ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА - НЕТРАДИЦИОННИ НОСИТЕЛИ

Фотографии

- 1 -

 

Албум [на Симеона Христова от гр. Мизия, Врачанско]  : Фотоалбум, Без год. . - Твърда корица - текстил, 20 с. ; 10/8 см

   Албумът съдържа 19 черно-бели фотогр., които отразяват моменти от личния и професионален живот на Симеона Христова от различни периоди на ХХ в: сватбени фотогр., сурвакане, бране на царевица и грозде и др.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2743

- 2 -

 

Албум [Обществени сгради и благоустройство на селата Чирен и Лиляче]  : Фотоалбум . - Чирен, 1934/35 . - Твърда корица - текстил, кожа, 7 с. ; 39/29 см

   Албумът съдържа 10 черно-бели фотогр. на общинския дом и кметството в Чирен и Лиляче, чешмите, около които се строят парковете в Чирен и Лиляче, читалищния салон и здравната служба в Чирен и пътя между двете села.

 пълен текст 

Сист. No: 3753

- 3 -

 

Албум на читалище "Отец Паисий" - с. Три кладенци, Врачанско  : Фотоалбум . - Твърда корица - текстил, 40 с. ; 30/20 см

   Албумът съдържа 118 черно-бели фотогр., които отразяват моменти от обществения и читалищния живот от втората половина на ХХ в.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2744

- 4 -

 

Албум на читалище "Пробуда-1931" - кв. Бистрец, Враца  : Фотоалбум . - [Враца] . - Твърда корица - текстил, кожа, 14 с. ; 30/20 см

   Албумът съдържа 27 черно-бели фотогр., които отразяват моменти от читалищния живот - възстановки на обичаи, традиционни занаяти, изложби и театрални представления от втората половина на ХХ в.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2741

- 5 -

 

Албум от Междуокръжен събор на народното творчество "От Тимок до Искър", проведен в гр. Белоградчик - 25/26 авг. 1967 г.  : Фотоалбум /  Състав. Окръжен читалищен съвет гр. Враца, 1967 . - Твърда корица, луксозен - кожа, 46 с. ; 43/30 см

   Албумът съдържа 95 черно-бели фотогр., всяка с размер 17/13 и надпис-обяснение, което съдържа името на обичая или изпълнителя и населенето място, което представлява. Снимките отразяват моменти от представянето на обичаи и обреди, песни и инструментални мелодии, носии от Врачанския край.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3253

- 6 -

 

[Бране на грах]  : Фотография, 1970 ; 12/8 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3101

- 7 -

 

[Булка]  : Фотография, 1989 ; 12/8 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3114

- 8 -

 

двора на старата църква "Св. Георги"]  : Фотография . - Долни Вадин, 1934 . - Черно-бяла, каширана

   Архив на читалище "Съзнание 1927", с. Долни Вадин.

 пълен текст 

Сист. No: 3230

- 9 -

 

[Викане на къща]  : Фотография . - Долни Вадин, 1977 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Архив на читалище "Съзнание 1927", с. Долни Вадин.

 пълен текст 

Сист. No: 3231

- 10 -

 

[Дете с кукла]  : Фотография, 80 год. на ХХ в ; 12/8 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3122

- 11 -

 

[Духовата музика]  : Фотография . - Долни Вадин, 60-те г. на ХХ . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Архив на читалище "Съзнание 1927", с. Долни Вадин.

 пълен текст 

Сист. No: 3226

- 12 -

 

[Духовата музика]  : Фотография . - Долни Вадин, 30-те г. на ХХ . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Архив на читалище "Съзнание 1927", с. Долни Вадин.

 пълен текст 

Сист. No: 3227

- 13 -

 

[Духовата музика]  : Фотография . - Долни Вадин, 70-те г. на ХХ . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Архив на читалище "Съзнание 1927", с. Долни Вадин.

 пълен текст 

Сист. No: 3228

- 14 -

 

Ефрейтор Иван Ангелов от Паволче  : Фотография . - Паволче, 1928 . - Черно-бяла ; 9/13 см

   Личен архив на Мара Ангелова.

 пълен текст 

Сист. No: 3521

- 15 -

 

[Зарезан]  : Фотография, Ок. 1970 ; 12/8 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3103

- 16 -

 

[Зарезан в Долни Вадин]  : Фотография . - Долни Вадин, 1981 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Обичаят е характерен за селото, където през ХХ в. лозарството е основен поминък. Архив на читалище "Съзнание 1927", с. Долни Вадин.

 пълен текст 

Сист. No: 3209

- 17 -

 

[Зарезан в Долни Вадин 1]  : Фотография . - Долни Вадин, 1981 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Обичаят е характерен за селото, където през ХХ в. лозарството е основен поминък. Архив на читалище "Съзнание 1927", с. Долни Вадин.

 пълен текст 

Сист. No: 3210

- 18 -

 

[Зарезан в Долни Вадин 2]  : Фотография . - Долни Вадин, 1981 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Обичаят е характерен за селото, където през ХХ в. лозарството е основен поминък. Архив на читалище "Съзнание 1927", с. Долни Вадин.

 пълен текст 

Сист. No: 3211

- 19 -

 

[Зарезан в Долни Вадин 3]  : Фотография . - Долни Вадин, 1981 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Обичаят е характерен за селото, където през ХХ в. лозарството е основен поминък. Архив на читалище "Съзнание 1927", с. Долни Вадин.

 пълен текст 

Сист. No: 3212

- 20 -

 

[Зарезан в Долни Вадин 4]  : Фотография . - Долни Вадин, 1981 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Обичаят е характерен за селото, където през ХХ в. лозарството е основен поминък. Архив на читалище "Съзнание 1927", с. Долни Вадин.

 пълен текст 

Сист. No: 3213

- 21 -

 

[Зарезан в Долни Вадин 5]  : Фотография . - Долни Вадин, 1981 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Обичаят е характерен за селото, където през ХХ в. лозарството е основен поминък. Архив на читалище "Съзнание 1927", с. Долни Вадин.

 пълен текст 

Сист. No: 3214

- 22 -

 

[Зарезан в Долни Вадин 6]  : Фотография . - Долни Вадин, 1981 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Обичаят е характерен за селото, където през ХХ в. лозарството е основен поминък. Архив на читалище "Съзнание 1927", с. Долни Вадин.

 пълен текст 

Сист. No: 3215

- 23 -

 

[Зарезан в Долни Вадин 7]  : Фотография . - Долни Вадин, 1981 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Обичаят е характерен за селото, където през ХХ в. лозарството е основен поминък. Архив на читалище "Съзнание 1927", с. Долни Вадин.

 пълен текст 

Сист. No: 3216

- 24 -

 

[Зарезан в Долни Вадин 8]  : Фотография . - Долни Вадин, 1981 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Обичаят е характерен за селото, където през ХХ в. лозарството е основен поминък. Архив на читалище "Съзнание 1927", с. Долни Вадин.

 пълен текст 

Сист. No: 3217

- 25 -

 

Из [Албум на Славейко Христов - Духовата музика на с. Оселна, Врачанско]  : Фотоалбум . - Оселна, 70 г. на ХХ в . - Черно-бял ; 21/29 см

   Съдържа 34 фотог. от различни изпълнения на духовата музика в Оселна и съседните села: Елисейна, Зли дол, Зверино, Оплетна, Миланово, Лакатник и Игнатица.

 пълен текст 

Сист. No: 3554

- 26 -

 

Изгреяло е ясно слънце  : Етнографски и фолклорен материал, събран от кръжока по муз. фолклор от у-ще "Ив. Рилски", кв. Бистрец, ръководител Пелагия Стоянова: Албум ; 32/24 см,122 с+4 с. фотогр.

   Албумът съдържа текстове на народни песни, гатанки, обичаи и снимки, събрани и ръкописно описани от децата, под ръководството на учителката фолклористка Пелагия Стоянова. Теренният материал, записан от нея през 70-те год. на ХХ в. от десетки информатори от Бистрец върху 6 бр. магнетофонни ролки, се съхранява в отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3054

- 27 -

 

История на село Бистрец, Врачанско  : Фотоалбум . - [Враца] . - Твърда корица - текстил, 14 с. ; 30/20 см

   Албумът съдържа 8 черно-бели фотогр.: исторически сгради и личности и историческа справка за селото - машинопис. Под всяка снимка - надпис, машинопис. Надпис на гърба на корицата, ръкопис: "Подарък на читалище "Пробуда" с. Бистрец, окр. Врачански от учениците от VIII клас, випуск 1968-69 учебна година с кл. ръководител Т. Ценов"

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2742

- 28 -

 

[Лозарска бригада]  : Фотография . - Долни Вадин, 1980 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   През ХХ в. лозарството е основен поминък за хората от селото. Архив на читалище "Съзнание 1927", с. Долни Вадин.

 пълен текст 

Сист. No: 3218

- 29 -

 

[Лозарска бригада 1]  : Фотография . - Долни Вадин, 1982 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   През ХХ в. лозарството е основен поминък за хората от селото. Архив на читалище "Съзнание 1927", с. Долни Вадин.

 пълен текст 

Сист. No: 3219

- 30 -

 

[Малки булки]  : Фотография, 1989 ; 12/8 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3121

- 31 -

 

[Машина за балиране]  : Фотография . - Долни Вадин, 50-те г. на ХХ . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Архив на читалище "Съзнание 1927", с. Долни Вадин.

 пълен текст 

Сист. No: 3232

- 32 -

 

[Мечкар на събора в Долни Вадин]  : Фотография . - Долни Вадин, 1986 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Архив на читалище "Съзнание 1927", с. Долни Вадин.

 пълен текст 

Сист. No: 3233

- 33 -

 

[Момиче в народна носия]  : Фотография, 80 год. на ХХ в . - Черно-бяла ; 12/8 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3123

- 34 -

 

[На полето]  : Фотография, 1970 ; 12/8 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3102

- 35 -

 

[Насипване на царевица в кош (патул)]  : Фотография, 1982 ; 12/8 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3120

- 36 -

 

[Общоселска трапеза]  : Фотография . - Долни Вадин, 70-те г. на ХХ . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Архив на читалище "Съзнание 1927", с. Долни Вадин.

 пълен текст 

Сист. No: 3225

- 37 -

 

[Погребение на млада жена - траурно шествие]  : Фотография, 1984 ; 12/8 см

   

 корица 

Сист. No: 3118

- 38 -

 

[Погребение на млада жена - траурно шествие коленичи]  : Фотография, 1984 ; 12/8 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3119

- 39 -

 

[Погребение на мъж]  : Фотография, 1989 ; 12/8 см

   

 корица 

Сист. No: 3116

- 40 -

 

[Погребение на млада жена - около ковчега]  : Фотография, 1984 ; 12/8 см

   

 корица 

Сист. No: 3117

- 41 -

 

[Погребение на стара жена]  : Фотография, 1989 ; 12/8 см

   

 корица 

Сист. No: 3115

- 42 -

 

[Първата парна вършачка в Долни Вадин]  : Фотография . - Долни Вадин, 1927 . - Черно-бяла ; 13/9 см

    Архив на читалище "Съзнание 1927", с. Долни Вадин.

 пълен текст 

Сист. No: 3229

- 43 -

 

[Сватба]  : Фотография, 1985 ; 12/8 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3109

- 44 -

 

[Сватба - въвеждане на младоженката в новия й дом]  : Фотография, 1983 ; 12/8 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3111

- 45 -

 

[Сватба - игра с даровете]  : Фотография, 1983 ; 12/8 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3112

- 46 -

 

[Сватба - изнасяне на даровевете]  : Фотография, 1983 ; 12/8 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3110

- 47 -

 

[Сватбари]  : Фотография, Ок. 1960 ; 12/8 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3099

- 48 -

 

Сватбари

   [Сватбено шествие] : Фотография, 1965 ; 12/8 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3107

- 49 -

 

[Сватбари с даровете]  : Фотография, 1965 ; 12/8 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3106

- 50 -

 

[Сватбен ритуал - младоженци чупят пита]  : Фотография, 1980 ; 12/8 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3113

- 51 -

 

[Сватбено хоро на площада]  : Фотография, 1960 ; 12/8 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3105

- 52 -

 

[Сватбено хоро с даровете]  : Фотография, 1965 ; 12/8 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3108

- 53 -

 

Свидетелство за венчание  . - Враца, 1940 . - Оригинал

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2843

- 54 -

 

Семеен албум на Виргиния Константинова Дунчева от Враца  : Фотоалбум . - [Враца] . - Твърда корица, 40 с. ; 30/20 см

   Албумът съдържа общо 230 фотографии: портретни, групови и пейзажни от различни периоди на ХХ в. Под голямата част от тях има собственоръчно изписан от притежателката текст-заглавие и години. Според него най-старата снимка е от 1942 г., а най-новата - цв. фотогр. от 90-те год. на ХХ в. Представя интересни моменти от личния, семейния и обществен живот на наследничката на една от старите врачански фамилии. Надпис на гърба на корицата: "Виргиния Констанитинова Дунчева - по баща Цветкова гр. Враца родена на 6 май 1926 год. ул "Ив. Вазов" 14"

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2740

- 55 -

 

[Семейна трапеза]  : Фотография, 1965 ; 12/8 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3104

- 56 -

 

[Събрание на ТКЗС с. Долни и Горни Вадин]  : Фотография . - Долни Вадин, 1961 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Председател Георги Дамянов. Архив на читалище "Съзнание 1927", с. Долни Вадин.

 пълен текст 

Сист. No: 3220

- 57 -

 

[Събрание на ТКЗС с. Долни и Горни Вадин 1]  : Фотография . - Долни Вадин, 1961 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Председател Георги Дамянов. Архив на читалище "Съзнание 1927", с. Долни Вадин.

 пълен текст 

Сист. No: 3221

- 58 -

 

[Събрание на ТКЗС с. Долни и Горни Вадин 2]  : Фотография . - Долни Вадин, 1961 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Председател Георги Дамянов. Архив на читалище "Съзнание 1927", с. Долни Вадин.

 пълен текст 

Сист. No: 3222

- 59 -

 

Танцовият състав на с. Фурен  : Фотография . - Фурен, 1960 . - Черно-бяла ; 38/26 см

   Спечелил бронзов медал на Републиканското първенство по художествена самодейност през 1960 г.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3626

- 60 -

 

[Тодор Янков до машината за маджун]  : Фотография . - Долни Вадин, 60-те г. на ХХ . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Архив на читалище "Съзнание 1927", с. Долни Вадин.

 пълен текст 

Сист. No: 3223

- 61 -

 

[Тодор Янков до машината за маджун 1]  : Фотография . - Долни Вадин, 60-те г. на ХХ . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Архив на читалище "Съзнание 1927", с. Долни Вадин.

 пълен текст 

Сист. No: 3224

- 62 -

 

[Ученици]  : Фотография, 1945 ; 12/8 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3100

- 63 -

 

[3 март 1939 г. - Пред училището с г-н Станчев]

   [Трети март (3 март) 1939 г. - Пред училището с г-н Станчев] : Фотография, 1939 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Гръб: Ръкописен текст пояснение, дата и година.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3127

- 64 -

 

[Агит-групата]  : Фотография . - Враца, 1954 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   Надпис на гърба, ръкопис, вероятно нап. от Величка Чолова: "Агит групата на Окр. нар. съвет, в която участваме и ние". Дописани имената: Донка Гатева, Мара Живкова, Васил Харизонов, Величка Чолова.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2783

- 65 -

 

[Археолози пред Рогозенското съкровище]  : Фотография, 1986 . - Черно-бяла ; 11/8 см

   На снимката: Пламен Иванов и Спас Машов. Археолозите от историческия музей във Враца пред съдове от Рогозенското съкровище, открити в двора на Иван Димитров в с. Рогозен, Врачанско и пренесени в кметството - януари 1985 г.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2774

- 66 -

 

[Археолози със съдове от Рогозенското съкровище]  : Фотография, 1986 . - Черно-бяла ; 11/8 см

   На снимката: археолозите Спас Машов, Богдан Николов, Пламен Иванов, фотографът Здравка Йолова и техникът Калин Стефанов от историческия музей във Враца със съдове от новооткрития дял на Рогозенското съкровище - 6 януари 1986 г. в двора на Иван Димитров в с. Рогозен, Врачанско.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2775

- 67 -

 

[Банатска сватба - младоженци]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2903

- 68 -

 

[Банатска сватба - младоженци]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2914

- 69 -

 

[Банатска сватба - младоженци]1  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2915

- 70 -

 

[Банатска сватба - обща снимка]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2904

- 71 -

 

[Банатска сватба - обща снимка]1  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2906

- 72 -

 

[Банатска сватба - обща снимка]2  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2908

- 73 -

 

[Банатска сватба - обща снимка]3  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2909

- 74 -

 

[Банатска сватба - потегляне от дома на булката]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   Сватбата на Никола и Еленка Тошкови от Бърдарски геран.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2902

- 75 -

 

[Банатска сватба - трапеза]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2913

- 76 -

 

[Банатска сватба]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2910

- 77 -

 

[Банатска сватба]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2923

- 78 -

 

[Банатска сватба]1  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2911

- 79 -

 

[Банатска сватба]2  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2912

- 80 -

 

[Банатчани в народна носия]3  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2901

- 81 -

 

[Банатчани в народна носия]4  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2905

- 82 -

 

[Банатчани пред дома си]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2921

- 83 -

 

[Банатчанки в народна носия]  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2897

- 84 -

 

[Банатчанки в народна носия]1  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   Лице: Ана Тошкова (р. 1914 г.) с приятелки.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2899

- 85 -

 

[Банатчанки в народна носия]2  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2900

- 86 -

 

[Банатчанки с децата си в народна носия]  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2898

- 87 -

 

[Банатчанки]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2920

- 88 -

 

[Библиотекарки на Околчица]  : Фотография . - Враца, 1955 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   Надпис гръб, ръкописно: "2 юни 1955".

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2788

- 89 -

 

[Библиотекарки]  : Фотография . - Враца, 1954 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   Надпис на гърба, ръкопис:" 1954 г. Колективът на окръжна библиотека Враца с др. Виолета Мишева от отдел "Изкуство и култура", отговорник за библиотеките. 1. М. Живкова, 2. В. Мишева, 3. Величка Чолова, 4. Лидия Таскова, 5. Донка Жекова.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2785

- 90 -

 

[Библиотекарки]2  : Фотография . - Враца, 1954 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   Надпис на гърба, ръкопис: "Сава Коларска".

