Димитър Петров

   Светулки в мрака : Стихотворения ; Пантеон на врачанските дейци в миналото / Димитър Петров Бучински . - Враца : [Б. изд.], 1943 (Враца : Центр. печ. Апостолов и Ангелов, 1943) . - 32 с. ; 16 см

   

   ISBN : [2 лв.] 

 корица | пълен текст 

Сист. No: 68362

- 57 -

Д/398.3/Г 38, Из2/398.3/Г 38, Кр/398.3/Г 38, П/398.3/Г 38, ФП/398.3/Г 38, Ч/398.3/Г 3892727

Гергьовден във Врачанско  : Края на ХІХ и първата половина на ХХ век /  Авт. на текста и състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова . - Враца : Рал Колобър, 2006 . - 40 с. : с ил. ; 20 см . -  (Роден край)

   Библиогр. с. 37-38.

   ISBN 10: 954-9400-24-7 

   ISBN 13: 978-954-9400-24-3 : 2 лв. 

 корица | пълен текст 

Сист. No: 20487

- 58 -

Кр/949.72.04/Г 80 

Греков, Михаил Георгиев

   Геройската смърт на Никола Воеводов и Цвятко Павлович : Убити вероломно върху парахода Германия на пристанището в Русчук, 8 авг. 1867 г. / Михаил Георгиев Греков . - Пловдив : [Без изд.], 1904 . - 58 с. ; 25 см

   

   ISBN : 2 лв. 

 корица | пълен текст 

Сист. No: 68349

- 59 -

Из1/78.071.1/И 52, Из1/78/И 52 

Дико Илиев : 1898 - 1984  : Албум . - Враца : Исторически музей, [б. г.] . - 23 с.: ил., портр., ноти ; 17.5 см

   

   ISBN : [ 1.00] лв. 

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 67350

- 60 -

Кр/502/Д 58, П/502.7/Д 58, ФЧ/502.7/Д 5899058

Димитров, Мариус Алипиев и др.

   Фотоопределител на растения на Природен парк Врачански Балкан / Мариус Димитров, Добромира Димова ; Снимки Мариус Димитров и др . - Враца : Уникарт, 2014 . - 176 с. : с цв. ил. . -  (Библиотека Врачански Балкан)

   Други фотогр.: Добромира Димова, Даниела Борисова, Никола Стефанов, Архив на ДПП "Врачански Балкан". - Азб. показалец на лат. и бълг. ез.

   ISBN 978-954-2953-34-0 : [12] лв. 

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 67225

- 61 -

Дч/37/Д 59, Кр/37/Д 59, П/373.5/Д 59, ФП/373.5/Д 5985303

Димитрова, Светла Н.

   Училище "Козма Тричков" - [гр. Враца] : Предходници и наследници / Светла Димитрова . - Враца : [Изд. авт.], 1998 (Враца : Полипринт) . - 135 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 132-133.

   ISBN : 2000 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 10469

- 62 -

Кр/949.72.04/З 24 

Заимов, Стоян Стоянов

   Миналото : Юбилейно изд. по случай 54-год. общ. и писателска деятелност на автора му / Стоян Стоянов Заимов : [Б. изд.], 1925 (Плевен : кооп. печ. Изгрев, 1925) . - 23 с., 1 л. : ил. ; 15 см

   Кор. опис. - Кн. е проспект за записване на абонати за юбилейното изд. Миналото с кратки бележки за Ст. Заимов.

   ISBN : [3 лв.] 

 пълен текст 

Сист. No: 68365

- 63 -

Кр/502/З 43 

Защитени природни обекти във Врачански окръг  : (Справочник) /  Под ред. на Васил Харизанов . - [Б. м.] : ОК на ОФ ; ОС на БТС, [Б. г.] . - 31 с.: с табл., сн. ; 20 см

   

   ISBN : [1.20] лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 70245

- 64 -

Д/394/З 73, Из2/394/З 73, Кр/39/З 73, П/394/З 73, ФП/394/З 73, Ч/394/З 7395870

Златни ръце  : Народните занаяти във Врачанския край : Шеста регионална краеведска конференция Враца, 19 ноември 2009 г. : Сборник материали /  Състав. Калина Николова Тодорова ; Ред. Блага Атанасова Риджалска . - Враца : Рал Колобър, 2010 . - 239 с. ; 20 см . -  (Наследство)

   На загл. с. местоизд. погрешно означено Враца. - Изд. на Регионална библ. Христо Ботев - Враца. - Офс. изд.

   ISBN 978-954-940-93-9 : 5 лв. 

 корица | пълен текст 

Сист. No: 56215

- 65 -

Кр/2/И 21 

Иванов, Пламен и др.

   Бистрешки манастир " Св. Иван Рилски (Пусти) - Касинец" / Пламен Иванов, Калина Тодорова, Весела Пелова ; Фотогр. Петър Петров и др ; Прев. англ. ез. Николай Николов ; Прев. фр. ез. Ваня Пенчева . - Враца : Регионално краеведско дружество, 2011 . - 56 с. : със сн. ; 15Х21 см . -  (От Дунав до Балкана, ISSN 1314-3271)

   Текст на англ., фр. ез.