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2786

- 91 -

 

[Библиотекарки]3  : Фотография . - Враца, 1954 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   Надпис на гърба, ръкопис, нап. от Величка Чолова: "Мария, Донка, Лидия и аз - Величка Хаджихристова и др. Мишева".

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2787

- 92 -

 

[Библиотекарки]4  : Фотография . - Враца, 1955 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   На снимката: Ваня Трайкова, Лидия Таскова, Величка Чолова, Мара Живкова, Донка Гатева.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2789

- 93 -

 

[Библиотекарки]5  : Фотография . - Враца, 1955 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   Надпис гръб, ръкописно: "Др. Ценова от НБКМ, др. Дойчинов и ние". Дописано с химикал: "Мара Живкова, Донка Гатева, Лидия Таскова и Величка Чолова".

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2790

- 94 -

 

[Библиотечният колектив]  : Фотография . - Враца, Без год. . - Черно-бяла ; 12/8см

   Библиотечният колектив с директор Николай Горанов: Иван Димитров, Тинка - чистачка, Калина Козарска, Тодорка Гергова, Николина Иванова, Славчо Бъчваров, Агнеса Маринова, Венета Ценова.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2794

- 95 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец) - Водопадът]  : Фотография /  Фотогр. Николай Николов . - Враца, 2009 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   В близост до него има скална ниша, където с традиционни водолечебни и климато-лечебни способи в миналото се лекували душевно болни. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3234

- 96 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец) - Водопадът]1  : Фотография /  Фотогр. Николай Николов . - Враца, 2009 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   В близост до него има скална ниша, където с традиционни водолечебни и климато-лечебни способи в миналото се лекували душевно болни. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3235

- 97 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец) - Водопадът]2  : Фотография /  Фотогр. Николай Николов . - Враца, 2009 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   В близост до него има скална ниша, където с традиционни водолечебни и климато-лечебни способи в миналото се лекували душевно болни. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3236

- 98 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец) - Водопадът]3  : Фотография /  Фотогр. Николай Николов . - Враца, 2009 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   В близост до него има скална ниша, където с традиционни водолечебни и климато-лечебни способи в миналото се лекували душевно болни. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3237

- 99 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец) - Голямата пещера - Лековитият извор]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2010 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   В Голямата пещера се намира свещеният извор с езерото - за водата му се вярва, че е лековита. Тя минава покрай църковната сграда и пада от скалите, като образува малък водопад. В близост до него има скална ниша, където с традиционни водолечебни и климатолечебни способи в миналото се лекували душевно болни. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3248

- 100 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец) - Голямата пещера - Следи от скални икони]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2010 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   Върху западната стена на пещерата са запазени следи от скални икони с образите на св. Иван Рилски и св. Йоан Богослов. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3246

- 101 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец) - Голямата пещера - Стенопис - детайл]  : Фотография /  Фотогр. Николай Ангелов . - Враца, 2010 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   На северната стена на пещерата неизвестен зограф изписал пет сцени от житието на свети Димитър и свети Нестор. Стенописът се намира на 12 м. височина и обхваща площ от 15 кв. м. Под сцените, по цялата им дължина, има надпис върху черен фон с бели букви, в четири реда. До него има друг - той сочи годината, разчетена от специалисти като 1544 и името „Димитър, син Дубов”. Обявен за паметник на културата с национално значение през 1973 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3240

- 102 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец) - Голямата пещера - Стенопис - детайл] 1  : Фотография /  Фотогр. Николай Ангелов . - Враца, 2010 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   От юг и от запад поляната е оградена от отвесни, високи около 50 м. варовикови скали. В основата им се образува плитка, но висока и широка пещера с карстов извор. На северната стена на пещерата неизвестен зограф изписал пет сцени от житието на свети Димитър и свети Нестор. Стенописът се намира на 12 м. височина и обхваща площ от 15 кв. м. Под сцените, по цялата им дължина, има надпис върху черен фон с бели букви, в четири реда. До него има друг - той сочи годината, разчетена от специалисти като 1544 и името „Димитър, син Дубов”. Обявен за паметник на културата с национално значение през 1973 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3241

- 103 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец) - Голямата пещера - Стенопис - детайл] 2  : Фотография /  Фотогр. Николай Ангелов . - Враца, 2010 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   На северната стена на пещерата неизвестен зограф изписал пет сцени от житието на свети Димитър и свети Нестор. Стенописът се намира на 12 м. височина и обхваща площ от 15 кв. м. Под сцените, по цялата им дължина, има надпис върху черен фон с бели букви, в четири реда. До него има друг - той сочи годината, разчетена от специалисти като 1544 и името „Димитър, син Дубов”. Обявен за паметник на културата с национално значение през 1973 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3242

- 104 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец) - Голямата пещера - Стенопис - детайл] 3  : Фотография /  Фотогр. Николай Ангелов . - Враца, 2010 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   На северната стена на пещерата неизвестен зограф изписал пет сцени от житието на свети Димитър и свети Нестор. Стенописът се намира на 12 м. височина и обхваща площ от 15 кв. м. Под сцените, по цялата им дължина, има надпис върху черен фон с бели букви, в четири реда. До него има друг - той сочи годината, разчетена от специалисти като 1544 и името „Димитър, син Дубов”. Обявен за паметник на културата с национално значение през 1973 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3243

- 105 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец) - Голямата пещера - Стенопис - детайл] 4  : Фотография /  Фотогр. Николай Ангелов . - Враца, 2010 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   На северната стена на пещерата неизвестен зограф изписал пет сцени от житието на свети Димитър и свети Нестор. Стенописът се намира на 12 м. височина и обхваща площ от 15 кв. м. Под сцените, по цялата им дължина, има надпис върху черен фон с бели букви, в четири реда. До него има друг - той сочи годината, разчетена от специалисти като 1544 и името „Димитър, син Дубов”. Обявен за паметник на културата с национално значение през 1973 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3244

- 106 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец) - Голямата пещера - Стенопис - детайл] 5  : Фотография /  Фотогр. Николай Ангелов . - Враца, 2010 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   На северната стена на пещерата неизвестен зограф изписал пет сцени от житието на свети Димитър и свети Нестор. Стенописът се намира на 12 м. височина и обхваща площ от 15 кв. м. Под сцените, по цялата им дължина, има надпис върху черен фон с бели букви, в четири реда. До него има друг - той сочи годината, разчетена от специалисти като 1544 и името „Димитър, син Дубов”. Обявен за паметник на културата с национално значение през 1973 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3245

- 107 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец) - Голямата пещера - Стенопис - детайл] 6  : Фотография /  Фотогр. Николай Ангелов . - Враца, 2010 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   На северната стена на пещерата неизвестен зограф изписал пет сцени от житието на свети Димитър и свети Нестор. Стенописът се намира на 12 м. височина и обхваща площ от 15 кв. м. Под сцените, по цялата им дължина, има надпис върху черен фон с бели букви, в четири реда. До него има друг - той сочи годината, разчетена от специалисти като 1544 и името „Димитър, син Дубов”. Обявен за паметник на културата с национално значение през 1973 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3251

- 108 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец) - Голямата пещера - Стенопис]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2011 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   На северната стена на пещерата неизвестен зограф изписал пет сцени от житието на свети Димитър и свети Нестор. Стенописът се намира на 12 м. височина и обхваща площ от 15 кв. м. Под сцените, по цялата им дължина, има надпис върху черен фон с бели букви, в четири реда. До него има друг - той сочи годината, разчетена от специалисти като 1544 и името „Димитър, син Дубов”. Обявен за паметник на културата с национално значение през 1973 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3238

- 109 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец) - Голямата пещера]  : Фотография . - Враца, 30 г. на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/5 см

   От юг и от запад поляната е оградена от отвесни, високи около 50 м. варовикови скали. В основата им се образува плитка, но висока и широка пещера с карстов извор. На северната стена на пещерата неизвестен зограф изписал пет сцени от житието на свети Димитър и свети Нестор. Стенописът се намира на 12 м. височина и обхваща площ от 15 кв. м. Под сцените, по цялата им дължина, има надпис върху черен фон с бели букви, в четири реда. До него има друг - той сочи годината, разчетена от специалисти като 1544 и името „Димитър, син Дубов”. Обявен за паметник на културата с национално значение през 1973 г.

 пълен текст 

Сист. No: 3249

- 110 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец) - Голямата пещера - Стенописът]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2010 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   От юг и от запад поляната е оградена от отвесни, високи около 50 м. варовикови скали. В основата им се образува плитка, но висока и широка пещера с карстов извор. На северната стена на пещерата неизвестен зограф изписал пет сцени от житието на свети Димитър и свети Нестор. Стенописът се намира на 12 м. височина и обхваща площ от 15 кв. м. Под сцените, по цялата им дължина, има надпис върху черен фон с бели букви, в четири реда. До него има друг - той сочи годината, разчетена от специалисти като 1544 и името „Димитър, син Дубов”. Обявен за паметник на културата с национално значение през 1973 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3250

- 111 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец) - Голямата пещера - Стенописът]1  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2010 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   От юг и от запад поляната е оградена от отвесни, високи около 50 м. варовикови скали. В основата им се образува плитка, но висока и широка пещера с карстов извор. На северната стена на пещерата неизвестен зограф изписал пет сцени от житието на свети Димитър и свети Нестор. Стенописът се намира на 12 м. височина и обхваща площ от 15 кв. м. Под сцените, по цялата им дължина, има надпис върху черен фон с бели букви, в четири реда. До него има друг - той сочи годината, разчетена от специалисти като 1544 и името „Димитър, син Дубов”. Обявен за паметник на културата с национално значение през 1973 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3252

- 112 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец) - Голямата пещера]  : Фотография /  Фотогр. Петър Петров . - Враца, 2011 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   От юг и от запад поляната е оградена от отвесни, високи около 50 м. варовикови скали. В основата им се образува плитка, но висока и широка пещера с карстов извор. На северната стена на пещерата неизвестен зограф изписал пет сцени от житието на свети Димитър и свети Нестор. Стенописът се намира на 12 м. височина и обхваща площ от 15 кв. м. Под сцените, по цялата им дължина, има надпис върху черен фон с бели букви, в четири реда. До него има друг - той сочи годината, разчетена от специалисти като 1544 и името „Димитър, син Дубов”. Обявен за паметник на културата с национално значение през 1973 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3239

- 113 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец) - Голямата пещера]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2010 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   От юг и от запад поляната е оградена от отвесни, високи около 50 м. варовикови скали. В основата им се образува плитка, но висока и широка пещера с карстов извор. На северната стена на пещерата неизвестен зограф изписал пет сцени от житието на свети Димитър и свети Нестор. Стенописът се намира на 12 м. височина и обхваща площ от 15 кв. м. Под сцените, по цялата им дължина, има надпис върху черен фон с бели букви, в четири реда. До него има друг - той сочи годината, разчетена от специалисти като 1544 и името „Димитър, син Дубов”. Обявен за паметник на културата с национално значение през 1973 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3247

- 114 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец) - Общ изглед]  : Фотография /  Фотогр. Петър Петров . - Враца, 2010 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3254

- 115 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец) - Общ изглед]1  : Фотография /  Фотогр. Петър Петров . - Враца, 2010 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3255

- 116 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец) - Общ изглед]2  : Фотография /  Фотогр. Боян Пищиков . - Враца, 2010 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3256

- 117 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец) - Общ изглед]3  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2010 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3257

- 118 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец) - Общ изглед]4  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2010 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3258

- 119 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец) - Общ изглед]5  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2010 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3259

- 120 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец) - Общ изглед]6  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2010 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3260

- 121 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец) - Общ изглед]7  : Фотография /  Фотогр. Пламен Иванов . - Враца, 2010 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3261

- 122 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец) - Постницата]1  : Фотография /  Фотогр. Боян Пищиков . - Враца, 2008 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   Над манастира е пещерата Постницата, разположена върху отвесна скала. В нея на височина пет-шест метра в малка скална ниша е изградена (вероятно по-късно) миниатюрна църквичка със свод от преплетени лозови пръчки, измазан с вар, на който все още може да се разпознае фигурата на Христос Вседържител. Според легендите това е най-старата част на манастира - тук живял четирийсет дни в пост и молитви св. Иван Рилски. Постницата е уникална за нашите земи.

 пълен текст 

Сист. No: 3262

- 123 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец) - Постницата]2  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2008 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   Над манастира е пещерата Постницата, разположена върху отвесна скала. В нея на височина пет-шест метра в малка скална ниша е изградена (вероятно по-късно) миниатюрна църквичка със свод от преплетени лозови пръчки, измазан с вар, на който все още може да се разпознае фигурата на Христос Вседържител. Според легендите това е най-старата част на манастира - тук живял четирийсет дни в пост и молитви св. Иван Рилски. Постницата е уникална за нашите земи.

 пълен текст 

Сист. No: 3263

- 124 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец) - Постницата]3  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2008 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   Над манастира е пещерата Постницата, разположена върху отвесна скала. В нея на височина пет-шест метра в малка скална ниша е изградена (вероятно по-късно) миниатюрна църквичка със свод от преплетени лозови пръчки, измазан с вар, на който все още може да се разпознае фигурата на Христос Вседържител. Според легендите това е най-старата част на манастира - тук живял четирийсет дни в пост и молитви св. Иван Рилски. Постницата е уникална за нашите земи.

 пълен текст 

Сист. No: 3264

- 125 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец) - Постницата]4  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2008 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   Над манастира е пещерата Постницата, разположена върху отвесна скала. В нея на височина пет-шест метра в малка скална ниша е изградена (вероятно по-късно) миниатюрна църквичка със свод от преплетени лозови пръчки, измазан с вар, на който все още може да се разпознае фигурата на Христос Вседържител. Според легендите това е най-старата част на манастира - тук живял четирийсет дни в пост и молитви св. Иван Рилски. Постницата е уникална за нашите земи.

 пълен текст 

Сист. No: 3265

- 126 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец) - Постницата]5  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2008 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   Над манастира е пещерата Постницата, разположена върху отвесна скала. В нея на височина пет-шест метра в малка скална ниша е изградена (вероятно по-късно) миниатюрна църквичка със свод от преплетени лозови пръчки, измазан с вар, на който все още може да се разпознае фигурата на Христос Вседържител. Според легендите това е най-старата част на манастира - тук живял четирийсет дни в пост и молитви св. Иван Рилски. Постницата е уникална за нашите земи.

 пълен текст 

Сист. No: 3266

- 127 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец) - Постницата]6  : Фотография /  Фотогр. Боян Пищиков . - Враца, 2008 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   Над манастира е пещерата Постницата, разположена върху отвесна скала. В нея на височина пет-шест метра в малка скална ниша е изградена (вероятно по-късно) миниатюрна църквичка със свод от преплетени лозови пръчки, измазан с вар, на който все още може да се разпознае фигурата на Христос Вседържител. Според легендите това е най-старата част на манастира - тук живял четирийсет дни в пост и молитви св. Иван Рилски. Постницата е уникална за нашите земи.

 пълен текст 

Сист. No: 3267

- 128 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец) - Постницата]7  : Фотография /  Фотогр. Боян Пищиков . - Враца, 2008 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   Над манастира е пещерата Постницата, разположена върху отвесна скала. В нея на височина пет-шест метра в малка скална ниша е изградена (вероятно по-късно) миниатюрна църквичка със свод от преплетени лозови пръчки, измазан с вар, на който все още може да се разпознае фигурата на Христос Вседържител. Според легендите това е най-старата част на манастира - тук живял четирийсет дни в пост и молитви св. Иван Рилски. Постницата е уникална за нашите земи.

 пълен текст 

Сист. No: 3268

- 129 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец) - Постницата]8  : Фотография . - Враца, 20г. на ХХв. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Над манастира е пещерата Постницата, разположена върху отвесна скала. В нея на височина пет-шест метра в малка скална ниша е изградена (вероятно по-късно) миниатюрна църквичка със свод от преплетени лозови пръчки, измазан с вар, на който все още може да се разпознае фигурата на Христос Вседържител. Според легендите това е най-старата част на манастира - тук живял четирийсет дни в пост и молитви св. Иван Рилски. Постницата е уникална за нашите земи.

 пълен текст 

Сист. No: 3269

- 130 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец) - Църквата - стенописи]5  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2008 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   Сегашната църква е построена върху останките на по-стара, като част от нея е вградена в новата сграда. Тази по-стара църква може би е принадлежала на селище към крепостта. Върху варовата мазилка на църковния храм личат следи от три стенописни слоя - от ХІІ в., от ХVІ в. и 1867 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3274

- 131 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец) - Църквата - стенописи]6  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2008 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   Сегашната църква е построена върху останките на по-стара, като част от нея е вградена в новата сграда. Тази по-стара църква може би е принадлежала на селище към крепостта. Върху варовата мазилка на църковния храм личат следи от три стенописни слоя - от ХІІ в., от ХVІ в. и 1867 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3275

- 132 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец) - Църквата]1  : Фотография /  Фотогр. Петър Петров . - Враца, 2010 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   Сегашната църква е построена върху останките на по-стара, като част от нея е вградена в новата сграда. Тази по-стара църква може би е принадлежала на селище към крепостта. Върху варовата мазилка на църковния храм личат следи от три стенописни слоя - от ХІІ в., от ХVІ в. и 1867 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3270

- 133 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец) - Църквата]2  : Фотография /  Фотогр. Петър Петров . - Враца, 2010 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   Сегашната църква е построена върху останките на по-стара, като част от нея е вградена в новата сграда. Тази по-стара църква може би е принадлежала на селище към крепостта. Върху варовата мазилка на църковния храм личат следи от три стенописни слоя - от ХІІ в., от ХVІ в. и 1867 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3271

- 134 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец) - Църквата]3  : Фотография . - Враца, 2010 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   Сегашната църква е построена върху останките на по-стара, като част от нея е вградена в новата сграда. Тази по-стара църква може би е принадлежала на селище към крепостта. Върху варовата мазилка на църковния храм личат следи от три стенописни слоя - от ХІІ в., от ХVІ в. и 1867 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3272

- 135 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец) - Църквата]4  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2008 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   Курбана на Богородица - хоро пред църквата. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3273

- 136 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец)" - Църквата - стенописи]10  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2008 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   Сегашната църква е построена върху останките на по-стара, като част от нея е вградена в новата сграда. Тази по-стара църква може би е принадлежала на селище към крепостта. Върху варовата мазилка на църковния храм личат следи от три стенописни слоя - от ХІІ в., от ХVІ в. и 1867 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3279

- 137 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец)" - Църквата - стенописи]11  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2008 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   Сегашната църква е построена върху останките на по-стара, като част от нея е вградена в новата сграда. Тази по-стара църква може би е принадлежала на селище към крепостта. Върху варовата мазилка на църковния храм личат следи от три стенописни слоя - от ХІІ в., от ХVІ в. и 1867 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3280

- 138 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец)" - Църквата - стенописи]12  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2008 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   Сегашната църква е построена върху останките на по-стара, като част от нея е вградена в новата сграда. Тази по-стара църква може би е принадлежала на селище към крепостта. Върху варовата мазилка на църковния храм личат следи от три стенописни слоя - от ХІІ в., от ХVІ в. и 1867 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3281

- 139 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец)" - Църквата - стенописи]13  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2008 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   Сегашната църква е построена върху останките на по-стара, като част от нея е вградена в новата сграда. Тази по-стара църква може би е принадлежала на селище към крепостта. Върху варовата мазилка на църковния храм личат следи от три стенописни слоя - от ХІІ в., от ХVІ в. и 1867 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3282

- 140 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец)" - Църквата - стенописи]7  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2008 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   Сегашната църква е построена върху останките на по-стара, като част от нея е вградена в новата сграда. Тази по-стара църква може би е принадлежала на селище към крепостта. Върху варовата мазилка на църковния храм личат следи от три стенописни слоя - от ХІІ в., от ХVІ в. и 1867 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3276

- 141 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец)" - Църквата - стенописи]8  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2008 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   Сегашната църква е построена върху останките на по-стара, като част от нея е вградена в новата сграда. Тази по-стара църква може би е принадлежала на селище към крепостта. Върху варовата мазилка на църковния храм личат следи от три стенописни слоя - от ХІІ в., от ХVІ в. и 1867 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3277

- 142 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец)" - Църквата - стенописи]9  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2008 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   Сегашната църква е построена върху останките на по-стара, като част от нея е вградена в новата сграда. Тази по-стара църква може би е принадлежала на селище към крепостта. Върху варовата мазилка на църковния храм личат следи от три стенописни слоя - от ХІІ в., от ХVІ в. и 1867 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3278

- 143 -

 

[Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец)" - Църквата] 14  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2011 . - Цв., цифрова ; 14/10 см

   О. Сашо Стефанов пред църковната сграда. Сегашната църква е построена върху останките на по-стара, като част от нея е вградена в новата сграда. Тази по-стара църква може би е принадлежала на селище към крепостта. Върху варовата мазилка на църковния храм личат следи от три стенописни слоя - от ХІІ в., от ХVІ в. и 1867 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3283

- 144 -

 

[Боговица - Обреден хляб от Белослатинско]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2924

- 145 -

 

[Боговица - Обреден хляб от Белослатинско]1  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2925

- 146 -

 

[Боговица - Обреден хляб от Белослатинско]2  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2926

- 147 -

 

[Боговица - Обреден хляб от Белослатинско]3  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2948

- 148 -

 

[Ботевите тържества в Паволче]  : Фотография . - Паволче, 60 г на ХХ в . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3527

- 149 -

 

[Бранници]  : Фотография . - Кулата, 1936 . - Черно-бяла ; 8/6 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3741

- 150 -

 

[Бригада]  : Фотография . - Паволче, 70 г на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3523

- 151 -

 

[Булка пред паметника в центъра на селото]  : Фотография, 60 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3183

- 152 -

 

[Булката, даровете и музикантите]  : Фотография, 1950 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Сватбата на Станка Георгиева и Моно Монов от Зверино.

 пълен текст 

Сист. No: 3311

- 153 -

 

[Бъчва - Обреден хляб от Белослатинско]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2937

- 154 -

 

[Бъчва - Обреден хляб от Белослатинско]1  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2938

- 155 -

 

[Бъчварница "Дъб" в Букьовци/Мизия]  : Фотография . - Мизия, Нач. на ХХв . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3366

- 156 -

 

детската градина в Баурене]  : Фотография, 1960 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2831

- 157 -

 

детската градина]  : Фотография . - Паволче, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 8/5 см

   Личен архив на Мара Ангелова.

 пълен текст 

Сист. No: 3515

- 158 -

 

детската градина]  : Фотография . - Девене, 70 г на ХХ в. . - Черно-бяла ; 5/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3766

- 159 -

 

кравефермата]  : Фотография, 60 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3155

- 160 -

 

овощната градина]  : Фотография . - Фурен, 70 г. - ХХв. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3627

- 161 -

 

плевенската библиотека]  : Фотография . - Враца, 1955 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   Надпис гръб, ръкописно: "Плевен". Снимката е направена при гостуване на колектива на Окръжна библиотека - Враца на Окръжна библиотка - Плевен през 1955 г.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2792

- 162 -

 

плевенската библиотека]2  : Фотография . - Враца, 1955 . - Черно-бяла ; 12/8см

   Надпис гръб, ръкописно: "Плевен. Сключване договор за съревнование между ОБ Плевен и ОБ Враца, 1955 год.".

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2793

- 163 -

 

птицефермата]  : Фотография, 70 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3145

- 164 -

 

училището - на чина с мастилвица и перо]  : Фотография . - Паволче, 40 г. на ХХ в . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3516

- 165 -

 

[Васил Тодоров пред радиоапарата]  : Фотография, 60 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2888

- 166 -

 

[Великден в Бърдарски геран]  : Фотография, 1926 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков от с. Тлачене като ученик в Бяла Слатина (2 ред в средата) на Великден в село Бърдарски геран, 7 април 1926 г. Гръб текст: " По случай Великден на Бърдарски геран. 7 април 1926 г."

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2956

- 167 -

 

[Венчавка]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2840

- 168 -

 

[Венчавката на Тодорка и Христо Радулови на 20 октомври 1918 г. в Тулча]  : Фотография . - Оряхово . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3683

- 169 -

 

[Викане на къща]  : Фотография, 60 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3171

- 170 -

 

[Виолета Гергова в час с III-а клас]  : Фотография, 1955 . - Черно-бяла ; 12/8 см

   Гръб: Ръкописен текст пояснение, година.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3126

- 171 -

 

[Виолета на 1 годинка]  : Фотография, 1927 . - Черно-бяла ; 12/8 см

   Гръб: Ръкописен текст пояснение.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3128

- 172 -

 

[Военни]  : Фотография . - Кулата, 1965 . - Черно-бяла ; 13/9см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3740

- 173 -

 

[Войници от 36 пехотен Козлодуйски полк]  : Фотография, 1917 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Нено Милов Вукюв Навущански от село Габаре, Белослатинска околия, запасен войник от 36 пехотен Козлодуйски полк през Първата световна война (1917 г.), с другар по оръжие. Той е бил касиер на училището, писар в кметството, един от създателите на дружбата на БЗНС в селото. Надпис гръб:"До Г-жа Неннка Неновица В село Габаре, Белослатинска околия. От 22. IX. 1917 г. Враца". (По това време полкът за кратко е във Враца и той изпраща на съпругата си няколко броя от тази снимка с указания на кой да ги предаде.)

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2952

- 174 -

 

[Войници]  : Фотография . - Фурен, Средата на ХХв. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Из семейния архив на Костадин Тодоров Симеоновски

 пълен текст 

Сист. No: 3629

- 175 -

 

[Войници]  : Фотография . - Кулата, 1952 . - Черно-бяла ; 8/6 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3742

- 176 -

 

[Войнишка клетва в Плевен]  : Фотография . - Паволче, 1968 . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3536

- 177 -

 

[Войнишки обяд]  : Фотография . - Паволче, 18 май 1942 . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3520

- 178 -

 

[Втори kонгрес на Съюза на прогимназиалните учители - София]  : Фотография . - София, 1928 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3328

- 179 -

 

[Възстановка на традиционна сватба в Девене]  : Фотография . - Девене, 1961 . - Черно-бяла ; 5/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3803

- 180 -

 

[Възстановка на традиционна сватба в Девене]  : Фотография . - Девене, 1961 . - Черно-бяла ; 5/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3804

- 181 -

 

[Възстановка на традиционна сватба в Девене]  : Фотография . - Девене, 1961 . - Черно-бяла ; 5/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3805

- 182 -

 

[Възстановка на традиционна сватба в Девене]  : Фотография . - Девене, 1961 . - Черно-бяла ; 5/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3806

- 183 -

 

[Възстановка на традиционна сватба в Девене]  : Фотография . - Девене, 1961 . - Черно-бяла ; 5/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3807

- 184 -

 

[Вършитба]  : Фотография, 50 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3143

- 185 -

 

[Вършитба]  : Фотография . - Фурен, Средата на ХХв. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Из семейния архив на Костадин Тодоров Симеоновски

 пълен текст 

Сист. No: 3633

- 186 -

 

[Вършитба]1  : Фотография, 50 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3144

- 187 -

 

[Вършитба]2  : Фотография, 50 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3147

- 188 -

 

[Вършитба]3  : Фотография, 50 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3152

- 189 -

 

[Вършитба]4  : Фотография, 60 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3153

- 190 -

 

[Гвардеец]  : Фотография . - Паволче, Нач. на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   Образът е изрязан от по-голяма фотография.

 пълен текст 

Сист. No: 3537

- 191 -

 

[Георги Наумов - учител по музика в прогимназия "Т. Балабанов" - Мездра]  : Фотография . - Мездра, 30 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3316

- 192 -

 

[Гимназисти]  : Фотография . - Паволче, 1939 . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3535

- 193 -

 

[Гимназисти]  : Фотография . - Девене, 30 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3758

- 194 -

 

[Говежда кошара - Обреден хляб от Белослатинско]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2928

- 195 -

 

[Годежът на Никола и Пенка Горски в Ракево]  : Фотография . - Ракево, 40-те г. ХХ в . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3461

- 196 -

 

[Голямата пещера - Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец)" ]  : Фотография . - Враца, 40 г. на ХХв. . - Черно-бяла ; 8/5 см

   Архив на Пета регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето" - "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3286

- 197 -

 

[Гроздобер - Лозарската бригада - Мизия]  : Фотография, 70-те г. на ХХв . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3358

- 198 -

 

[Гроздобер - Лозарската бригада - Мизия]  : Фотография, 70-те г. на ХХв . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3359

- 199 -

 

[Гумно - Обреден хляб от Белослатинско]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2935

- 200 -

 

[Гумно - Обреден хляб от Белослатинско]1  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2943

- 201 -

 

[Даряване на кръстника - сватба в Ракево]  : Фотография . - Ракево, 80-те г. ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   Обичаят е в този перид даровете да се нашият върху одеало и така да се завърже на гърба на кръстника или кръстницата, на другите най-близки и те се хващат на хорото с тях. С дара се играе "Шареното хоро".

 пълен текст 

Сист. No: 3466

- 202 -

 

[Даряване на кръстницата - сватба в Ракево]  : Фотография . - Ракево, 80-те г. ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   Обичаят е в този перид даровете да се нашият върху одеало и така да се завърже на гърба на кръстника или кръстницата, на другите най-близки и те се хващат на хорото с тях. С дара се играе "Шареното хоро".

 пълен текст 

Сист. No: 3467

- 203 -

 

[Даряване на младоженците - сватба в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2865

- 204 -

 

[Даряване на младоженците - сватба в Криводол]  : Фотография . - Криводол, 80-те г. ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3472

- 205 -

 

[Даряване на младоженците - сватба в Ракево]  : Фотография . - Ракево, 80-те г. ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   Младите са с по няколко гердана от книжни пари - дарени от кумове и близки роднини. Обичаят е херектерен за сватбената обредност в региона през 70-те, 80-те и 90-те год. на ХХ в.

 пълен текст 

Сист. No: 3463

- 206 -

 

[Даряване на младоженците - сватба в Ракево]1  : Фотография . - Ракево, 80-те г. ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   Младите са с по няколко гердана от книжни пари - дарени от кумове и близки роднини. Обичаят е херектерен за сватбената обредност в региона през 70-те, 80-те и 90-те год. на ХХ в.

 пълен текст 

Сист. No: 3464

- 207 -

 

[Даряване на младоженците - сватба в Ракево]2  : Фотография . - Ракево, 90-те г. ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   Младите са с по няколко гердана от книжни пари - дарени от кумове и близки роднини. Обичаят е херектерен за сватбената обредност в региона през 70-те, 80-те и 90-те год. на ХХв.

 пълен текст 

Сист. No: 3468

- 208 -

 

[Даряване на младоженците - сватба в Ракево]3  : Фотография . - Ракево, 90-те г. ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   Младите са с по няколко гердана от книжни пари - дарени от кумове и близки роднини. Обичаят е херектерен за сватбената обредност в региона през 70-те, 80-те и 90-те год. на ХХв.

 пълен текст 

Сист. No: 3469

- 209 -

 

[Девера с уруглицата]  : Фотография, 70 год. на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2849

- 210 -

 

[Деветосептемврийски празник в Кулата]  : Фотография . - Кулата, 1949 . - Черно-бяла ; 8/6 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3726

- 211 -

 

[Дедо Ангел]  : Фотография . - Оселна, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3571

- 212 -

 

[Дете]  : Фотография . - Очин дол, 1947 . - Черно-бяла ; 9/5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3597

- 213 -

 

[Деца в Очин дол, Врачанско]  : Фотография . - Очин дол, 60 г. на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/5 см

   Снимката е от личния архив на Янка Иванова.

 пълен текст 

Сист. No: 3595

- 214 -

 

[Деца на улицата пред Томовци]  : Фотография, 1962 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2835

- 215 -

 

[Деца от детската градина с учителката Цветана Панова]  : Фотография . - Ракево, 1969 . - Черно-бяла ; 5/8 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3484

- 216 -

 

[Деца с агънца]  : Фотография . - Оселна, 70 г. на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3574

- 217 -

 

[Деца]  : Фотография . - Оселна, Нач. на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3572

- 218 -

 

[Дружество "Юнак" - Хърлец ]  : Фотография, 30 год. на ХХ в . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3132

- 219 -

 

[Духовата музика на Баурене]  : Фотография, 70 год. на ХХ в . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2844

- 220 -

 

[Духовата музика на Баурене]2  : Фотография, 70 год. на ХХ в . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2845

- 221 -

 

[Духовата музика на Баурене]3  : Фотография, 70 год. на ХХ в . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2846

- 222 -

 

[Духовата музика на Пудрия]

   [Музиканти] : Фотография . - Пудрия, 80 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3598

- 223 -

 

[Духовата музика на Пудрия]  : Фотография . - Пудрия, 1978 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3600

- 224 -

 

[Духовата музика на село Девене]  : Фотография . - Девене, 1951 . - Черно-бяла ; 9/13см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3799

- 225 -

 

[Духовата музика на село Девене]  : Фотография . - Девене, 1966 . - Черно-бяла ; 9/13см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3800

- 226 -

 

[Духовата музика на Хърлец]  : Фотография, 70 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3156

- 227 -

 

[Духовата музика на Хърлец]1  : Фотография, 70 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3157

- 228 -

 

[Дядо Мраз]  : Фотография, 60 год ХХ в. . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков от С. Тлачене като юрист-консулт на Врачанската болница в ролята на Дядо Мраз.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2966

- 229 -

 

[Дядо Мраз]  : Фотография . - Пудрия, 80 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 5/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3621

- 230 -

 

[Дядо Сандо Йораданов с воловете]  : Фотография, ок.1950 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2833

- 231 -

 

[Екскурзия до Черепишкия манастир ]  : Фотография . - Мездра, 30 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3315

- 232 -

 

[Електрофикация на Паволче]  : Фотография . - Паволче, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   На снимката Цеко Гунчов.

 пълен текст 

Сист. No: 3549

- 233 -

 

[Електрофикация на Паволче]1  : Фотография . - Паволче, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   На снимката Цеко Гунчов.

 пълен текст 

Сист. No: 3550

- 234 -

 

[Електрофикация на Паволче]2  : Фотография . - Паволче, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   На снимката Цеко Гунчов.