   ISBN : [6] лв. 

 корица | пълен текст 

Сист. No: 2089

- 66 -

Д/949.72/И 95, Кр/949.72/И 95, П/949.72/И 95, Ч/949.72/И 95 

История на град Враца  : [Т. 1] - /  Състав. Васил Харизанов ; Ред. Е. Бужашки и др . - София : ОФ, 1976 . - 25 см

   Други ред. : Ц. Воденичарски, П. Петров, В. Харизанов, А. Цветков, Кр. Шарова Изд. на Бълг. истор. д-во 5 000 тир

   Т. 1. От древността до Освобождението . - 1976 . - 528 с. : с ил.

   

   ISBN : 5.26 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 70273

- 67 -

Кр/949.72/И 85 

Йоцов, Димитър Ангелов

   Културно-политическа история на Враца : Т. 1-2 / Димитър Ангелов Йоцов ; Предг. от Михаил Арнаудов . - София : Изд. авт., 1937-1943 (Враца : Влад. Пършоров) . - 25 см

   

   Т. 1. От Римската епоха до Освобождението . - 1937 . - ХVI, 392 с. : с ил., 1 л. портр.

   800 тир.

   ISBN : 1.30 лв. (т. 1)(Подв.)

 корица | пълен текст 

Сист. No: 68353

- 68 -

Кр/949.72/И 85 

Йоцов, Димитър Ангелов

   Културно-политическа история на Враца : Т. 1-2 / Димитър Ангелов Йоцов ; Предг. от Михаил Арнаудов . - София : Изд. авт., 1937-1943 (Враца : Влад. Пършоров) . - 25 см

   

   Т. 2. От Освобождението до днес . - 1943 . - 419 с. : с ил.

   720 тир.

   ISBN : 1.40 лв. (т. 2)(Подв.)

 пълен текст 

Сист. No: 68354

- 69 -

Д/886.7-192/К12, Кр/886.7-192/К12, П/886.7-192/К12, ФП/886.7-192/К12, Ч/886.7-192/К1291006

Кавал ли свири, мома ли пее...  : Нар. песни от Врачанския край /  Състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова . - Враца : [Майобо], 2002 . - 251 с. : с ил. ; 20 см . -  (Роден край)

   

   ISBN 954-9627-17-11 : 5 лв. (грешен)

 корица | пълен текст 

Сист. No: 17959

- 70 -

С1/581/К 25, ФС/581/К 25 

Канисков, Васил Любенов

   Лечебните растения на България : Енциклопедичен справочник / Васил Канисков . - София : Изток-Запад, 2011 . - 776 с. : с цв. ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 685-688. - Азб. показалец по латински и български наименования.

   ISBN 978-954-321-858-5 : 45 лв. 

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 5226

- 71 -

Кр/886.7-1/К 86 

Костов, Никола Иванов

   Войнишки въздишки / Червен лиляк . - 4. изд . - Враца : [Б. изд.], 1944 (Враца : Влад. Пършоров) . - 48 с. : с ил. ; 16 см

   Червен Лиляк - псевд. на Никола Иванов Костов. - 1. изд. 1926. - Без сведение за тир.

   ISBN : [3 лв.] 

 корица | пълен текст 

Сист. No: 68372

- 72 -

Д/886.7-34/К 89, Из2/886.7-34/К 89, Кр/886.7-34/К 89, П/886.7-34/К 89, ФП/886.7-34/К 89, Ч/886.7-34/К 8989469

Крал - Баир  : Легенди и предания от Врачанско /  Състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова ; Худож. Тодор Ваков . - [Враца] : [Изд. състав.], 2000 . - 220 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 185-206 ; Именен показалец, геогр. показалец

   ISBN : 5 лв. 

 корица | пълен текст 

Сист. No: 25707

- 73 -

Д/398.3/Т 64, Из2/398.3/Т 64, Кр/398.3/Т 64, П/398.3/Т 64, ФП/398.3/Т 64, Ч/398.3/Т 6491957

Лазаре, Цветница и Великден във Врачанско  : (Края на ХІХ и първата половина на ХХ век) /  Авт. на текста и състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова . - Враца : Издателство Рал-Колобър, 2005 . - 40 с. : с ноти ; 20 см . -  (Роден край)

   

   ISBN 954-9400-12-3 : 2.00 лв. 

 корица | пълен текст 

Сист. No: 19329

- 74 -

Кр/502/Л 14 

Лазаров, Веско

   Лудото езеро : Предания и истини / Веско Лазаров . - Враца : [Изд. авт.], 2005 . - 104 с. : със сн., к. ; 20 см

   

   ISBN : 6 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 46820

- 75 -

Кр/949.72.042.22/Б 70 

Лобното място на Христо Ботев  . - София : БАН, 1954 . - 36 с. : 15 фотогр., 1 л. к. ; 23 см

   Изд. на БАН. Инст. Хр. Ботев. - 2 000 тир. - Библиогр. с. 18-32 / Радка Стоянова.

   ISBN : 2.90 лв. (Подв.)