 пълен текст 

Сист. No: 3551

- 235 -

 

[Ергенин с моми в народна носия]  : Фотография . - Пудрия, 80 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 5/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3622

- 236 -

 

[Жени в народна носия]  : Фотография . - Пудрия, 80 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 5/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3625

- 237 -

 

[Жени в национална носия - Букьовци/Мизия]  : Фотография . - Мизия, Нач. на ХХв . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3369

- 238 -

 

[Жени в празнична носия и венчета на главите]  : Фотография, 70 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3166

- 239 -

 

[Жени с деца]  : Фотография, Началото на ХХ . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2848

- 240 -

 

[Жените активистки на Баница в народна носия]  : Фотография, Сред. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2814

- 241 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка - детайл "ябълки" ]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана прека престилка от нач. на ХХ в., с мотив "ябълки" и "лозичка". Престилката е от сватбения чеиз на дъщерите на сем. Вълкана и Христо Горанови от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2862

- 242 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка - детайл "ябълка" ]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана прека престилка от нач. на ХХ в., с мотив "ябълки" и "лозичка". Престилката е от сватбения чеиз на дъщерите на сем. Вълкана и Христо Горанови от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2861

- 243 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка с "ябълки" и "лозичка"]1  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана прека престилка от нач. на ХХ в., с мотив "ябълки" и "лозичка". Престилката е от сватбения чеиз на дъщерите на сем. Вълкана и Христо Горанови от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2859

- 244 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка с "ябълки" и "лозичка"]2  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана прека престилка от нач. на ХХ в., с мотив "ябълки" и "лозичка". Престилката е от сватбения чеиз на дъщерите на сем. Вълкана и Христо Горанови от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2860

- 245 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка с мотив "китки" - детайл]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана черна престилка от нач. на ХХ в., с допълнително пошити цветни мотиви - "китки". Престилката е изработена от Вълкана Горанова от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2856

- 246 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка с "ябълки" и "лозичка"]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана прека престилка от нач. на ХХ в., с мотив "ябълки" и "лозичка". Престилката е от сватбения чеиз на дъщерите на сем. Вълкана и Христо Горанови от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2858

- 247 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана прека престилка от нач. на ХХ в., обточена, с монетна украса. Престилката е от сватбения чеиз на дъщерите на сем. Вълкана и Христо Горанови от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2850

- 248 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка]2  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана прека престилка от нач. на ХХ в., обточена, с монетна украса. Престилката е от сватбения чеиз на дъщерите на сем. Вълкана и Христо Горанови от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2851

- 249 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка - детайл]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана прека престилка от нач. на ХХ в., обточена, с монетна украса. Престилката е от сватбения чеиз на дъщерите на сем. Вълкана и Христо Горанови от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2852

- 250 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка]3  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана прека престилка от нач. на ХХ в., обточена, с монетна украса. Престилката е от сватбения чеиз на дъщерите на сем. Вълкана и Христо Горанови от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2853

- 251 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка]3  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана прека престилка от нач. на ХХ в., обточена, с монетна украса. Престилката е от сватбения чеиз на дъщерите на сем. Вълкана и Христо Горанови от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2864

- 252 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка]4  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана прека престилка от нач. на ХХ в., обточена, с монетна украса. Престилката е от сватбения чеиз на дъщерите на сем. Вълкана и Христо Горанови от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2854

- 253 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка с мотив "китки" - детайл]1  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана черна престилка от нач. на ХХ в., с допълнително пошити цветни мотиви - "китки". Престилката е изработена от Вълкана Горанова от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2857

- 254 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка]4  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана прека престилка от нач. на ХХ в., обточена. Престилката е от сватбения чеиз на дъщерите на сем. Вълкана и Христо Горанови от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2863

- 255 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка]5  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана черна престилка от нач. на ХХ в., с допълнително пошити цветни мотиви - "китки". Престилката е изработена от Вълкана Горанови от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2855

- 256 -

 

[Женска носия от Мизия - престилка - детайл]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Тъкана вълнена прека престилка, обточена с кадифе, ширити и тел, с монетна украса - кр. на ХIХ и нач. ХХ в., Мизия.

 пълен текст 

Сист. No: 3338

- 257 -

 

[Женска носия от Мизия - престилка - детайл]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Тъкана вълнена прека престилка, обточена с кадифе, ширити и тел, с монетна украса - кр. на ХIХ и нач. ХХ в., Мизия.

 пълен текст 

Сист. No: 3339

- 258 -

 

[Женска носия от Мизия - престилка - детайл]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Тъкана вълнена прека престилка, обточена с кадифе, ширити и тел, с монетна украса - кр. на ХIХ и нач. ХХ в., Мизия.

 пълен текст 

Сист. No: 3340

- 259 -

 

[Женска носия от Мизия - престилка - детайл]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Тъкана вълнена прека престилка, обточена с кадифе, ширити и тел, с монетна украса - кр. на ХIХ и нач. ХХ в., Мизия.

 пълен текст 

Сист. No: 3341

- 260 -

 

[Женска носия от Мизия - престилка - детайл]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Тъкана вълнена прека престилка, обточена с кадифе, ширити и тел, с монетна украса - кр. на ХIХ и нач. ХХ в., Мизия.

 пълен текст 

Сист. No: 3342

- 261 -

 

[Женска носия от Мизия - престилка - детайл]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Тъкана вълнена прека престилка, обточена с кадифе, ширити и тел, с монетна украса - кр. на ХIХ и нач. ХХ в., Мизия.

 пълен текст 

Сист. No: 3343

- 262 -

 

[Женска носия от Мизия - престилка - детайл]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Тъкана вълнена прека престилка, обточена с кадифе, ширити и тел, с монетна украса - кр. на ХIХ и нач. ХХ в., Мизия.

 пълен текст 

Сист. No: 3345

- 263 -

 

[Женска носия от Мизия - престилка - детайл]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Тъкана вълнена прека престилка, обточена с кадифе, ширити и тел, с монетна украса - кр. на ХIХ и нач. ХХ в., Мизия.

 пълен текст 

Сист. No: 3346

- 264 -

 

[Женска носия от Мизия - престилка с монетна украса - детайл]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Тъкана вълнена прека престилка, обточена с кадифе, с три рада монетна украса - кр. на ХIХ и нач. ХХ в., Мизия.

 пълен текст 

Сист. No: 3344

- 265 -

 

[Женска носия от Мизия - престилка с монетна украса]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Тъкана вълнена прека престилка, обточена с кадифе, с три рада монетна украса - кр. на ХIХ и нач. ХХ в., Мизия.

 пълен текст 

Сист. No: 3337

- 266 -

 

[Женска носия от Мизия - престилка с мотив "Петли" - детайл]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Тъкана вълнена прека престилка с монетна украса - нач. ХХ в., Мизия.

 пълен текст 

Сист. No: 3350

- 267 -

 

[Женска носия от Мизия - престилка с мотив "Петли" - детайл]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Тъкана вълнена прека престилка с монетна украса - нач. ХХ в., Мизия.

 пълен текст 

Сист. No: 3351

- 268 -

 

[Женска носия от Мизия - престилка - детайл]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Тъкана вълнена прека престилка с монетна украса - нач. ХХ в., Мизия.

 пълен текст 

Сист. No: 3352

- 269 -

 

[Женска носия от Мизия - престилка с мотив "Петли"]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Тъкана вълнена прека престилка с монетна украса - нач. ХХ в., Мизия.

 пълен текст 

Сист. No: 3348

- 270 -

 

[Женска носия от Мизия - престилка с мотив "Петли"]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Тъкана вълнена прека престилка с монетна украса - нач. ХХ в., Мизия.

 пълен текст 

Сист. No: 3349

- 271 -

 

[Женска носия от Мизия - престилка]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Тъкана вълнена прека престилка, обточена с кадифе, ширити и тел, с монетна украса - кр. на ХIХ и нач. ХХ в., Мизия.

 пълен текст 

Сист. No: 3336

- 272 -

 

[Женска носия от Мизия - престилка]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Тъкана вълнена прека престилка, обточена с кадифе, ширити и тел, с монетна украса - кр. на ХIХ и нач. ХХ в., Мизия.

 пълен текст 

Сист. No: 3347

- 273 -

 

[Женска носия от Мизия - престилки]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Тъкани вълнени преки престилки, обточени с кадифе, ширити и тел, с монетна украса - кр. на ХIХ и нач. ХХ в., Мизия.

 пълен текст 

Сист. No: 3335

- 274 -

 

[Женски надгробен паметник от Ракево с антропоморфно изображение и система от кръстове]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2010 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от първата половина на ХХ в. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3410

- 275 -

 

[Женски надгробен паметник от Ракево с антропоморфно соларно изображение и клонки - детайл]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2010 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от първата половина на ХХ в. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3417

- 276 -

 

[Женски надгробен паметник от Ракево с антропоморфно соларно изображение и система от кръстове - детайл]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2010 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от първата половина на ХХ в. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3413

- 277 -

 

[Женски надгробен паметник от Ракево с антропоморфно соларно изображение и система от кръстове - детайл]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2010 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от първата половина на ХХ в. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3416

- 278 -

 

[Женски надгробен паметник от Ракево с антропоморфно соларно изображение и система от кръстове]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2010 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от първата половина на ХХ в. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3412

- 279 -

 

[Женски надгробен паметник от Ракево с изображение на вплетени един над друг кръстове]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2010 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от първата половина на ХХ в. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3411

- 280 -

 

[Женски надгробен паметник от Ракево с изображение на кръст]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2010 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от първата половина на ХХ в. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3409

- 281 -

 

[Женски надгробен паметник от Ракево]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2010 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от първата половина на ХХ в. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3414

- 282 -

 

[Женски надгробен паметник от Ракево]1  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2010 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от първата половина на ХХ в. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3415

- 283 -

 

[Женски надгробен паметник с релефно изображение от Габаре - детайл]  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2990

- 284 -

 

[Женски надгробен паметник с релефно изображение от Габаре]  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2989

- 285 -

 

[Женски народен хор към читалището в с. Оселна, Врачанско]  : Фотография . - Оселна, 80 г. на ХХ в . - Черно-бяла ; 23,5/18 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3575

- 286 -

 

[Женски народен хор към читалището в с. Оселна, Врачанско]  : Фотография . - Оселна, 60 г. на ХХ в . - Черно-бяла ; 13/18 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3576

- 287 -

 

[Женски народен хор, с ръководител Трайко Георгиев - Ракево]  : Фотография . - Ракево, 1947 . - Черно-бяла ; 5/8 см

   Към читалище "Светлина -1928".

 пълен текст 

Сист. No: 3477

- 288 -

 

[Женски нодгробен паметник от Габаре]  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Батулските гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2980

- 289 -

 

[Жътва - 23.06.1982 г.]  : Фотография, 1982 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3141

- 290 -

 

[Жътва в Баница]  : Фотография, 1953 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   На снимката: младежкото звено в ТКЗС - Баница,1953 г.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2813

- 291 -

 

[Жътва]  : Фотография . - Паволче, 70 г на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3522

- 292 -

 

[Жътва]  : Фотография . - Фурен, Средата на ХХв. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Из семейния архив на Костадин Тодоров Симеоновски

 пълен текст 

Сист. No: 3631

- 293 -

 

[Жътва]  : Фотография . - Фурен, 60г. на ХХв. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Из семейния архив на Костадин Тодоров Симеоновски

 пълен текст 

Сист. No: 3632

- 294 -

 

[За вода с кобилицата]  : Фотография, 60 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3154

- 295 -

 

[Запасни от 35 пехотен Врачански полк]  : Фотография, 30 год. ХХ в. . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков от с. Тлачене, като запасен от 35 пехотен Врачански полк.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2964

- 296 -

 

[Запасняци от Паволче]  : Фотография . - Паволче, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   Цеко Гунчов и Борко Магера от с. Паволче, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 3548

- 297 -

 

[Зарезан - Лозарската бригада - Мизия]  : Фотография, 70-те г. на ХХв . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3361

- 298 -

 

[Зарезан в Мизия - Лозарската бригада]  : Фотография, 70-те г. на ХХв . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3362

- 299 -

 

[Зарезан в Ракево]  : Фотография . - Ракево, 70-те г. ХХв . - Черно-бяла ; 5/8 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3476

- 300 -

 

[Зарезан в с. Оселна, Врачанско]  : Фотография . - Оселна, 70 г. на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3555

- 301 -

 

[Зарезан в с. Оселна, Врачанско]

   [Храмов празник на църквата "Св. Дух" и курбан за здраве на селото] : Фотография . - Оселна, 90 г. на ХХ в . - Цв. фотогр. ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3562

- 302 -

 

[Зарезан в с. Оселна, Врачанско]1  : Фотография . - Оселна, 70 г. на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3556

- 303 -

 

[Зарезан в с. Оселна, Врачанско]2  : Фотография . - Оселна, 70 г. на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3557

- 304 -

 

[Зарезан в с. Оселна, Врачанско]3  : Фотография . - Оселна, 70 г. на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3558

- 305 -

 

[Зарезан в с. Оселна, Врачанско]4  : Фотография . - Оселна, 70 г. на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3559

- 306 -

 

[Зарезан в с. Оселна, Врачанско]5  : Фотография . - Оселна, 70 г. на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3560

- 307 -

 

[Зарезан в с. Оселна, Врачанско]6  : Фотография . - Оселна, 70 г. на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3561

- 308 -

 

[Иван Стоянов от Габаре]  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Иван Стоянов - Елеганта, шивач от с. Габаре, Белослатинска околия.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2963

- 309 -

 

[Излет до Бистрешкия манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец)" ]  : Фотография . - Враца, 40 г. на ХХв. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Архив на Пета регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето" - "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3284

- 310 -

 

[Излет до Бистрешкия манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец)" ]1  : Фотография . - Враца, 40 г. на ХХв. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Архив на Пета регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето" - "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3287

- 311 -

 

[Излет до Бистрешкия манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец)" ]2  : Фотография . - Враца, 40 г. на ХХв. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Архив на Пета регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето" - "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3288

- 312 -

 

[Излет до Бистрешкия манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец)" ]3  : Фотография . - Враца, 40 г. на ХХв. . - Черно-бяла ; 8/5 см

   Архив на Пета регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето" - "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3289

- 313 -

 

[Излет до Бистрешкия манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец)" ]4  : Фотография . - Враца, 40 г. на ХХв. . - Черно-бяла ; 8/5 см

   Архив на Пета регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето" - "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3290

- 314 -

 

[Излет до Бистрешкия манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец)" ]5  : Фотография . - Враца, 40 г. на ХХв. . - Черно-бяла ; 8/5 см

   Архив на Пета регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето" - "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3293

- 315 -

 

[Излет на Юнашкото туристическо дружество - Мездра до връх Вола]  : Фотография . - Мездра, 30 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3323

- 316 -

 

[Калушари лекуват болен]  : Фотография, 1980 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Традиционният за местното население обред "Калуш" се играе през Русалската неделя. Предводител на калушарите - "ваата" - Янаки Прунечев.

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3168

- 317 -

 

[Калушари лекуват болен]1  : Фотография, 1980 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Традиционният за местното население обред "Калуш" се играе през Русалската неделя. Предводител на калушарите - "ваата" - Янаки Прунечев.

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3169

- 318 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3634

- 319 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3635

- 320 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3636

- 321 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3637

- 322 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3638

- 323 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3639

- 324 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3640

- 325 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3641

- 326 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3642

- 327 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3643

- 328 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3644

- 329 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3645

- 330 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3646

- 331 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3647

- 332 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3648

- 333 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3649

- 334 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3650

- 335 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3651

- 336 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3652

- 337 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3653

- 338 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3654

- 339 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3655

- 340 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3656

- 341 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3657

- 342 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3658

- 343 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3659

- 344 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3660

- 345 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3661

- 346 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3662

- 347 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3663

- 348 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3664

- 349 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3665

- 350 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3666

- 351 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3667

- 352 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3668

- 353 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3669

- 354 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3670

- 355 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3671

- 356 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3672

- 357 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3673

- 358 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3674

- 359 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3675

- 360 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3676

- 361 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3677

- 362 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3678

- 363 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3679

- 364 -

 

[Каменни надгробия от нач. на ХХ в. - Старите гробища на с. Фурен, общ. Криводол]  : Фотография . - Фурен . - Цв. ; 10/15 см

   Архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3680

- 365 -

 

[Козлодуйци на фронта]  : Фотография . - Оряхово . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3686

- 366 -

 

[Кола - Обреден хляб от Белослатинско]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2936

- 367 -

 

[Коледари - Бяла Слатина]  : Фотография, 1927 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Коледари от спортен клуб "Цар Крум"- Бяла Слатина. Надпис гръб: "7 януари 1927 г. По случай коледуването на хора на спортен клуб "Цар Крум", който пръв въведе тоя стар народен обичай в града ни. Цветан Н(енов) Милов".

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2960

- 368 -

 

[Коледари]  : Фотография . - Мизия, 40-те г. на ХХв . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3363

- 369 -

 

[Колективът на новосъздадената Окръжна методическа библиотека - Враца]  : Фотография . - Враца, 1954 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   На снимката: Ваня - инспектор в отдел "Просвета и култура", библиотекарите Донка Гатева, Величка Чолова, Лили от ДБИ, оказваща методическа помощ, библиотекарките Мара Живкова и Лидия Таскова, с хигиенистката на балкона на първата сграда на библиотеката.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2776

- 370 -

 

[Колективът на новосъздадената Окръжна методическа библиотека - Враца]2  : Фотография . - Враца, 1954 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   На снимката: Ваня - инспектор в отдел "Просвета и култура", библиотекарите Донка Гатева, Величка Чолова, Лили от ДБИ, оказваща методическа помощ, библиотекарките Мара Живкова и Лидия Таскова, с хигиенистката на балкона на първата сграда на библиотеката.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2777

- 371 -

 

[Колективът на Универсална библиотека "Хр. Ботев" пред сградата]  : Фотография . - Враца, 1994 . - Черно-бяла ; 9/13 см

   На снимката: колективът с директор Иван Пенев при тържественото освещаване на новопренесената библиотека - в сградата на бившия Дом за политическа просвета - ул. Петропавловска" - 34, 1 ноември 1994 г.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2781

- 372 -

 

[Кръстникът води хорото - сватба в Ботево]  : Фотография, 70 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2886

- 373 -

 

[Кръстница с бухчата с баницата и кръстника с бъклицата - сватба в Ботево]  : Фотография, 70 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2882

- 374 -

 

[Кукла - Обреден хляб от Ракево]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Ракево, 2006 . - Цв. ; 15/10 см

   Обредният хляб се меси за момите, които ще се кумичат на Цветница. Белязано зелче от него всяка мома пъска в реката и тази, на която залчето стигне първо до определено място, е кумицата.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3456

- 375 -

 

[Кулски младежи]  : Фотография . - Кулата, ок.1916 . - Черно-бяла ; 13/9см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3739

- 376 -

 

[Кулчани изпащат на гарата във Враца инж. Икомов, управител на Държавен овощен разсадник в града]  : Фотография . - Кулата, 1942 . - Черно-бяла ; 8/6 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3727

- 377 -

 

[Кулчани на екскурзия до Рилския манастир]  : Фотография . - Кулата, 1959 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3737

- 378 -

 

[Кулчани]  : Фотография . - Кулата, 1953 . - Черно-бяла ; 8/6 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3728

- 379 -

 

[Лазарки в Букьовци/Мизия]  : Фотография . - Мизия, 1934 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3368

- 380 -

 

[Лазаровден в Баурене]  : Фотография, 1943 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2820

- 381 -

 

[Лазаровден пред старото училище в Баурене]  : Фотография, 30 год. на ХХ в . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2830

- 382 -

 

[Лазаровден пред старото училище в Джиковата къща в Баурене]  : Фотография, 1938 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2825

- 383 -

 

[Литургия - Обреден хляб от Белослатинско]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2945

- 384 -

 

[Литургия - Обреден хляб от Белослатинско]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2949

- 385 -

 

[Литургия - Обреден хляб от Белослатинско]1  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2950

- 386 -

 

[Литургия - Обреден хляб от Белослатинско]2  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2946

- 387 -

 

[Лодка на дунавския бряг]  : Фотография, 50 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3172

- 388 -

 

[Лятна детската градина в Баурене]  : Фотография, 1961 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2839

- 389 -

 

[Лятна детската градина в Баурене]2  : Фотография, 1961 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2841

- 390 -

 

[Малко момиченце до дървено легло]  : Фотография . - Паволче, Нач. на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3543

- 391 -

 

[Манифестация на 9 септември в Баница - Духовата музика]  : Фотография, 1959 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2819

- 392 -

 

[Манифестация на 9 септември в Баница - Растително-защитната бригада]  : Фотография, 1959 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2817

- 393 -

 

[Манифестация на 9 септември в Баница]  : Фотография, 1959 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2818

- 394 -

 

[Маскирани на Фаршанки]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2917

- 395 -

 

[Миньори]  : Фотография . - Фурен, 30 г. - ХХв. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3628

- 396 -

 

[Млад селянин с крави]  : Фотография . - Паволче, 20 г на ХХ в . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3526

- 397 -

 

[Млада жена в народна носия]  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2895

- 398 -

 

[Млада жена в национална носия - Букьовци/Мизия]  : Фотография . - Мизия, б.г. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3370

- 399 -

 

[Млада жена в национална носия - Букьовци/Мизия]  : Фотография . - Мизия, б.г. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3371

- 400 -

 

[Младежи и девойки]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2922

- 401 -

 

[Младежи играят шах]  : Фотография, 30 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3195

- 402 -

 

[Младежи край Бистрешкия манастир]  : Фотография . - Кулата, 1955 . - Черно-бяла ; 8/6 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3731

- 403 -

 

[Младежи на бригада на игрището]  : Фотография . - Кулата, 1950 . - Черно-бяла ; 8/6 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3733

- 404 -

 

[Младежи по време на бомбардировките над Враца]  : Фотография . - Кулата, 1944 . - Черно-бяла ; 8/6 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3730

- 405 -

 

[Младежи]  : Фотография . - Кулата, 1955 . - Черно-бяла ; 8/6 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3729

- 406 -

 

[Младоженци - сватба в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2871

- 407 -

 

[Младоженци - сватбата на Никола и Пенка Горски в Ракево]  : Фотография . - Ракево, 40-те г. ХХ в . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3458

- 408 -

 

[Младоженци - сватбата на Никола и Пенка Горски в Ракево]1  : Фотография . - Ракево, 40-те г. ХХ в . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3460

- 409 -

 

[Младоженци и сватбари с дарове]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2842

- 410 -

 

[Младоженци пред църквата в Зверино]  : Фотография, 1950 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Сватбата на Ката Ангелова Томова и Цветко Ангелов Цветков.