 пълен текст 

Сист. No: 68351

- 76 -

Д/784/М 29, Из1/784/М 29, Кр/784/М 29, П/784/М 29, ФП/784/М 29, Ч/784/М 2993097

Мара Врачанка  : Любими градски песни от Врачанско /  Състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова . - [София] : Рал Колобър, 2006 . - 64 с. : с ил., ноти ; 20 см . -  (Роден край)

   

   ISBN 954-9400-29-8 : 3 лв. 

 корица | пълен текст 

Сист. No: 21998

- 77 -

Кр/78/И52 

Маркова, Цветана

   Дунавско хоро закичено с алено мушкато : Художествено-документална повест за самобитния музикант и композитор Дико Илиев / Цветана Маркова . - Враца : Полипринт АД, 2003 . - 128 с. : с ил. : портр., сн., ноти ; 20 см

   

   ISBN : 3,50 лв. 

 корица | пълен текст 

Сист. No: 17692

- 78 -

Д/886.7-84/М97, Кр/886.7-84/М97, П/886.7-84/М97, ФП/886.7-84/М9791365

Мъдри думи  : Пословици, поговорки и гатанки от Врачанския край /  Авт., състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова . - Враца : БГ Принт ООД, 2004 . - 112 с. ; 20 см . -  (Роден край)

   Библиогр. с. 107-109

   ISBN 954-9325-09-1 : 2 лв. 

 корица | пълен текст 

Сист. No: 18453

- 79 -

Кр/78/Н 25 

Народни песни от Тимок до Вита  /  Ред. Васил Стоин . - София : М-во на нар. просвещение, 1928 (София : Държавна печатница) . - 1134 с. : с ноти ; 29 см

   Показалци с. 1089-1134.

   ISBN : 40 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 68358

- 80 -

Кр/2/Н 70, П/28/Н 7096822

Никодимов, Ивайло

   Църквата "Свети Архангел Михаил" в село Сухаче / Ивайло Никодимов ; Сн. Николай Дряновски . - Враца : Медиа груп - Иво Йорданов, 2012 . - 48 с. : със сн. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-2955-0-2 : [4] лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 33960

- 81 -

Кр/908/Н 75 

Николов, Богдан

   Алтимир през вековете : Истор. очерк / Богдан Николов . - Враца : Окр. нар. музей, 1961 . - 32 с. : с ил. ; 18 см

   900 тир.

   ISBN [10.00] лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 70249

- 82 -

Кр/904/Н 75 

Николов, Богдан

   Археологически паметници във Врачанско / Богдан Николов . - Враца : Окр. нар. съвет, 1964 . - 32 с. : с ил. ; 25 см

   Изд. на ОТС. Отд. Нар. просвета - Враца. 800 тир. Библиогр. с. 30.

   ISBN [10.00] лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 70250

- 83 -

I 6095, Кр/908/Н 75 

Николов, Богдан

   Галатин : [Истор. очерк] / Богдан Николов . - Враца : Окр. нар. музей, 1969 . - 48 с. : с ил., к. ; 18 см

   1 200 тир. Рез. на фр. ез.

   ISBN : [10.00] лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 70251

- 84 -

Кр/908/Н 75I 6337

Николов, Богдан

   Девене в миналото / Богдан Николов . - Враца : Окр. нар. музей, 1962 . - 24 с. : с ил. ; 18 см

   800 тир.

   ISBN : [10.00] лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 70252

- 85 -

Кр/908/Н 75 

Николов, Богдан

   Крушовица, Врачански окръг : [Истор. очерк] / Богдан Николов . - Враца : Окр. музей, 1967 . - 48 с. : с ил. ; 18 см

   1 200 тир. Рез. на фр. ез.

   ISBN : [10.00] лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 70253

- 86 -

Кр/908/Н 74 

Николов, Богдан

   Липница / Богдан Николов . - Враца : Окръжен музей, 1979 (Враца : Държ. печ. "В. Александров") . - 38 с. ; 17 см

   

   ISBN : [10.00] лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 70268

- 87 -

Кр/908/Н 75 

Николов, Богдан

   Букьовци в миналото и днес : Истор. очерк / Богдан Николов . - Враца : Окр. нар. музей, 1961 . - 48 с. : с ил. ; 18 см

   1 200 тир.

   ISBN : [10.00] лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 70269

- 88 -

Кр/908/Н 75 

Николов, Богдан

   Галиче в древността / Богдан Николов . - Враца : Окр. нар. музей, 1962 . - 40 с. : с ил., факс. ; 18 см

   1 000 тир.

   ISBN : [10.00] лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 70270

- 89 -

Кр/908/Н 74 

Николов, Богдан

   Градешница : [Истор. очерк] / Богдан Николов . - Враца : Окр. нар. музей, 1963 . - 48 с. : с ил. ; 18 см

   800 тир. Рез. на рус., фр. ез.

   ISBN : [10.00] лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 70271

- 90 -

Кр/908/Н 75 

Николов, Богдан

   с. Софрониево-[Врачански окр.] : [Истор.-археол. очерк] / Богдан Николов . - Враца : Окр. музей, 1971 . - 63 с. : с ил., к. ; 18 см

   1 000 тир. - Рез. на фр. ез.

   ISBN : [10.00] лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 70272

- 91 -

Кр/908/Н 75 

Николов, Богдан и др.

   Камено поле / Богдан Николов, Спас Машов, Цвятко Илиев Шишков . - Враца : Окръжен музей, 1979 (Враца : Държ. печ. "Васил Александров") . - 48 с.: с ил., к. ; 18 см

   

   ISBN : [10.00] лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 1

- 92 -

Д/398/О 45, Кр/39/О 45, П/398.2/О 45, П/398.3/О 45, ФП/398.3/О 45 

Ой, Коледо, мой , Коледо  : Коледните празници във Врачанско ( края на XIХ и първата половина на ХХ век) /  Авт. на текста Калина Тодорова, Блага Атанасова . - Враца : БГ-Принт, 2003 . - 40 с. : с ноти ; 20 см . -  (Роден край)

   Библиогр. с. 37-38.

   ISBN 954-9325-02-4 : 1.50 лв. 

 корица | пълен текст 

Сист. No: 18009

- 93 -

Кр/886.7-8/О 46, П/886.7-8/О 46, ФП/886.7-8/О 4695009

Околчица' 09  : Литературно - художествен алманах /  Гл. ред. Марин Ботунски ; Ред. Андрей Андреев и др . - Враца : Ботевски организационен комитет, 2009 (Враца : БГ - Принт) . - 224 с. : с ил., 4 л. : ил. ; 21 см

   Други ред: Г. Ангелов, Б. Крумов, Я. Кременска, Л. Даскалова, К. Павлов, И. Пенев, Л. Рашев. - 500 тир.

   ISBN 0205-339 Х : 5 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 25195

- 94 -

Кр/886.7-8/О 46, П/886.7-8/О 46, ФП/886.7-8/О 4695504

Околчица' 10  : Литературно - художествен алманах /  Гл. ред. Марин Ботунски ; Ред. Андрей Андреев и др . - Враца : Ботевски организационен комитет, 2010 (Враца : БГ-Принт) . - 240 с. : с ил., 8 л. : цв. ил. ; 21 см

   Други ред. : Г. Ангелов, Б. Крумов, Я. Кременска, Л. Даскалова, Ив. Пенев, Л. Рашев. - 500 тир.

   ISBN 0205-339 Х : 7 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 51170

- 95 -

Кр/886.7-8/О 46, П/886.7-8/О 46, ФП/886.7-8/О 46, Ч/886.7-8/О 4692608

Околчица' 2006  : Литературно - художествен алманах /  Ред. колегия Марин Ботунски и др . - Враца : БГ Принт, 2006 . - 168 с. : с портр., 8 л. : цв. ил. ; 21 см

   Други ред.: А. Андреев, Б. Крумов, И. Пенев, К. Павлов, Л. Даскалова, Л. Рашев, Я. Кременска

   ISBN 0205-339 Х 

 пълен текст 

Сист. No: 20731

- 96 -

Кр/886.7-8/О 46, П/886.7-8/О 46, ФП/886.7-8/О 4697531

Околчица` 11  : Лит.-художествен алманах /  Гл. ред. Марин Ботунски ; Ред. Георги Ангелов и др . - Враца : Ботевски организационен комитет, 2011 (Враца : БГ-Принт) . - 230 с. : с ил. ; 21 см

   Други ред.: Г. Ангелов, Б. Крумов, Я. Кременска, Л. Даскалова, Ив. Пенев, Л. Рашев.

   ISBN : [7.00] лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 65255

- 97 -

Кр/886.7-8/О 46, П/886.7-8/О 46, ФП/886.7-8/О 4697532

Околчица` 12  : Лит.-худож. алманах /  Гл. ред. Марин Ботунски ; Ред. Андрей Андреев и др . - Враца : Ботевски организационен комитет, 2012 (Враца : БГ-Принт) . - 232 с. : с ил. ; 21 см

   Други ред. : Г. Ангелов, Б. Крумов, Я. Кременска, Л. Даскалова, Ив. Пенев, Л. Рашев.

   ISBN :[7.00] лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 65256

- 98 -

Д/949.72/О 78, Из2/949.72/О 78, Кр/949.72.043/О 78, П/949.72.043/О 78, ФП/949.72.043/О 78, Ч/949.72.043/О 7894321

Освобождението  : Сб. материали от Четвъртата регионална краеведска конф. ["Миналото на родния край - послание към бъдещето"], Враца, 21 ноември 2007 г. /  Състав. Калина Тодорова, Силвия Павлова ; Ред. Блага Атанасова, Румяна Цветкова . - Враца : Рал Колобър, 2008 . - 152 с. : с ил., факс., к. ; 20 см . -  (Наследство)

   Изд. на Регион. библиотека "Христо Ботев" - Враца. - Библиогр. след отд. части

   ISBN 978-954-9400-67-0 : 3 лв. 

 корица | пълен текст 

Сист. No: 37825

- 99 -

Д/886.7-3/О 88, Из2/886.7-3/О 88, Кр/886.7-3/О 88, П/886.7-3/О 88, ФП/886.7-3/О 88, Ч/886.7-3/О 8891904

От Дунав до Балкана  : Легенди, предания, разкази, приказки, анекдоти от Врачанския край /  Състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова ; [Предг.] Калина Тодорова . - София : Рал Колобър, 2005 . - 164 с. ; 20 см . -  (Роден край)

   Библиогр. с.149 -154 ; Именен и геогр. показалец

   ISBN 954-9400-22-0 : 4 лв. 