 пълен текст 

Сист. No: 3306

- 411 -

 

[Младоженци с дара]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2847

- 412 -

 

[Младоженци с даровете - сватба в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2870

- 413 -

 

[Младоженци с музиката - сватба в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2872

- 414 -

 

[Младоженци]  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2815

- 415 -

 

[Младоженци]  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2893

- 416 -

 

[Младоженци]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2907

- 417 -

 

[Младоженците и деверът с уруглицата - сватба в Ракево]  : Фотография . - Ракево, 80-те г. ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3465

- 418 -

 

[Младоженците пред колата - сватба в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2867

- 419 -

 

[Младоженците с девера, уруглицата и сватбари - сватбата на Никола и Пенка Горски в Ракево]  : Фотография . - Ракево, 40-те г. ХХ в . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3459

- 420 -

 

[Младоженяка и кръстнизата с кобилицата и даровете - сватба в Криводол]  : Фотография . - Криводол, 80-те г. ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3471

- 421 -

 

[Момини на сватбата на Петра Ангелова (Кюлтовска)]  : Фотография, 1948 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3307

- 422 -

 

[Момиченца в народна носия на Цветница]  : Фотография . - Ракево, 1947 . - Черно-бяла ; 5/8 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3475

- 423 -

 

[Момиченца в народни носии на Цветница ]

   [Никола Добрушки - кратки биографически бележки] : Фотография . - Ракево, 1928 . - Черно-бяла ; 13/17 см

   Учител, един от основателите на читалището в селото.

 пълен текст 

Сист. No: 3473

- 424 -

 

[Момичета в народна носия]  : Фотография, 1942 . - Черно-бяла ; 12/8 см

   Гръб: Ръкописен надпис с посвещение и дата.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3124

- 425 -

 

[Момичета в народна носия]  : Фотография . - Пудрия, 80 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 5/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3623

- 426 -

 

[Момичета от Кулата край Бистрешкия манастир]  : Фотография . - Кулата, 1953 . - Черно-бяла ; 8/6 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3732

- 427 -

 

[Момченца с козленца и баба Младена]  : Фотография, 1961 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2836

- 428 -

 

[Музикант]  : Фотография . - Оселна, 70 г. на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3569

- 429 -

 

[Музиканти]  : Фотография . - Оселна, 70 г. на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3563

- 430 -

 

[Музиката води младоженците - сватба в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2868

- 431 -

 

[Мъжки надгробен паметник от Габаре]  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релефно изобрание на войник в цял ръст - Батулските гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2973

- 432 -

 

[Мъжки надгробен паметник от Ракево - детайл]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2010 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от първата половина на ХХ в. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3407

- 433 -

 

[Мъжки надгробен паметник от Ракево с антропоморфен соларен символ - детайл]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2010 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от първата половина на ХХ в. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3393

- 434 -

 

[Мъжки надгробен паметник от Ракево с антропоморфен соларен символ]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2010 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от първата половина на ХХ в. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3395

- 435 -

 

[Мъжки надгробен паметник от Ракево с антропоморфен соларен символ]1  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2010 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от първата половина на ХХ в. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3396

- 436 -

 

[Мъжки надгробен паметник от Ракево с антропоморфни изображения]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2010 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от първата половина на ХХ в. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3399

- 437 -

 

[Мъжки надгробен паметник от Ракево с антропоморфни соларни символи - детайл]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2010 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от първата половина на ХХ в. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3402

- 438 -

 

[Мъжки надгробен паметник от Ракево с антропоморфни соларни символи]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2010 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от първата половина на ХХ в. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3403

- 439 -

 

[Мъжки надгробен паметник от Ракево с антропоморфно изображение]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2010 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от първата половина на ХХ в. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3390

- 440 -

 

[Мъжки надгробен паметник от Ракево с антропоморфно изображение]1  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2010 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от първата половина на ХХ в. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3392

- 441 -

 

[Мъжки надгробен паметник от Ракево с антропоморфно изображение]2  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2010 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от първата половина на ХХ в. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3394

- 442 -

 

[Мъжки надгробен паметник от Ракево с антропоморфно изображение]3  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2010 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от първата половина на ХХ в. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3398

- 443 -

 

[Мъжки надгробен паметник от Ракево с изображение на антропоморфен соларен символ]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2010 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от първата половина на ХХ в. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3397

- 444 -

 

[Мъжки надгробен паметник от Ракево с изображение на антропоморфен соларен символ]1  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2010 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от първата половина на ХХ в. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3406

- 445 -

 

[Мъжки надгробен паметник от Ракево с изображение на антропоморфни соларни символи]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2010 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от първата половина на ХХ в. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3400

- 446 -

 

[Мъжки надгробен паметник от Ракево с изображение на антропоморфни соларни символи]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2010 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от първата половина на ХХ в със соларна символика и изображение на система от кръстове във формата на буквата "Ж". Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3404

- 447 -

 

[Мъжки надгробен паметник от Ракево с изображение на антропоморфни соларни символи]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2010 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от първата половина на ХХ в със соларна символика и изображение на система от кръстове във формата на буквата "Ж". Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3405

- 448 -

 

[Мъжки надгробен паметник от Ракево с изображение на антропоморфни соларни символи]1  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2010 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от първата половина на ХХ в. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3401

- 449 -

 

[Мъжки надгробен паметник от Ракево с изображение на кръст]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2010 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от първата половина на ХХ в. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3408

- 450 -

 

[Мъжки надгробен паметник от Ракево]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2010 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от първата половина на ХХ в. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3391

- 451 -

 

[Мъжки надгробни паметници от Ракево]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2010 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменни надгробия от първата половина на ХХ в. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3418

- 452 -

 

[На автобусната спирка Паволче - изпращачи]  : Фотография . - Паволче, 70 г на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3539

- 453 -

 

[На бостана]  : Фотография, 1953 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3142

- 454 -

 

[На каруцата]  : Фотография . - Кулата, ок.1960 . - Черно-бяла ; 8/6 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3743

- 455 -

 

[На Лазаровден пред училището в Баница]  : Фотография, 1940 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2812

- 456 -

 

[На полето - бране на зеле]  : Фотография . - Паволче, 60 г на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3525

- 457 -

 

[На полето]  : Фотография . - Паволче, 70 г на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3524

- 458 -

 

[На полето]  : Фотография . - Пудрия, 1942 . - Черно-бяла ; 5/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3615

- 459 -

 

[На пристанището - екскурзианти от Паволче]  : Фотография . - Паволче, Нач. на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3533

- 460 -

 

[На сватба - Духовата музика на Пудрия]  : Фотография . - Пудрия, 80 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3599

- 461 -

 

[На сватба - Духовата музика на Пудрия]1  : Фотография . - Пудрия, 80 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3601

- 462 -

 

[На селскостопанска бригада]  : Фотография . - Враца, 1954 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   На снимката: първите библиотекарки Величка Чолова и Донка Гатева на селскостопанска бригада с Окръжния съвет, лятото на 1954 г.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2779

- 463 -

 

[На селскостопанската кошара с песен]  : Фотография . - Оселна, 70 г. на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3573

- 464 -

 

[На фронта]  : Фотография . - Оряхово . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3688

- 465 -

 

[На хорото]  : Фотография, 80 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3162

- 466 -

 

[На чиновете]  : Фотография . - Девене, Сред. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 5/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3768

- 467 -

 

[Надгробен паметник на дете от Габаре]  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релефно изображение на момиченце - Батулските гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2976

- 468 -

 

[Надгробен паметник на дете от Габаре]2  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релефно изображение на момиченце - Батулските гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2977

- 469 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - гръб]38  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица 

Сист. No: 3038

- 470 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл с надпис]22  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3005

- 471 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл с надпис]25  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релеф на мъж в традиционон облекло в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3012

- 472 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл с надпис]31-1  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефно изображение на ангел с кръст в ръка - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица 

Сист. No: 3024

- 473 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл с надпис]35-5  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефни изобратения на мъж, хванал за ръце две малки момиченца - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица 

Сист. No: 3033

- 474 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл с релеф на ангел]23  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3007

- 475 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл]24  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релеф на жена в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3009

- 476 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл]25  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релеф на мъж в традиционон облекло в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3011

- 477 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл]30-1  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефно изображение на млада жена в цял ръст с книга и кланка - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица 

Сист. No: 3021

- 478 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл]35-1  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефни изобратения на мъж, хванал за ръце две малки момиченца - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица 

Сист. No: 3029

- 479 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл]35-2  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефни изобратения на мъж, хванал за ръце две малки момиченца - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица 

Сист. No: 3030

- 480 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл]35-3  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефни изобратения на мъж, хванал за ръце две малки момиченца - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица 

Сист. No: 3031

- 481 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл]35-4  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефни изобратения на мъж, хванал за ръце две малки момиченца - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица 

Сист. No: 3032

- 482 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл]36-1  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефни изобратения на възрастна жена със забрадка, хванала за ръка малко момиченце - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица 

Сист. No: 3035

- 483 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл]40-1  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефно изображение на войник с извадена сабя - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица 

Сист. No: 3041

- 484 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - лице]38  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица 

Сист. No: 3037

- 485 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - семейство, детайл]29-2  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Семейно каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефите на мъж и жена в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3019

- 486 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - семейство]29  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Семейно каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефите на мъж и жена в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3018

- 487 -

 

[Надгробен паметник от Габаре-детайл]27-2  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релеф на жена с цвете в ръка в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3016

- 488 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимав, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Батулските гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2971

- 489 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]1  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Батулските гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2972

- 490 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]10  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2987

- 491 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]11  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2988

- 492 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]12  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релефно изображение на мъж в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2994

- 493 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]13  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2995

- 494 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]14  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2996

- 495 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]15  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2997

- 496 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]16  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2998

- 497 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]17  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2999

- 498 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]18  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3000

- 499 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]19  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3001

- 500 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]2  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Мъжко каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Батулските гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2974

- 501 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]20  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3002

- 502 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]21  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3003

- 503 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]22  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3004

- 504 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]23  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релеф на ангел - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3006

- 505 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]24  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релеф на жена в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3008

- 506 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]25  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релеф на мъж в традиционон облекло в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3010

- 507 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]26  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релеф на млада жена в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3013

- 508 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]26-2  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релеф на млада жена в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3014

- 509 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]27  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релеф на жена с цвете в ръка в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3015

- 510 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]28  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релеф на ангел в профил - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3017

- 511 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]3  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Батулските гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2975

- 512 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]30  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефно изображение на млада жена в цял ръст с книга и кланка - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3020

- 513 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]30-2  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефно изображение на млада жена в цял ръст с книга и кланка - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица 

Сист. No: 3022

- 514 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]31  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефно изображение на ангел с кръст в ръка - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица 

Сист. No: 3023

- 515 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]32  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица 

Сист. No: 3025

- 516 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]33  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица 

Сист. No: 3026

- 517 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]34  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица 

Сист. No: 3027

- 518 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]35  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефни изобратения на мъж, хванал за ръце две малки момиченца - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица 

Сист. No: 3028

- 519 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]36  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефни изобратения на възрастна жена със забрадка, хванала за ръка малко момиченце - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица 

Сист. No: 3034

- 520 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]37  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релефни изобратения на мъж с книга - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица 

Сист. No: 3036

- 521 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]39  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в., лице - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица 

Сист. No: 3039

- 522 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]4  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релефно изображение на мъж в цял ръст - Батулските гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2978

- 523 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]40  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефно изображение на войник с извадена сабя - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица 

Сист. No: 3040

- 524 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]41  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефно изображение на млада жена с кръст в ръце - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица 

Сист. No: 3042

- 525 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]42  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефно изображение на жена, хванала за ръка момиченце и ангел над тях - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица 

Сист. No: 3043

- 526 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]43  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефно изображение на ангел - Старите гробища. Надпис: "Тана Дончовица, почина на 2 IV 1921 ." Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица 

Сист. No: 3044

- 527 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]44  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефно изображение на млада жена с гердан - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица 

Сист. No: 3045

- 528 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]45  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефни изображения на хванати за ръце жена и момиченце - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица 

Сист. No: 3046

- 529 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]46  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релефно изображение на жена с медальон сърце и роза в ръка - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица 

Сист. No: 3047

- 530 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]47  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 40-те години на ХХ в. с релефно изображение на младо момиче след цветя - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица 

Сист. No: 3048

- 531 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]48  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 50-те години на ХХ в. с релефно изображение на младо момче в ученическа униформа - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица 

Сист. No: 3049

- 532 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]49  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 50-те години на ХХ в. с релефно изображение на мъж с калпак, аба и торбичка - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица 

Сист. No: 3050

- 533 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]5  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релефно изображение на жена в цял ръст- Батулските гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2979

- 534 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]50  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 50-те години на ХХ в. с релефни изображения на мъж и момиче - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица 

Сист. No: 3051

- 535 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]51  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефно изображение на мъж с калпак, гега и торбичка - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица 

Сист. No: 3052

- 536 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]52  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефно изображение на мъж в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица 

Сист. No: 3053

- 537 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]6  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2981

- 538 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]7  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в.с релеф на войник в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2982

- 539 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]8  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в.с релеф на войник в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2983

- 540 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]9  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в.с релеф на мъж, който държи за ръка момченце в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2986

- 541 -

 

[Надгробен паметник от двора на църквата "Св. Цар Борис" - Ракево - гръб]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2010 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от първата половина на ХХ в. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3385

- 542 -

 

[Надгробен паметник от двора на църквата "Св. Цар Борис" - Ракево - лице - детайл "розета"]  : Фотография, 2010 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от първата половина на ХХ в. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3389

- 543 -

 

[Надгробен паметник от двора на църквата "Св. Цар Борис" - Ракево - лице - детайл]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2010 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от първата половина на ХХ в. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3388

- 544 -

 

[Надгробен паметник от двора на църквата "Св. Цар Борис" - Ракево - лице]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2010 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от първата половина на ХХ в. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3384

- 545 -

 

[Надгробен паметник от двора на църквата "Св. Цар Борис" - Ракево със скулптура на ангел - детайл]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2010 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от първата половина на ХХ в. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3387

- 546 -

 

[Надгробен паметник от двора на църквата "Св. Цар Борис" - Ракево със скулптура на ангел]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2010 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от първата половина на ХХ в. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3386

- 547 -

 

[Надгробен паметник с релеф на жена, държаща за ръцете две момиченца - от Габаре - детайл с надпис]  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2985

- 548 -

 

[Надгробен паметник с релеф на жена, държаща за ръцете две момиченца - от Габаре]  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2984

- 549 -

 

[Надгробен паметник с релефно изображение на ангел от Габаре - детайл]  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2992

- 550 -

 

[Надгробен паметник с релефно изображение на ангел от Габаре]  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2991

- 551 -

 

[Надгробен паметник с релефно изображение на ангел от Габаре]1  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2993

- 552 -

 

[Надгробни паметници от Ракево с антропоморфно соларно изображение и система от кръстове - детайл]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2010 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменни надгробия от първата половина на ХХ в. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3419

- 553 -

 

[Наздравица - сватба в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2866

- 554 -

 

[Народният певец Ганчо Ганов със съпругата си Янка в традиционно облекло - Ракево]  : Фотография . - Ракево, 70 г. на ХХ в . - Цв. ; 10/15 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3478

- 555 -

 

[Начало на учебната година, набор 57- Баурене]  : Фотография, 1964 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2832

- 556 -

 

[Невеса с хурка и дете]  : Фотография, 40 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3175

- 557 -

 

[Невести с деца]  : Фотография, 40 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3177

- 558 -

 

[Невести]  : Фотография, 30 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3174

- 559 -

 

[Нено Милов Вукюв Навущански, войник от 36 пехотен Козлодуйски полк]  : Фотография, 1917 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката е Нено Милов Вукюв Навущански, от село Габаре, Белослатинска околия, запасен войник от 36 пехотен Козлодуйски полк, през Първата световна война (1917 г.). Той е бил касиер на училището, писар в кметството, един от създателите на дружбата на БЗНС в селото. Текст: " Спомен от романския фронт при с(ело) Максинени 18 .V. 1917 год." Надпис гръб: "До Неннка Неновица Милова в село Габаре, Белослатинска околия"(изпраща на съпругата си тази своя снимка).

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2951

- 560 -

 

[Нешка Туртанска пред родната къща в Малка Желязна]  : Фотография, Б. г. . - Черно-бяла ; 8/5 см

   Нешка Туртанска е етнопедагог и фолклорист, дългогодишен учител по литература във Враца и Мизия, експерт по български език в Регионален инспекторат - Враца. Ревностен събирач на народното творчество, предал своя опит на десетки последователи. Автор на множество статии, книги и сборници в областта на етнографията и фолклора.

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3379

- 561 -

 

[Нешка Туртанска с двамата си сисина в Мизия]  : Фотография, 70 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 8/5 см

   Нешка Туртанска е етнопедагог и фолклорист, дългогодишен учител по литература във Враца и Мизия, експерт по български език в Регионален инспекторат - Враца. Ревностен събирач на народното творчество, предал своя опит на десетки последователи. Автор на множество статии, книги и сборници в областта на етнографията и фолклора.

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3380

- 562 -

 

[Нешка Туртанска с двамата си сисина в Мизия]  : Фотография, 70 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 8/5 см

   Нешка Туртанска е етнопедагог и фолклорист, дългогодишен учител по литература във Враца и Мизия, експерт по български език в Регионален инспекторат - Враца. Ревностен събирач на народното творчество, предал своя опит на десетки последователи. Автор на множество статии, книги и сборници в областта на етнографията и фолклора.

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3381

- 563 -

 

[Нешка Туртанска със свои ученици в Мизия]  : Фотография, 70 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Нешка Туртанска е етнопедагог и фолклорист, дългогодишен учител по литература във Враца и Мизия, експерт по български език в Регионален инспекторат - Враца. Ревностен събирач на народното творчество, предал своя опит на десетки последователи. Автор на множество статии, книги и сборници в областта на етнографията и фолклора.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3382

- 564 -

 

[Нешка Туртанска със свои ученици във Враца]  : Фотография, 80 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Нешка Туртанска е етнопедагог и фолклорист, дългогодишен учител по литература във Враца и Мизия, експерт по български език в Регионален инспекторат - Враца. Ревностен събирач на народното творчество, предал своя опит на десетки последователи. Автор на множество статии, книги и сборници в областта на етнографията и фолклора.

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3383

- 565 -

 

[Нешка Туртанска]  : Фотография . - София, 1964 . - Черно-бяла ; 4,5/3,5 см.

   Нешка Туртанска е етнопедагог и фолклорист, дългогодишен учител по литература във Враца и Мизия, експерт по български език в Регионален инспекторат - Враца. Ревностен събирач на народното творчество, предал своя опит на десетки последователи. Автор на множество статии, книги и сборници в областта на етнографията и фолклора.

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3378

- 566 -

 

[Низане на тютюн]  : Фотография, 60 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 12/8 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3146

- 567 -

 

[Обредна трапеза за Бъдни вечер от Белослатинско - за гадание с орехи и против каракончо]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обредени храни за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2939

- 568 -

 

[Обредна трапеза за Бъдни вечер от Белослатинско - за здраве и против каракончо]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обредени храни за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2933

- 569 -

 

[Обредна трапеза за Бъдни вечер от Белослатинско]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2927

- 570 -

 

[Обща трапеза в Паволче]  : Фотография . - Паволче, 60-те г. ХХ в . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3508

- 571 -

 

[Овчар с агънца]  : Фотография . - Чирен, Средата на ХХв . - Черно-бяла ; 30/24 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3754

- 572 -

 

[Овчари със стадото]  : Фотография, 60 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3151

- 573 -

 

[Околийска инспекция - Мездра]  : Фотография . - Мездра, 20 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3318

- 574 -

 

[Отдел "Обработка"]  : Фотография . - Враца, 1954 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   Надпис гръб, ръкописно: "Стаята на отдел "Обработка"". Дописано с химикал: Лидия Таскова, Мара Живкова и Величка Чолова"

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2791

- 575 -

 

[Откриване на новата училищна сграда - пристройката към училището]  : Фотография, 1967 . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3158

- 576 -

 

[Откриване на новата училищна сграда - пристройката към училището]1  : Фотография, 1967 . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3159

- 577 -

 

[Откриване на новата училищна сграда - пристройката към училището]2  : Фотография, 1967 . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3160

- 578 -

 

[Откриването на втория дял на Рогозенското съкровище]  : Фотография, 1986 . - Черно-бяла ; 11/8 см

   На снимката: Спас Машов, Богдан Николов и Пламен Иванов. Археолозите от историческия музей във Враца пред новооткрития дял на Рогозенското съкровище - 6 януари 1986 г. в двора на Иван Димитров в с. Рогозен, Врачанско.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2772

- 579 -

 

[Откриването на моста в Пудрия]  : Фотография . - Пудрия, 1979 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3617

- 580 -

 

[Павел Павлов - кратки биографически бележки]  : Фотография . - Ракево, 1928 . - Черно-бяла ; 13/17 см

   Учител, един от основателите на читалището в селото.

 пълен текст 

Сист. No: 3474

- 581 -

 

[Параклис - Обреден хляб от Белослатинско]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2941

- 582 -

 

[Параклис - Обреден хляб от Белослатинско]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2942

- 583 -

 

[Параклис - Обреден хляб от Белослатинско]1  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2947

- 584 -

 

[Пионерчета на 24 май]  : Фотография . - Девене, 70 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 5/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3765

- 585 -

 

[Пионерчета пред училището]  : Фотография . - Девене, Сред. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 5/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3760

- 586 -

 

[Пионерчета]  : Фотография . - Паволче, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3512

- 587 -

 

[Пионерчета]  : Фотография . - Оселна, 80 г. на ХХ в . - Черно-бяла ; 23,5/18 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3577

- 588 -

 

[Пластене на сено]  : Фотография, 60 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3148

- 589 -

 

[Пластене на сено]1  : Фотография, 60 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3150

- 590 -

 

[Повратки - сватбата на Никола и Пенка Горски в Ракево]  : Фотография . - Ракево, 40-те г. ХХ в . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3462

- 591 -

 

[Погребение в Ботево]  : Фотография, 80 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2891

- 592 -

 

[Полагане на основния камък на Прогимназия "Тодоръ Балабановъ" - Мездра]  : Фотография . - Фото "Диана" - Лазаровъ и Наковъ . - Враца, 1925 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Паметно събитие в обществения живот на Мездра, случило се на 23 август (неделя) 1925 г.

 пълен текст 

Сист. No: 3319

- 593 -

 

[Полагане на основния камък на Прогимназия "Тодоръ Балабановъ" - Мездра - детайл]  : Фотография . - Фото "Диана" - Лазаровъ и Наковъ . - Враца, 1925 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Паметно събитие в обществения живот на Мездра, случило се на 23 август (неделя) 1925 г.

 пълен текст 

Сист. No: 3320

- 594 -

 

[Помана на Флоро Младенов Матеев и Тодор Флоров Младенов - 24.09.1966 г. в Хърлец ]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 12/8 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3140

- 595 -

 

[Помана]  : Фотография, 70 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 12/8 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3135

- 596 -

 

[Помана]1  : Фотография, 70 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 12/8 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3136

- 597 -

 

[Помана]2  : Фотография, 70 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 12/8 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3137

- 598 -

 

[Помана]3  : Фотография, 70 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 12/8 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3138

- 599 -

 

[Помана]4  : Фотография, 70 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 12/8 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3139

- 600 -

 

[Портрет на Вълкана Горанова от Ботево]  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2880

- 601 -

 

[Поручик о.з. Димитър Торбов, командир на 11-та рота с Тома Коцов]  : Фотография . - Оряхово . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3681

- 602 -

 

[Посрещане на руските войски в Девене - възстановка]  : Фотография . - Девене, 1977 . - Черно-бяла ; 5/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3801

- 603 -

 

[Посрещане на руските войски в Девене - възстановка]  : Фотография . - Девене, 1977 . - Черно-бяла ; 5/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3802

- 604 -

 

[Празник в двора на училището в Ботево]  : Фотография, 60 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2885

- 605 -

 

[Празнично хоро]  : Фотография, 80 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3167

- 606 -

 

[Пред агрономството във Враца]  : Фотография . - Кулата, 1940 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3734

- 607 -

 

[Пред дома на Костадин Петров от Баурене]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2822

- 608 -

 

[Пред коларската работилница на Харалампи Дамянов и Александър Владимиров в Баница]  : Фотография, 40 год. на ХХ в . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2811

- 609 -

 

[Пред кръчмата]  : Фотография . - Паволче, Нач. на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3530

- 610 -

 

[Пред олтара на Дева Мария от Лурд]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   В двора на немската детска градина към манастира на монахините от Бенедиктинския орден, строен през 1925 г. в Бърдарски геран. През 1952 г. манастирът е национализиран, монахините изселени. Открит е дом за деца, който просъществувал 50 години.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2919

- 611 -

 

[Пред първата сграда на Окръжна методическа библиотека - Враца]  : Фотография . - Враца, 1954 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   На снимката: Величка Чолова, Виолета Мишева и Донка Гатева, лятото на 1954 г. пред първата сграда.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2778

- 612 -

 

[Пред първата сграда на Окръжна методическа библиотека - Враца] 3  : Фотография . - Враца, 1954 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   На снимката: библиотекарките Лидия Таскова, Елена Малинова, Величка Чолова, Мара Живкова и Донка Гатева пред първата сграда.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2780

- 613 -

 

[Пред първата сграда на Окръжна методическа библиотека - Враца]4  : Фотография . - Враца, 1954 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   На снимката: библиотекарките Николина Иванова, Елена Малинова и Венета Иванова.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2782

- 614 -

 

[Пред Рогозенското съкровище]  : Фотография, 1986 . - Черно-бяла ; 11/8 см

   На снимката: Пламен Иванов, един от откривателите (заедно със Спас Машов и Богдан Николов) на втория дял на Рогозенското съкровище. Археолозите от историческия музей във Враца пред новооткрития дял - 6 януари 1986 г. в двора на Иван Димитров в с. Рогозен, Врачанско.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2773

- 615 -

 

[Пред сладкарницата и шивашко ателие "Сингер" в Букьовци/Мизия]  : Фотография . - Мизия, Нач. на ХХв . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3367

- 616 -

 

[Пред училище]  : Фотография, 1948 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2834

- 617 -

 

[Пред училището в Паволче]  : Фотография . - Паволче, 1946 . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3511

- 618 -

 

[Пред училището в Паволче]1  : Фотография . - Паволче, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 8/5 см

   Личен архив на Мара Ангелова.

 пълен текст 

Сист. No: 3513

- 619 -

 

[Пред училището в Паволче]2  : Фотография . - Паволче, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3519

- 620 -

 

[Пред училището с тръба и барабан]  : Фотография . - Паволче, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3517

- 621 -

 

[Пред църквата в Баурене]  : Фотография, 1946 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2826

- 622 -

 

[Пред църквата на Бистрешкия манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец)" ]  : Фотография . - Враца, 80 г. на ХХв. . - Черно-бяла ; 17/12 см

   Архив на Пета регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето" - "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3291

- 623 -

 

[Пред църквата на Бистрешкия манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец)" ]1  : Фотография . - Враца, 80 г. на ХХв. . - Черно-бяла ; 17/12 см

   Архив на Пета регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето" - "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3292

- 624 -

 

[Пред църквата]  : Фотография, 1943 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2838

- 625 -

 

[Предачка - Букьовци/Мизия]  : Фотография . - Мизия, 70 г. на ХХв . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3372

- 626 -

 

[Представление на театралния състав към читалището]  : Фотография . - Пудрия, 70 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Играе се пиесата "Вражелец"

 пълен текст 

Сист. No: 3618

- 627 -

 

[При постницата на Бистрешкия манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец)" ]  : Фотография . - Враца, 1935 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Надпис на гърба:„За споменъ от постницата на Св. Иванъ Пусти. Трифон Златев, у-къ ІV гр. класъ № 37, гр. Враца 1935/36 год.” Архив на Пета регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето" - "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3294

- 628 -

 

[При чешмата в Ботево]  : Фотография, 1939 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   За обекта: селската чешма е открита през 1937 г.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2883

- 629 -

 

[Приятели]  : Фотография, 60 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2887

- 630 -

 

[Приятели]  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2896

- 631 -

 

[Приятели]  : Фотография . - Паволче, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   Цеко Гунчов и Борко Магера от с. Паволче, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 3547

- 632 -

 

[Приятели]  : Фотография . - Фурен, 60 г. - ХХв. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Из семейния архив на Костадин Тодоров Симеоновски

 пълен текст 

Сист. No: 3630

- 633 -

 

[Приятелки в народна носия]  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2892

- 634 -

 

[Приятелки]  : Фотография . - Паволче, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 5/8 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3541

- 635 -

 

[Приятелки]  : Фотография . - Девене, Сред. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 9/13см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3783

- 636 -

 

[Прогимназия "Тодор Балабанов" - Мездра]  : Фотография . - Мездра, 1929 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3330

- 637 -

 

[Първа копка на ТПК - с. Девене]  : Фотография . - Девене, 1967 . - Черно-бяла ; 5/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3808

- 638 -

 

[Първа копка на ТПК - с. Девене]  : Фотография . - Девене, 1967 . - Черно-бяла ; 5/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3809

- 639 -

 

[Първа копка на ТПК - с. Девене]  : Фотография . - Девене, 1967 . - Черно-бяла ; 5/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3810

- 640 -

 

[Първа копка на читалищната сграда - с. Девене]  : Фотография . - Девене, 1960 . - Черно-бяла ; 5/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3811

- 641 -

 

[Първа копка на читалищната сграда - с. Девене]  : Фотография . - Девене, 1960 . - Черно-бяла ; 5/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3812

- 642 -

 

[Първа копка на читалищната сграда - с. Девене]  : Фотография . - Девене, 1960 . - Черно-бяла ; 5/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3813

- 643 -

 

[Първи курс на Института за първоначални учители в гр. Смолян]  : Фотография, 1943 . - Черно-бяла ; 12/8 см

   Гръб: Ръкописен текст пояснение, дата и година. Вилета Гергова втората в ляво - права.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3125

- 644 -

 

[Първомайска манифестация ]  : Фотография . - Пудрия, 80 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 5/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3614

- 645 -

 

[Първомайска манифестация ]

   [Футболният отбор на с. Пудрия ] : Фотография . - Пудрия, 1972 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3616

- 646 -

 

[Първомайска манифестация в Ботево]  : Фотография, 1969 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2881

- 647 -

 

[Първомайска скара-бира в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2884

- 648 -

 

[Разтуряне на сватбата]  : Фотография, 60 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2889

- 649 -

 

[Редник Ангел Ликин със съпругата си]  : Фотография . - Оряхово . - Черно-бяла ; 9/13 см

   Редник Ангел Маринов Ликин роден през 1894 година в Оряхово. Участник в Балканската, Междусъюзническа и Първата световни войни.

 пълен текст 

Сист. No: 3685

- 650 -

 

[Редник Ангел Маринов Ликин]  : Фотография . - Оряхово . - Черно-бяла ; 9/13 см

   Редник Ангел Маринов Ликин роден през 1894 година в Оряхово. Участник в Балканската, Междусъюзническа и Първата световни войни.

 пълен текст 

Сист. No: 3684

- 651 -

 

[Редник Ликин и фелдшер Коновски ]  : Фотография . - Оряхово . - Черно-бяла ; 9/13 см

   Редник Ангел Маринов Ликин роден през 1894 година в Оряхово. Участник в Балканската, Междусъюзническа и Първата световни войни.