 корица | пълен текст 

Сист. No: 20206

- 100 -

Кр/5/П 47, П/582/П 47, ФЧ/582/П 4799068

Петрова, Антоанета

   Фотоопределител на орхидеите на Природен парк Врачански Балкан / Антоанета Петрова ; Снимки Антоанета Петрова и др . - Враца : Уникарт, 2014 . - 80 с. : с цв. ил. ; 21 см . -  (Библиотека Врачански Балкан)

   Други фотогр.: Архив на ДПП "Врачански Балкан", Н. Стефанов, Б. Асьов, Вл. Владимиров, М. Георгиева, Н. Гетова, Пл. Димитров, Р. Василев, Ю. Маринов. - Азб. показалец на названията на лат. и бълг. - Библиогр. с. 80.

   ISBN 978-954-2953-37-1 : [8] лв. 

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 67342

- 101 -

Из2/886.7-192/П 64, Кр/886.7-192/П 64, П/886.7-192/П 6495581

Под ореше столовато  : 26 автентични песни от село Габаре, Белослатинско /  Състав. Ивайло Никодимов . - Враца : Медиа груп - Иво Йорданов, 2010 (Враца : БГ принт) . - 48 с. : с портр. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-92611-1-0 : [3 лв.] 

 пълен текст 

Сист. No: 52488

- 102 -

Д/398.3/П 84, Из2/398.3/П 84, Кр/398.3/П 84, П/398.3/П 84, ФП/398.3/П 84, Ч/398.3/П 8493556

Празничен народен календар от Врачанския край  /  Авт. на текста, състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова, Весела Пелова ; Предг. Калина Тодорова . - София : Рал Колобър, 2007 . - 264 с. : с ил. ; 20 см . -  (Роден край)

   Библиогр. с. 245-258. - Именен и геогр. показалец. - Съдържа и Празничните традиции на старите врачани / Весела Пелова

   ISBN 978-954-9400-37-3 : 5 лв. 

 корица | пълен текст 

Сист. No: 22104

- 103 -

Кр/502/П 93, П/502.7/П 93, ФЧ/502.7/П 9399069

Пулев, Александър и др.

   Защитена фауна на Природен парк Врачански балкан / Александър Пулев, Лилия Филипова . - Враца : Уникарт, 2014 . - 112 с. : с ил. ; 21 см . -  (Библиотека Врачански Балкан)

   Съдържа и: Сп. на земноводните ; Сп. на влечугите ; Сп. на птиците ; Сп. на бозайниците, срещани в Природен парк Врачански Балкан. - Снимки - Архив на ДПП Врачански Балкан. - Библиогр. с. 110-111.

   ISBN 978-954-2953-38-8 : [8] лв. 

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 67344

- 104 -

Д/2/С 25, Из2/23/28/С 25, Кр/2/С 25, П/28/С 25, ФП/28/С 25, Ч/28/С 2595117

Свети места  : Църквите и манастирите във Врачанския край : Пета регионална краеведска конференция Враца, 27 ноември 2008 г. : Сборник материали /  Състав. Калина Тодорова, Силвия Павлова ; Ред. Блага Атанасова . - Враца : Рал Колобър, 2009 . - 240 с. : с ил. ; 20 см . -  (Наследство)

   Изд. на Регион. библиотека "Христо Ботев" - Враца. - 300 тир. - Библиогр. на презентациите с. 235-236

   ISBN 978-954-9400-76-2 : 4.30 лв. 

 корица | пълен текст 

Сист. No: 44470

- 105 -

Кр/908/С 27 

Святи юбилеи  : 160 г. училище ; 130 г. църква ; 100 г. читалище с. Караш, Врачанско /  Състав. Мария Кръстева-Занева ; Худож. Александър Лебедев, Росен Лебедев . - София : Елтон-Р, 1995 (София : Мередиан прес - ЕМ) . - 48 с. : със сн., портр., факс. ; 21 см

   

   ISBN : 3.50 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 46819

- 106 -

Кр/355/359/Т 36 

Таслаков, Васил Гечев

   35 пехотен Врачански полк във Всеобщата европейска война през 1915 - 1918 г. : Ч. 1- / Васил Гечев Таслаков . - Враца : Фонд за увековечаване паметта на загиналите герои, 1930 (Враца : печ. Ст. Цеков, 1930) . - 25 см

   Пълното име на изд. : Фонд за увековечаване паметта на загиналите герои от 35 пехотен Врачански полк. - 10000 тир.

   ISBN : 20 лв. 

   Ч. 1. На Западния, Сръбския и Добруджанския фронтове . - 1930 . - 295 с., с ил.

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 53363

- 107 -

Кр/8/Т 64, П/808.67/Т 64, ФЧ/808.67/Т 64, Ч/808.67/Т 6499074

Тодорова, Калина

   Топонимията на Природен парк Врачански Балкан /  [Авт., състав.] Калина Тодорова ; Снимки Калина Тодорова и др . - Враца : Уникарт, 2014 . - 176 с. : с ил., сн., к. ; 21 см . -  (Библиотека Врачански Балкан)

   Пълното име на авт. е Калина Тодорова Николова. - Други фотогр. : Н. Стефанов, К. Лаковски, К. Танков, О. Генова, С. Донов, ДПП "Врачански Балкан". - Библиогр. с. 154-155.

   ISBN 978-954-2953-35-7 : [12] лв. 

 корица | пълен текст 

Сист. No: 66963

- 108 -

Д/886.7-34/Т 64, Кр/886.7-34/Т 64, П/886.7-34/Т 64, ФП/886.7-34/Т 64, Ч/886.7-34/Т 6497629

Тодорова, Калина Николова

   Рилският чудотворец и Бистрешкият манастир "Св. Иван Пусти" : Легенди, предания и разкази от културното пространство на светата обител / Калина Тодорова ; Фотогр. Васко Врачовски и др . - Враца : Регион. библ. Христо Ботев ; Регионално краеведско дружество, 2013 . - 254 с. : с ил., к. ; 20 см . -  (Наследство)

   Пълното име на авт. е Калина Тодорова Николова, отб. на гърба на загл. с. - Други фотогр.: Калина Тодорова, Петър Петров, Боян Пищиков. - Рез. на англ. ез. ; Библиогр. с.160-164.

   ISBN 978-619-7102-05-5 : [6] лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 65463

- 109 -

98648, Из2/93/99/Т 79, Кр/93/99/Т 79 

Тракийската култура - неделима част от европейската цивилизация  : Сборник, посветен на 80-годишнината от рождението на проф. Александър Фол : [Кръгла маса, Враца, 19 октомври 2013 г.] /  [Състав. Мария Дончева-Петкова]  ; [Ред. Мария Дончева-Петкова, Нарцис Торбов]  ; [Ил. Нарцис Торбов]  . - Враца : БГ Принт, 2013 ([София] : Микротест) . - 124 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Загл. на англ. ез.: Thracian culture - an integral part of the European civilization. - Сведения за авт. отг. отбелязани на гърба на загл. с. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-7102-10-9 : [12] лв. 

 корица | пълен текст 

Сист. No: 66891

- 110 -

Из2/394/Т 93, Кр/39/Т 93, П/394/Т 93, ФП/394/Т 9387338

Туртанска, Нешка

   Александрийка : Танцът в литературата / Нешка Туртанска . - Враца : Гебра, 1999 . - 128 с. : с ил.: цв. ил., ноти ; 20 см

   Библиогр. с. 94-101.

   ISBN : 3 лв. 

 корица | пълен текст 

Сист. No: 16289

- 111 -

Кр/37/Х 27, П/371/Х 2799051

Харизанов, Васил

   Учебното дело във Враца (1600 - 1990 г.) / Васил Харизанов . - Враца : БГ - Принт - ООД, 2004 . - 184 с. : с ил., портр., сн. ; 20 см

   500 тир.

   ISBN 954-9325-10-5 : 4 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 19426

- 112 -

Кр/091/Х 27 

Харизанов, Васил

   Ръкописна книга от Врачанско (X-XVIII в.) : Личности, събития, приписки / Васил Харизанов . - Враца : Top Design, 2004 . - 94 с. : с ил., факс. ; 20 см

   

   ISBN : 3.00 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 21534

- 113 -

Кр/06/Х 27 

Харизанов, Васил

   Дарителството във Враца / Васил Харизанов . - Враца : ДОО Фонд 13 века България, 1989, 1989 . - 122 с. : с ил., портр. ; 21 см

   

   ISBN : 13 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 61231

- 114 -

Кр/949.72.04/Х 27 

Харизанов, Васил

   Тошо Симеонов из раховските села Галич / Васил Харизанов ; Ред. Цено Воденичарски . - Враца : Окр. истор. музей, 1968 . - 40 с. : с ил., факс. ; 20 см

   1 050 тир. Биогр. очерк за участника в четата на Хаджи Димитър и Стефат Караджа

   ISBN : 0.24 лв. 

  

Сист. No: 70248

- 115 -

Кр/502/Ч 67 

Червен регистър на Врачански окръг  : (1 част - растения) / Симеон Недялков и др . - Враца : ОНС, 1983 . - 20 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN : [0.20] лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 70258

- 116 -

Д/949.72/С 77, Кр/949.72.05/С 77, П/949.72.052.2/С 77, ФП/949.72.052.2/С 77, Ч/949.72.05/С 7797628

[Сто] 100 години от Балканските войни 1912 - 1913 г.  : Сб. материали [от] Девета регионална краеведска конференция Враца, 28-29 ноември 2012 г. /  Състав. Калина Тодорова ; Ред. Блага Атанасова . - Враца : Регионална библ. "Христо Ботев", 2013 . - 144 с. : с ил. ; 20 см . -  (Наследство)

   Пълното име на състав. Калина Тодорова е Калина Тодорова Николова, на ред. Блага Атанасова е Блага Атанасова Риджалска, отб. на гърба на загл. с. - Поредица Наследство с ISSN 1314-328X

   ISBN 978-619-7102-06-2 : [6] лв. 