 пълен текст 

Сист. No: 3687

- 652 -

 

[Редник Христо Радулов]  : Фотография . - Оряхово, 1916 г. . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3682

- 653 -

 

[Рибари на Дунав]  : Фотография, 80 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3179

- 654 -

 

[Рибари поправят лодка на р. Дунав]  : Фотография, 50 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3173

- 655 -

 

[Ритуала при подписване на младоженците - сватба в Ботево]

   [Ритуалът при подписване на младоженците - сватба в Ботево] : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2877

- 656 -

 

[Родова среща - 250 г. Гръбльовски-Рапонски род]  : Фотография . - Девене, 1984 . - Черно-бяла ; 9/13см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3786

- 657 -

 

[Родова среща - 250 г. Гръбльовски-Рапонски род]  : Фотография . - Девене, 1984 . - Черно-бяла ; 9/13см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3787

- 658 -

 

[Родова среща - 250 г. Гръбльовски-Рапонски род]  : Фотография . - Девене, 1984 . - Черно-бяла ; 9/13см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3788

- 659 -

 

[Родова среща - 250 г. Гръбльовски-Рапонски род]  : Фотография . - Девене, 1984 . - Черно-бяла ; 9/13см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3789

- 660 -

 

[Родова среща - 250 г. Гръбльовски-Рапонски род]  : Фотография . - Девене, 1984 . - Черно-бяла ; 9/13см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3790

- 661 -

 

[Родова среща - 250 г. Гръбльовски-Рапонски род]  : Фотография . - Девене, 1984 . - Черно-бяла ; 9/13см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3791

- 662 -

 

[Родова среща - 250 г. Гръбльовски-Рапонски род]  : Фотография . - Девене, 1984 . - Черно-бяла ; 9/13см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3792

- 663 -

 

[Родова среща - 250 г. Гръбльовски-Рапонски род]  : Фотография . - Девене, 1984 . - Черно-бяла ; 9/13см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3793

- 664 -

 

[Родова среща - 250 г. Гръбльовски-Рапонски род]  : Фотография . - Девене, 1984 . - Черно-бяла ; 9/13см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3794

- 665 -

 

[Родова среща - 250 г. Гръбльовски-Рапонски род]  : Фотография . - Девене, 1984 . - Черно-бяла ; 9/13см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3795

- 666 -

 

[Родова среща - 250 г. Гръбльовски-Рапонски род]  : Фотография . - Девене, 1984 . - Черно-бяла ; 9/13см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3796

- 667 -

 

[Рудник]  : Фотография . - Паволче, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3552

- 668 -

 

[Рудник]2  : Фотография . - Паволче, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3553

- 669 -

 

[Ръкополагането на монсеньор Евгений Босилков в Русе]  : Фотография, 1947 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   Епископ Евгений Босилков е български католически духовник, монах пасионист, блажен. Съдени и убит от комунистическия режим през 1952 г.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2918

- 670 -

 

даровете - сватба в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2869

- 671 -

 

[Самодейки в народна носия]  : Фотография . - Пудрия, 80 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 5/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3624

- 672 -

 

[Самодейци в Очин дол, Врачанско]  : Фотография . - Очин дол, 60 г. на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3596

- 673 -

 

[Самодейци пред тетъра във Враца]

   [Женска певческа група - народно пеене от Пудрия] : Фотография . - Пудрия, 80 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3619

- 674 -

 

[Самодейци пред тетъра във Враца]  : Фотография . - Пудрия, 80 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Група за автентичен фолкор, представя възстановката "Зажънване"

 пълен текст 

Сист. No: 3620

- 675 -

 

[Самодейците от фолклорния състав към читалището]  : Фотография . - Ракево, 90 г. на ХХв . - Черно-бяла ; 10/15 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3480

- 676 -

 

[Самодейците Цено Миланов и Йовка Кънчева във вихъра на шансона]  : Фотография . - Ракево, 80г. на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3482

- 677 -

 

[Сватба - баба Тодора Нецовска от с. Зверинос дъщерите си Ката и Мария пред даровете]  : Фотография, 50 г на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3301

- 678 -

 

[Сватба - булката дарява сватбари]  : Фотография, 80 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3182

- 679 -

 

[Сватба - веселие на улицата]  : Фотография, 80 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3186

- 680 -

 

[Сватба - веселие на улицата]1  : Фотография, 80 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3187

- 681 -

 

[Сватба - забулване на невестата]  : Фотография, 80 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3184

- 682 -

 

[Сватба - забулване на невестата]  : Фотография, 80 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3194

- 683 -

 

[Сватба - изнасяне на даровете]  : Фотография, 80 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3181

- 684 -

 

[Сватба - младоженци пред църквата]  : Фотография, 30 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3190

- 685 -

 

[Сватба - младоженци пред църквата]  : Фотография, 30 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3193

- 686 -

 

[Сватба - на чешмата]  : Фотография, 80 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3188

- 687 -

 

[Сватба - сватбари извеждат забулената невеста]  : Фотография, 80 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3185

- 688 -

 

[Сватба - Сватбено хоро пред дома на булката в Криводол]  : Фотография . - Пудрия, 70 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3607

- 689 -

 

[Сватба - сватбено шествие и каруцата с чеиза]  : Фотография, 70 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3189

- 690 -

 

[Сватба - сватбено шествие начело с булката и младоженяка]  : Фотография, 70 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3192

- 691 -

 

[Сватба - шествието, начело с духовата музика]  : Фотография, 80 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3180

- 692 -

 

[Сватба в Баурене]  : Фотография, 1950 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2824

- 693 -

 

[Сватба в Баурене]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2828

- 694 -

 

[Сватба в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2873

- 695 -

 

[Сватба в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2879

- 696 -

 

[Сватба в Кулата - Младоженци и кръстници с даровете]  : Фотография . - Кулата, 1962 . - Черно-бяла ; 8/6 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3718

- 697 -

 

[Сватба в Кулата - Младоженци и сватбари с дарове]  : Фотография . - Кулата, 1962 . - Черно-бяла ; 8/6 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3717

- 698 -

 

[Сватба в Кулата - Сватбари]  : Фотография . - Кулата, 1957 . - Черно-бяла ; 8/6 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3720

- 699 -

 

[Сватба в Кулата - Сватбари]  : Фотография . - Кулата, 1954 . - Черно-бяла ; 8/6 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3721

- 700 -

 

[Сватба в Кулата - Сватбата на Анна и Петко Иванови]  : Фотография . - Кулата, 1932 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3719

- 701 -

 

[Сватба в Кулата - Танц с даровете]  : Фотография . - Кулата, 1962 . - Черно-бяла ; 8/6 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3716

- 702 -

 

[Сватба в Паволче - Венчавка в църквата]  : Фотография . - Паволче, 60-те г. ХХ в . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3492

- 703 -

 

[Сватба в Паволче - Венчавка]  : Фотография . - Паволче, 60-те г. ХХ в . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3499

- 704 -

 

[Сватба в Паволче - за булката]  : Фотография . - Паволче, 70-те г. ХХ в . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3491

- 705 -

 

[Сватба в Паволче - каруцата с чеиза]  : Фотография . - Паволче, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3505

- 706 -

 

[Сватба в Паволче - младежи пред църквата]  : Фотография . - Паволче, 60-те г. ХХ в . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3498

- 707 -

 

[Сватба в Паволче - Младоженци]  : Фотография . - Паволче, 50-те г. ХХ в . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3488

- 708 -

 

[Сватба в Паволче - Младоженци]  : Фотография . - Паволче, 60-те г. ХХ в . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3506

- 709 -

 

[Сватба в Паволче - Младоженците прад църквата]  : Фотография . - Паволче, 30-те г. ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3487

- 710 -

 

[Сватба в Паволче - младоженците с дарове]  : Фотография . - Паволче, 50-те г. ХХ в . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3497

- 711 -

 

[Сватба в Паволче - невеста и свекърва]  : Фотография . - Паволче, 60-те г. ХХ в . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3502

- 712 -

 

[Сватба в Паволче - пред църквата]  : Фотография . - Паволче, 1952 . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3494

- 713 -

 

[Сватба в Паволче - Пред църквата]  : Фотография . - Паволче, 60-те г. ХХ в . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3500

- 714 -

 

[Сватба в Паволче - сватбари с чеиза]  : Фотография . - Паволче, 50-те г. ХХ в . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3495

- 715 -

 

[Сватба в Паволче - Сватбари]  : Фотография . - Паволче, 60-те г. ХХ в . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3490

- 716 -

 

[Сватба в Паволче - сватбено хоро на улицата]  : Фотография . - Паволче, 80-те г. ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3489

- 717 -

 

[Сватба в Паволче - Сватбено хоро]  : Фотография . - Паволче, 60-те г. ХХ в . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3503

- 718 -

 

[Сватба в Паволче - сватбено шествие]  : Фотография . - Паволче, 60-те г. ХХ в . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3501

- 719 -

 

[Сватба в Паволче - товарене чеиза на булката]  : Фотография . - Паволче, 50-те г. ХХ в . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3496

- 720 -

 

[Сватба в Паволче - Уруглица]  : Фотография . - Паволче, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3504

- 721 -

 

[Сватба в Паволче]  : Фотография . - Паволче, 60-те г. ХХ в . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3485

- 722 -

 

[Сватба в Паволче]  : Фотография . - Паволче, 80-те г. ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3486

- 723 -

 

[Сватба в Паволче]  : Фотография . - Паволче, Нач. на ХХ в . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3493

- 724 -

 

[Сватба в Паволче]  : Фотография . - Паволче, 60-те г. ХХ в . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3507

- 725 -

 

[Сватба в Паволче]  : Фотография . - Паволче, 70-те г. ХХ в . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3510

- 726 -

 

[Сватба в Пудрия - Танцът на булката]  : Фотография . - Пудрия, 60 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3602

- 727 -

 

[Сватба в Пудрия - Даряване на младоженците]  : Фотография . - Пудрия, 70 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3613

- 728 -

 

[Сватба в Пудрия - Дарявяне]  : Фотография . - Пудрия, 80 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3609

- 729 -

 

[Сватба в Пудрия - За булката]  : Фотография . - Пудрия, 60 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3604

- 730 -

 

[Сватба в Пудрия - Младоженци с гердани от пари]1  : Фотография . - Пудрия, 80 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3611

- 731 -

 

[Сватба в Пудрия - Сватбарите с младоженците, даровете и улуглицата]  : Фотография . - Пудрия, 80 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3606

- 732 -

 

[Сватба в Пудрия - Сватбено хоро на центъра на селото]  : Фотография . - Пудрия, 80 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3608

- 733 -

 

[Сватба в Пудрия - Сватбено хоро с уруглицата]  : Фотография . - Пудрия, 70 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3605

- 734 -

 

[Сватба в Пудрия - Младоженци с гердани от пари]  : Фотография . - Пудрия, 90 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3610

- 735 -

 

[Сватба в Пудрия - Хоро]  : Фотография . - Пудрия, 70 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3603

- 736 -

 

[Сватба в с. Оселна, Врачанско - Даряване на младоженците]  : Фотография . - Оселна, 70 г. на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3564

- 737 -

 

[Сватба в с. Оселна, Врачанско - Даряване на младоженците]1  : Фотография . - Оселна, 70 г. на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3567

- 738 -

 

[Сватба в с. Оселна, Врачанско - За булката]  : Фотография . - Оселна, 60 г. на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3565

- 739 -

 

[Сватба в с. Оселна, Врачанско - Свирач на трапезата]  : Фотография . - Оселна, 1980 г. . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3568

- 740 -

 

[Сватба в с. Оселна, Врачанско]  : Фотография . - Оселна, 60 г. на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3566

- 741 -

 

[Сватба в с. Очин дол, Врачанско - Даряване на младоженците]  : Фотография . - Очин дол, 70 г. на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   Снимката е от личния архив на Янка Иванова.

 пълен текст 

Сист. No: 3590

- 742 -

 

[Сватба в с. Очин дол, Врачанско - Даряване на младоженците]1  : Фотография . - Очин дол, 70 г. на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   Снимката е от личния архив на Янка Иванова.

 пълен текст 

Сист. No: 3591

- 743 -

 

[Сватба в с. Очин дол, Врачанско - Сватбена трапеза]  : Фотография . - Очин дол, 60 г. на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3592

- 744 -

 

[Сватба във Власатица]  : Фотография . - Власатица, 1937 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3715

- 745 -

 

[Сватба]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2837

- 746 -

 

[Сватбар на накичен кон пред църквата]  : Фотография, 60 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3161

- 747 -

 

[Сватбари - Букьовци/Мизия]  : Фотография, 70-те г. на ХХв . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3356

- 748 -

 

[Сватбари - Букьовци/Мизия]

   [Сватбарки - Букьовци/Мизия] : Фотография, 70-те г. на ХХв . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3357

- 749 -

 

[Сватбари на коне]  : Фотография, 1940 . - Черно-бяла ; 12/8 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3130

- 750 -

 

[Сватбари от Зверино]  : Фотография, 1968 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Рода на Илия Цветков Йотов на сватбата на Илия Стоянов Йотов (Ален Мак).

 пълен текст 

Сист. No: 3310

- 751 -

 

[Сватбари с булката и младоженяка]  : Фотография, 20 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3191

- 752 -

 

[Сватбарите с даровете - сватба в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2874

- 753 -

 

[Сватбарите с младоженците и даровете - Букьовци/Мизия]  : Фотография, 40-те г. на ХХв . - Черно-бяла ; 8/5 см

   Сватбена фотография.

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3355

- 754 -

 

[Сватбарите с младоженците и даровете]  : Фотография, 1941 . - Черно-бяла ; 8/5 см

   Сватбата на Симеона Христова Горанова от с. Ботево и Влъчко Маринов Въловски - с. Букьовци (гр. Мизия)

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3354

- 755 -

 

[Сватбарчета - сватба в Ракево]  : Фотография . - Ракево, 60-те г. ХХ в . - Черно-бяла ; 5/8 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3470

- 756 -

 

[Сватбата на Мария Иванова и Христо Г. Маринов (Тинята) от Зверино, Врачанско]  : Фотография, 1950 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Сватбеното шествие се връща в дома на младоженеца след подписване на граждански брак.

 пълен текст 

Сист. No: 3300

- 757 -

 

[Сватбата на Симеона Христова Горанова от с. Ботево и Влъчко Маринов Въловски - с. Букьовци (гр. Мизия)]  : Фотография, 1941 . - Черно-бяла ; 8/5 см

   Сватбена фотография.

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3353

- 758 -

 

[Сватбата на Станка Георгиева и Моно Монов от Зверино - наздравица]  : Фотография, 1950 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3303

- 759 -

 

[Сватбата на Станка Георгиева и Моно Монов от Зверино]  : Фотография, 1950 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Сватбеното шествие се връща в дома на младоженеца след подписване на граждански брак.

 пълен текст 

Сист. No: 3302

- 760 -

 

[Сватбата на Станка Георгиева и Моно Монов от Зверино]  : Фотография, 1950 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Булката дарява сватбарите.

 пълен текст 

Сист. No: 3304

- 761 -

 

[Сватбата на Янка Захариева и Васил Илиев от Зверино, Врачанско - даряване на младоженците]  : Фотография, 1959 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3296

- 762 -

 

[Сватбата на Янка Захариева и Васил Илиев от Зверино, Врачанско - даряване на младоженците] 1  : Фотография, 1959 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3297

- 763 -

 

[Сватбата на Янка Захариева и Васил Илиев от Зверино, Врачанско - даряване на младоженците] 2  : Фотография, 1959 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3298

- 764 -

 

[Сватбата на Янка Захариева и Васил Илиев от Зверино, Врачанско - даряване на младоженците] 3  : Фотография, 1959 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3299

- 765 -

 

[Сватбата на Янка Захариева и Васил Илиев от Зверино, Врачанско - товарене на чеиза]  : Фотография, 1959 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3295

- 766 -

 

[Сватбена трапеза - сватба в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2875

- 767 -

 

[Сватбена трапеза - сватба в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2878

- 768 -

 

[Сватбена трапеза в Зверино]  : Фотография, Ок.1950 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3305

- 769 -

 

[Сватбено хоро - сватба в Ботево]

   [Сватбарско хоро - сватба в Ботево] : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2876

- 770 -

 

[Свекървата дарява булката]  : Фотография, 1972 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Сватбата на Тинка Каменова и Илия Захариев от Зверино.

 пълен текст 

Сист. No: 3309

- 771 -

 

[Светец - Обреден хляб от Белослатинско]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2940

- 772 -

 

[Светец - Обреден хляб от Белослатинско]1  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2944

- 773 -

 

[Свиня и копраля - Обреден хляб за Гергьовден от Ракево]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Ракево, 2006 . - Цв. ; 15/10 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3457

- 774 -

 

[Седенка в Ракево]  : Фотография . - Ракево, 70г. на ХХв . - Черно-бяла ; 9/13 см

   Възстановка на обичая.

 пълен текст 

Сист. No: 3479

- 775 -

 

[Седенка]  : Фотография, 70 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3149

- 776 -

 

[Седянката]  : Фотография, 1927 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков от с. Тлачене като ученик в Бяла Слатина и като участник във възстановката "Седянката" (на 3-я ред в средата с калпака с китка) 1927 г.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2955

- 777 -

 

[Селяни - баба и внучка с крава]  : Фотография . - Паволче, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3542

- 778 -

 

[Семеен портрет]  : Фотография, 40 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3178

- 779 -

 

[Семейна снимка]  : Фотография, 1939 . - Черно-бяла ; 12/8 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3134

- 780 -

 

[Семейство]  : Фотография . - Паволче, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   Цветана и Цеко Гунчови от с. Паволче, Врачанско пред дома им.

 пълен текст 

Сист. No: 3546

- 781 -

 

[Семейство Гунчови от с. Паволче]  : Фотография . - Паволче, Нач. на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3545

- 782 -

 

[Семейство]  : Фотография . - Паволче, 60-те г. ХХ в . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3509

- 783 -

 

[Семейство]  : Фотография . - Паволче, Нач. на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3540

- 784 -

 

[Семейство]  : Фотография . - Оселна, 70 г. на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3570

- 785 -

 

[Семейство]  : Фотография . - Кулата, Нач. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3735

- 786 -

 

[Семейството на Ангел Сеферо от Баурене]  : Фотография, 1942 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2821

- 787 -

 

[Семейството на Ангел Сеферо от Баурене]2  : Фотография, 1942 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2823

- 788 -

 

[Семейството на Димитър Лишковски, загинал 1916 г.]  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Черно-бяла, монтаж ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2816

- 789 -

 

[Семейството на Иванчо Петров от Баурене]  : Фотография, Без год. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2827

- 790 -

 

[Семейството на Нено Милов Вукюв Навущански от с. Габаре]  : Фотография, 1917 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Тази снимка е носил в себе си Нено Милов Вукюв Навущански, от село Габаре, Белослатинска околия, запасен войник от 36 пехотен Козлодуйски полк, на нея са (отляво-надясно): дъщеря му Дина, съпругата му Ненка, раненичето в семейството (понеже отначало не са имали деца и са го взели от с. Тлачене) Цветан и майка му Йона.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2953

- 791 -

 

[Семинар по културата]  : Фотография . - Враца, 1956 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   На снимката е първият директор на библиотеката Васил Харизанов (първи ред, крайният в ляво).

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2784

- 792 -

 

[Симеона Христова Мизия с ръчно пошивана възглавница]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3334

- 793 -

 

[Скалният венец над Бистрешкия манастир "Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец)" ]  : Фотография . - Враца, 40 г. на ХХв. . - Черно-бяла ; 8/5 см

   Архив на Пета регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето" - "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3285

- 794 -

 

[Сключване на съюз на зеленчукопроизводителите от гр. Враца и селата Кулата, Нефела и Бистрец]  : Фотография . - Кулата . - Черно-бяла ; 13/9см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3738

- 795 -

 

[Сортиране на грозде за износ - Лозарската бригада - Мизия]  : Фотография, 70-те г. на ХХв . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3360

- 796 -

 

[Спомен от морските бани]  : Фотография . - Паволче, Нач. на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   Адресирана е до Тодор Лаков от Паволче.