 корица | пълен текст 

Сист. No: 65462


 Индекс по АВТОРИ

Ангелов, Георги 7 96 
Андреев, Андрей 3 4 8 93 94 97 
Арнаудов, Михаил 26 27 67 68 
Атанасова, Блага 2 12 57 69 72 73 76 78 92 98 99 102 104 116 
Борисов, Илия 54 
Ботев, Христо 1 11 
Ботунски, Марин 3 4 5 7 8 93 94 95 96 97 
Бужашки, Е. 25 66 
Бужашки, Евлоги 25 66 
Бучински, Димитър Петров 17 18 55 56 
Бучински, Мито 17 55 
Ваков, Тодор 72 
Велев, Владимир 52 115 
Воденичарски, Цено 25 51 66 114 
Врачовски, Васко 108 
Греков, Михаил Георгиев 19 58 
Димитров, Мариус 21 60 
Димитров, Мариус Алипиев 21 60 
Димитрова, Радка 52 115 
Димитрова, Светла 22 61 
Димитрова, Светла Н. 22 61 
Димова, Добромира 21 60 
Дряновски, Николай 80 
Заимов, Стоян Стоянов 23 62 
И. В. 10 
Иванов, Пламен 65 
Иванчев, Анатолий 54 
Йоцов, Димитър Ангелов 26 27 67 68 
Канисков, Васил 28 70 
Канисков, Васил Любенов 28 70 
Кирилова, Йорданка 54 
Костов, Никола Иванов 29 71 
Кръстева-Занева, Мария 46 105 
Лазаров, Веско 30 74 
Лебедев, Александър 46 105 
Лебедев, Росен 46 105 
Луканов, Кръстьо 6 14 
Маркова, Цветана 31 77 
Машов, Спас 43 91 
Милев, Йордан 6 9 14 15 
Муслийска, Златка 52 115 
Недялков, Симеон 52 115 
Никодимов, Ивайло 80 101 
Николов, Богдан 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 
Николов, Николай 65 
Орлинов, Орлин 6 14 
Павлова, Силвия 98 104 
Пелова, Весела 2 12 65 102 
Пенчева, Ваня 65 
Петров, Петър 65 
Петров, Петър Хр. 25 66 
Петрова, Антоанета 44 100 
Пулев, Александър 45 103 
Риджалска, Блага Атанасова 53 64 104 116 
Стоин, Васил 32 79 
Стоин, Васил Стоянов 32 79 
Стоянова, Радка 13 75 
Таслаков, Васил Гечев 106 
Тодорова, Калина 2 12 53 57 65 69 72 73 76 78 92 98 99 102 104 107 108 116 
Тодорова, Калина Николова 53 64 104 108 116 
Торомански, Кирил 6 14 
Туртанска, Нешка 47 110 
Филипова, Лилия 45 103 
Харизанов, Васил 24 25 48 49 50 51 63 66 111 112 113 114 
Христов, Цанко 6 14 
Цветков, Андрей 25 66 
Цветкова, Румяна 98 
Червен лиляк 29 71 
Шарова, Крумка 25 66 
Шишков, Цвятко Илиев 43 91 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Александрийка 47 110 
Алтимир през вековете 33 81 
Археологически паметници във Врачанско 34 82 
Биографиите на Васил Левски и Христо Ботев 10 
Бистрешки манастир " Св. Иван Рилски (Пусти) - Касинец" 65 
Божият мост 53 
Ботьов си поведе белите комити 2 12 
Букьовци в миналото и днес 39 87 
Войнишки въздишки 29 71 
Врачански окръг 54 
Галатин 35 83 
Галиче в древността 40 88 
Гергьовден във Врачанско 57 
Геройската смърт на Никола Воеводов и Цвятко Павлович 19 58 
Градешница 41 89 
Дарителството във Враца 50 113 
Девене в миналото 36 84 
Дико Илиев : 1898 - 1984 20 59 
Дунавско хоро закичено с алено мушкато 31 77 
Защитена фауна на Природен парк Врачански балкан 45 103 
Защитени природни обекти във Врачански окръг 24 63 
Златни ръце 64 
История на град Враца 25 66 
Кавал ли свири, мома ли пее... 69 
Камено поле 43 91 
Крал - Баир 72 
Крушовица, Врачански окръг 37 85 
Културно-политическа история на Враца 26 27 67 68 
Лазаре, Цветница и Великден във Врачанско 73 
Лечебните растения на България 28 70 
Липница 38 86 
Лобното място на Христо Ботев 13 75 
Лудото езеро 30 74 
Мара Врачанка 76 
Миналото 23 62 
Мъдри думи 78 
Народни песни от Тимок до Вита 32 79 
Ой, Коледо, мой , Коледо 92 
Околчица' 09 3 93 
Околчица' 10 4 94 
Околчица' 2006 5 95 
Околчица' 80 6 14 
Околчица' 81 9 15 
Околчица` 11 7 96 
Околчица` 12 8 97 
Освобождението 98 
От Дунав до Балкана 99 
Под ореше столовато 101 
Празничен народен календар от Врачанския край 102 
Припевни песни преливни 17 55 
Рилският чудотворец и Бистрешкият манастир "Св. Иван Пусти" 108 
Ръкописна книга от Врачанско (X-XVIII в.) 49 112 
с. Софрониево-[Врачански окр.] 42 90 
Свети места 104 
Светулки в мрака 18 56 
Святи юбилеи 46 105 
Спомен 16 
Стихотворения 1 11 
Топонимията на Природен парк Врачански Балкан 107 
Тошо Симеонов из раховските села Галич 51 114 
Тракийската култура - неделима част от европейската цивилизация 109 
Учебното дело във Враца (1600 - 1990 г.) 48 111 
Училище "Козма Тричков" - [гр. Враца] 22 61 
Фотоопределител на орхидеите на Природен парк Врачански Балкан 44 100 
Фотоопределител на растения на Природен парк Врачански Балкан 21 60 
Църквата "Свети Архангел Михаил" в село Сухаче 80 
Червен регистър на Врачански окръг 52 115 
35 пехотен Врачански полк във Всеобщата европейска война през 1915 - 1918 г. 106 
[Сто] 100 години от Балканските войни 1912 - 1913 г. 116 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Археологически паметници - Врачански край 53 
Балканска война 1912-1913 г. - конференции 116 
Бозайници - Врачански Балкан - определители 45 103 
Ботев, Христо - живот и дейност 13 75 
България - старини 34 82 
България - Старини - Албуми 41 89 
Влечуги - Врачански Балкан - определители 45 103 
Враца - военна история 106 
Враца - история 25 26 27 66 67 68 
Враца - краезнание 26 27 67 68 
Врачански край - вярвания и обичаи 73 
Врачански край - освобождение от турско владичество - конференции 98 
Врачански край - участие в Балканските войни 1912-1913 г. - конференции 116 
Врачански окръг - албуми 54 
Географски имена - Врачански край 107 
Гергьовден - във Врачанско - популярна литература 57 
Древна Тракия - сборници 109 
Духова музика 20 59 
Духова музика - Врачански край 20 59 
Занаяти - Врачански край 64 
Земноводни - Врачански Балкан - определители 45 103 
Композитори, български - творчество 20 59 
Култура, тракийска - сборници 109 
Лечебни растения - справочници 28 70 
Личности - Врачански край 19 58 
Манастири - Врачански край - история 104 
Манастири, български - Бистрец [обл. Враца] - история 65 
Музикална самодейност - Враца - история 76 
Народни обичаи и обреди - Врачански край 102 
Народни певци, български - Врачански край - очерци 101 
Народни песни - български 32 79 
Народни песни, български - Врачански край 101 
Националноосвободително движение - България 23 62 
Националноосвободително движение - България - дейци 10 16 19 58 
Обреди и обичаи, български - Врачанския край 92 
Ономастика, българска 107 
Орхидеи - географско разпределение - Врачански Балкан 44 100 
Пехота 106 
Природен парк Врачански Балкан - флора - проучвания 21 60 
Природни бедствия - Враца 30 74 
Природни забележителности - Врачански край 53 
Природни паркове и резервати - Врачански край 24 63 
Птици - Врачански Балкан - определители 45 103 
Растения - опазване 52 115 
Ръкописи -Врачански край - история 49 112 
с. Камено поле, [обл. Враца] - история 43 91 
Села - България 35 37 39 83 85 87 
Села - област Враца - история 46 105 
Селища - България 33 36 38 40 42 43 81 84 86 88 90 91 
Средни училища - Враца - история 22 61 
Учебно дело, Враца - история 48 111 
Учители, български - Враца 22 61 
Фитотерапия - справочници 28 70 
Фол, Александър Николаев - юбилеи и чествания - сборници 109 
Църкви - Врачански край - история 104 
Църкви - Сухаче, обл. Плевен - история 80 
Четническо движение 51 114 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

археология 34 82 
Врачански балкан 52 115 
вярвания 73 
защитени растения 52 115 
легенди 2 12 
народни песни 2 12 
паметници 34 82 
предания 2 12 
растения 52 115 
църкви 80 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Ботев, Христо 10 13 16 75 
Войводов, Никола 19 58 
Илиев, Дико 20 31 59 77 
Левски, Васил 10 
Павлович, Цвятко 19 58 
Симеонов, Тошо 51 114 
Фол, Александър Николаев 109 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Алтимир 33 81 
Враца 13 25 66 75 116 
Враца - краезнание 26 27 67 68 
Врачански Балкан 13 24 52 63 75 115 
Врачански Балкан - ботаника 44 100 
Врачански Балкан - краезнание 44 100 
Врачански Балкан - фауна 45 103 
Врачански край 34 73 82 
Врачански край - краезнание 53 64 
Врачански край - природни забележителности 24 53 63 
Врачански окръг 52 115 
Габаре 101 
Галиче 40 88 
Градешница 41 89 
Девене 36 84 
Камено поле 43 91 
Крушовица 37 85 
Липница 38 86 
Мизия 39 87 
Околчица 13 75 
Оряхово 116 
с. Сухаче, обл. Плевен 80 
Софрониево 42 90