 пълен текст 

Сист. No: 3538

- 797 -

 

[Спомен от събора в Габаре]  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков(прав) на сбора в Габаре, сниман със свои приятели.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2965

- 798 -

 

[Старец с лула в национална носия - Букьовци/Мизия]  : Фотография . - Мизия, б.г. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3373

- 799 -

 

[Старокьята Захари Петров Змейков от Зверино води хорото на Повратките]  : Фотография, 1949 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3308

- 800 -

 

[Старото училище, сега детска градина]  : Фотография . - Девене, 70 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 9/13см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3775

- 801 -

 

[Стачка на миньорите от мина "Твърдица"]  : Фотография . - Девене, 1931 . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 файл | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3814

- 802 -

 

[Строежът на новата училищна сграда]  : Фотография . - Девене, 1938 . - Черно-бяла ; 9/13см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3780

- 803 -

 

[Строежът на центъра в Тлачене]  : Фотография, 1943 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Строежът на центъра в село Тлачене по време на кметуването на Цветан Нанков, 1943 - 1944 г.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2968

- 804 -

 

[Строежът на центъра в Тлачене]1  : Фотография, 1943 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Строежът на центъра на село Тлачене по време на кметуването на Цветан Нанков, 1943 - 1944 г.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2969

- 805 -

 

[Строежът на центъра в Тлачене]2  : Фотография, 1943 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Строежът на центъра на село Тлачене по време на кметуването на Цветан Нанков, 1943 - 1944 г.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2970

- 806 -

 

[Сурвакарски краваи - Обреден хляб от Белослатинско]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обредните кравайчета са дар от домакинята за сурвакарите на Василовден. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

  

Сист. No: 2929

- 807 -

 

[Сурвакарски краваи - Обреден хляб от Белослатинско]1

   [Сурвакарско краваиче - Обреден хляб от Белослатинско]1 : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обредните кравайчета са дар от домакинята за сурвакарите на Василовден. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2931

- 808 -

 

[Сурвакарски краваи - Обреден хляб от Белослатинско]1  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обредните кравайчета са дар от домакинята са сурвакарите на Василовден. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2932

- 809 -

 

[Сурвакарско кравайче - Обреден хляб от Белослатинско]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обредните кравайчета са дар от домакинята за сурвакарите на Василовден. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2930

- 810 -

 

[Тановският род - с. Паволче, Врачанско]  : Фотография . - Паволче, 30 г на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3528

- 811 -

 

[Танцовият състав към текстилно-индустриално дружество „Бахава“ - Мездра]  : Фотография . - Мездра, 30 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   „Бахава“ – текстилно-индустриално о.о. дружество – Мездра. Основано в 1926 год. от Иван Т. Балабанов за производство на следните памучни артикули: материи, докове, оксфорди, фланелети, платове за мебели, покривки, душеклъци, платове за дамски рокли и ленен док.

 пълен текст 

Сист. No: 3312

- 812 -

 

[Танцовият състав към текстилно-индустриално дружество „Бахава“ - Мездра]  : Фотография . - Мездра, 30 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   „Бахава“ – текстилно-индустриално о.о. дружество – Мездра. Основано в 1926 год. от Иван Т. Балабанов за производство на следните памучни артикули: материи, докове, оксфорди, фланелети, платове за мебели, покривки, душеклъци, платове за дамски рокли и ленен док.

 пълен текст 

Сист. No: 3313

- 813 -

 

[Танцовият състав към училището ]  : Фотография . - Мизия, 40-те г. на ХХв . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3364

- 814 -

 

[Танцовият състав към училището]  : Фотография, 60 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3170

- 815 -

 

[Танцовият състав към читалището]  : Фотография, 1962 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3165

- 816 -

 

[Танцьори]  : Фотография, 1962 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3163

- 817 -

 

[Танцьори]

   [Жени и деца в народна носия] : Фотография, 80 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3164

- 818 -

 

[Театралният състав в Паволче представя пиесата "Пристанала"]  : Фотография . - Паволче, 1965 . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3529

- 819 -

 

[Тлаченски първенци]  : Фотография, 1943 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков, юрист, като кмет на село Тлачене ( с бялото сако) 1943 - 1944 г. Вдясно от него е секретар-бирника, накрая вляво тлаченския свещеник отец Никодим.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2967

- 820 -

 

[Тодор Томов и Димитър Господинов в ТКЗС Баурене]  : Фотография, 1963 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2829

- 821 -

 

[Трапеза на полето]  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2894

- 822 -

 

[Три поколения край люлката]  : Фотография . - Паволче, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3544

- 823 -

 

[Тържествено откриване на новата училищна сграда в Ракево]  : Фотография . - Ракево, 1959 . - Черно-бяла ; 5/8 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3483

- 824 -

 

[Утринна гимнастика през ОУ "Васил Левски" - Ракево]  : Фотография . - Ракево, 80 г. на ХХ в . - Черно-бяла ; 10/15 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3481

- 825 -

 

[Участниците във възстановката "Седянката" - Бяла Слатина]  : Фотография, 1927 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков от с. Тлачене като ученик в Бяла Слатина и като участник във възстановката "Седянката" 1927 г.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2958

- 826 -

 

[Участниците във възстановката "Седянката" в Езерото - Бяла Слатина]  : Фотография, 1927 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков от с. Тлачене като ученик в Бяла Слатина и като участник във възстановката "Седянката" 1927 г. Надпис, гръб: "Седенката" снимани в Езерото Б.Слатина, април 1927 г. Цветан Н(енов) Милов".

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2959

- 827 -

 

[Ученици - III-о отделение с др. Гергова]  : Фотография, 1950 . - Черно-бяла ; 12/8 см

   Гръб: Ръкописен текст пояснение, година.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3131

- 828 -

 

[Ученици - IV отделение - Хърлец]  : Фотография, 1933 . - Черно-бяла ; 12/8 см

   Гръб: Ръкописен текст пояснение, година.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3129

- 829 -

 

[Ученици - Бяла Слатина]  : Фотография, 1927 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков от с. Тлачене като ученик в Бяла Слатина.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2961

- 830 -

 

[Ученици в Бяла Слатина]  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков от с. Тлачене (седналият вляво) като ученик в Бяла Слатина.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2954

- 831 -

 

[Ученици в Кулата с учителите Мара Андреева и Георги Атанасов]  : Фотография . - Кулата, 1942 . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3736

- 832 -

 

[Ученици в прогимназия "Тодор Балабанов" с учителя Петър Горанов - Мездра]  : Фотография . - Мездра, 1927 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3324

- 833 -

 

[Ученици в прогимназия "Тодор Балабанов" с учителя Петър Горанов - Мездра]  : Фотография . - Мездра, 1925 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3325

- 834 -

 

[Ученици в частната къща на Иванчо Лозановски]  : Фотография . - Девене, 30 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 9/13см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3779

- 835 -

 

[Ученици залесяват в Девене]  : Фотография . - Девене, 1962 . - Черно-бяла ; 9/13см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3785

- 836 -

 

[Ученици и родители след тържеството на 8 март]  : Фотография . - Девене, 1957 . - Черно-бяла ; 5/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3761

- 837 -

 

[Ученици и ученички - Бяла Слатина]  : Фотография, 1926 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков от с. Тлачене като ученик в Бяла Слатина (с малкото куче). Надпис гръб: "Групи ученички и ученици от V клас. По случай края на учебната година. 2 юлий 1926 г. Б. Слатина".

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2962

- 838 -

 

[Ученици и учители в прогимназия "Тодор Балабанов" - Мездра]  : Фотография . - Мездра, 20 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3329

- 839 -

 

[Ученици и учители пред училището]  : Фотография . - Девене, 1963 . - Черно-бяла ; 5/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3762

- 840 -

 

[Ученици на бригада]  : Фотография . - Паволче, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3518

- 841 -

 

[Ученици на посещение в овцефермата]  : Фотография . - Девене, Сред. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 5/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3764

- 842 -

 

[Ученици от второ отделение]  : Фотография . - Девене, 1939/40 . - Черно-бяла ; 9/13см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3784

- 843 -

 

[Ученици от Девене, участници в похода "Козлодуй-Околчица"]  : Фотография . - Девене, 1970 . - Черно-бяла ; 5/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3763

- 844 -

 

[Ученици от Мездра на екскурзия до Черепишкия манастир ]  : Фотография . - Мездра, 30 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3314

- 845 -

 

[Ученици от първи клас]  : Фотография . - Девене, 1963 . - Черно-бяла ; 5/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3782

- 846 -

 

[Ученици от първите прогимназиални класове]  : Фотография . - Девене, 1927/1928 . - Черно-бяла ; 9/13см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3767

- 847 -

 

[Ученици от първо отделение]  : Фотография . - Девене, 1941 . - Черно-бяла ; 9/13см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3770

- 848 -

 

[Ученици от трети прогимназиален класове]  : Фотография . - Девене, 1936/1937 . - Черно-бяла ; 9/13см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3771

- 849 -

 

[Ученици пред новото училище в Очин дол, Врачанско]  : Фотография . - Очин дол, 1957 . - Черно-бяла ; 9/13 см

   Снимката е от личния архив на Янка Иванова.

 пълен текст 

Сист. No: 3593

- 850 -

 

[Ученици пред старото училище в Очин дол, Врачанско]  : Фотография . - Очин дол, 1931 . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3594

- 851 -

 

[Ученици пред училището]  : Фотография . - Девене, Сред. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 5/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3759

- 852 -

 

[Ученици]  : Фотография . - Паволче, 70 г. на ХХ в . - Черно-бяла ; 8/5 см

   Личен архив на Мара Ангелова.

 пълен текст 

Сист. No: 3514

- 853 -

 

[Ученици]  : Фотография . - Паволче, 60 г на ХХ в . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3532

- 854 -

 

[Ученици]  : Фотография . - Девене, 30 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 9/13см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3774

- 855 -

 

[Ученици]  : Фотография . - Девене, 1936 . - Черно-бяла ; 9/13см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3776

- 856 -

 

[Ученици]  : Фотография . - Девене, 1942 . - Черно-бяла ; 9/13см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3778

- 857 -

 

[Ученички в двора на немското училище]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2916

- 858 -

 

[Учители пред новата училищна сграда]  : Фотография . - Девене, 1939 . - Черно-бяла ; 9/13см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3773

- 859 -

 

[Учители сами изработват учебни пособия]  : Фотография . - Девене, Сред. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 5/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3769

- 860 -

 

[Учители]  : Фотография . - Девене, 30 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 9/13см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3772

- 861 -

 

[Учителска конференция в Мездра]  : Фотография . - Мездра, 30 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3321

- 862 -

 

[Учителска конференция]  : Фотография . - Мездра, 30 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Лице, надпис върху снимката с мастило: " На конференция с. Ребърково"

 пълен текст 

Сист. No: 3322

- 863 -

 

[Учителската колегия на прогимназия "Тодор Балабанов" - Мездра]  : Фотография . - Мездра, 30 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3331

- 864 -

 

[Учителската колегия на прогимназия "Тодор Балабанов" - Мездра]  : Фотография . - Мездра, 30 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3332

- 865 -

 

[Учителският колектив за учебната 1929/30 г. - Хърлец]  : Фотография, 1930 . - Черно-бяла ; 12/8 см

   Лице: Надпис: "1929/930 учебна год. 10.II. 1930 г." Гръб: Ръкописен текст пояснение и имената на учителите.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3133

- 866 -

 

[Учителският колектив]  : Фотография . - Девене, 30 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 9/13см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3777

- 867 -

 

[Учителският колектив]  : Фотография . - Девене, 1957 . - Черно-бяла ; 9/13см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3781

- 868 -

 

[Учителят Петър Горанов - Мездра - семейна снимка]  : Фотография . - Мездра, 30 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3326

- 869 -

 

[Учителят Петър Горанов със семейни приятели]  : Фотография . - Мездра, 1930 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3327

- 870 -

 

[Фамилна снимка под лозата]  : Фотография, 70 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2890

- 871 -

 

[Фелдшер Коновски и хората от лазарета]  : Фотография . - Оряхово . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3689

- 872 -

 

[Футболисти]  : Фотография, 60 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3196

- 873 -

 

[Футболният отбор на с. Кулата]  : Фотография . - Кулата, 1954 . - Черно-бяла ; 8/6 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3722

- 874 -

 

[Футболният отбор на с. Кулата]  : Фотография . - Кулата, 1955 . - Черно-бяла ; 8/6 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3723

- 875 -

 

[Футболният отбор на с. Кулата]  : Фотография . - Кулата, 1948 . - Черно-бяла ; 8/6 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3724

- 876 -

 

[Футболният отбор на с. Кулата]  : Фотография . - Кулата, 1956 . - Черно-бяла ; 8/6 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3725

- 877 -

 

[Футболният отбор на с. Паволче]  : Фотография . - Паволче, 60 г на ХХ в . - Черно-бяла ; 9/13 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3531

- 878 -

 

[Футболният отбор]  : Фотография, 70 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3197

- 879 -

 

[Християнско братство "Св. Георги" - Мездра]  : Фотография . - Мездра, 1937 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   Представление на постановката "Фабиана" - 10 март 1937 г.

 пълен текст 

Сист. No: 3317

- 880 -

 

[Цветница в Бърдарски геран]  : Фотография, 1926 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков от с. Тлачене като ученик в Бяла Слатина (до гъдуларя) на Великден в село Бърдарски геран, 8 април 1926 г.(Цветница) Надпис гръб: " По случай Великден в Бърдарски геран. 8 април 1926 г.(Цветница)."

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2957

- 881 -

 

[Циганска сватба в Пудрия - Младоженците с близки и дар]  : Фотография . - Пудрия, 70 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3612

- 882 -

 

[Църквата "Св. Дух" в с. Оселна, Врачанско]  : Фотография . - Оселна, 80 г. на ХХ в . - Черно-бяла ; 13/18 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3578

- 883 -

 

[Църквата "Св. Дух" в с. Оселна, Врачанско]1  : Фотография . - Оселна, 80 г. на ХХ в . - Черно-бяла ; 13/18 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3579

- 884 -

 

[Църквата "Св. Цар Борис I Покръстител" - Ракево - детайл]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2010 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Църквата е осветена тържествено на 27 октомври 1940 г. от Врачански митрополит Паисий. Дългогодишен свещенк и инициатор за построяването бил Цено Маринов - отец Стефан. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3420

- 885 -

 

[Църквата "Св. Цар Борис I Покръстител" - Ракево - патронна икона над входа на храма]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2010 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Църквата е осветена тържествено на 27 октомври 1940 г. от Врачански митрополит Паисий. Дългогодишен свещенк и инициатор за построяването бил Цено Маринов - отец Стефан. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3421

- 886 -

 

[Църквата "Св. Цар Борис I Покръстител" - Ракево]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2010 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Църквата е осветена тържествено на 27 октомври 1940 г. от Врачански митрополит Паисий. Дългогодишен свещенк и инициатор за построяването бил Цено Маринов - отец Стефан. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3422

- 887 -

 

[Църквата "Св. Цар Борис I Покръстител" - Ракево]1  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2010 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Църквата е осветена тържествено на 27 октомври 1940 г. от Врачански митрополит Паисий. Дългогодишен свещенк и инициатор за построяването бил Цено Маринов - отец Стефан. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3423

- 888 -

 

[Чепкане на вълна]  : Фотография, 50 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 8/5 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3176

- 889 -

 

[Чешмата в м. Кьосовец - с. Чирен]  : Фотография . - Чирен, 40-те г. ХХв . - Черно-бяла ; 11/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3755

- 890 -

 

[Шивачница "Камарашеви" в Букьовци/Мизия]

   [Връзване на метли - Букьовци/Мизия] : Фотография . - Мизия, Б. г. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3374

- 891 -

 

[Шивачница "Камарашеви" в Букьовци/Мизия]  : Фотография . - Мизия, Нач. на ХХв. . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 3365

- 892 -

 

[Щанд на Раймаг - с. Девене на Врачанския панаир]  : Фотография . - Девене, 1953 . - Черно-бяла ; 9/13см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3798

- 893 -

 

[Щанодовете на Кооперативния съюз на Врачанския панаир]  : Фотография . - Девене, 1953 . - Черно-бяла ; 9/13см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3797

Фотографии. Враца

- 894 -

 

Албум от Междуокръжен събор на народното творчество "От Тимок до Искър", проведен в гр. Белоградчик - 25/26 авг. 1967 г.  : Фотоалбум /  Състав. Окръжен читалищен съвет гр. Враца, 1967 . - Твърда корица, луксозен - кожа, 46 с. ; 43/30 см

   Албумът съдържа 95 черно-бели фотогр., всяка с размер 17/13 и надпис-обяснение, което съдържа името на обичая или изпълнителя и населенето място, което представлява. Снимките отразяват моменти от представянето на обичаи и обреди, песни и инструментални мелодии, носии от Врачанския край.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 3253

- 895 -

 

Лобното място на Христо Ботев  . - Черно-бяла фотогр. ; 11/8 см

   На картичката - лице: На югоизточния склон на връх Камарата над падината Йолковица се намира лобното място на Христо Ботев. Означено е с голям каменен знак през 1961 г. - на него е изсечен стих на Елисавета Багряна - " На великия Ботев, Изпълни се пророчеството твое - жив си ти " 20 май 1876 г."

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2612

- 896 -

 

Паметникът на Ботев на вр. Околчица , Без год. . - Черно-бяла фотогр. ; 11/9см

   На картичката - лице: Решението за издигане на паметник на Околчица е взето през 1936 г. Изпълнителният комитет за въздигане на паметника възлага проектирането и строителството му на архитектурно-инженерното бюро на арх. П. Дограмаджиев и инж. Н. Новоселски. Проектът предвижда висок 26,60 м железобетонен опълченски кръст. Строи се в годините от 1936 до 1939. През 1947 г. е взето решение паметникът да бъде преустроен в петолъчна звезда и в този си вид той про-съществува до 1991 г., когато е възвърнат първоначалният му вид - опълченски кръст.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2613

- 897 -

 

[Агит-групата]  : Фотография . - Враца, 1954 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   Надпис на гърба, ръкопис, вероятно нап. от Величка Чолова: "Агит групата на Окр. нар. съвет, в която участваме и ние". Дописани имената: Донка Гатева, Мара Живкова, Васил Харизонов, Величка Чолова.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2783

- 898 -

 

[Басейна при Лидо Венеция]  : Фотография . - Враца, 1956 . - Черно-бяла ; 9/6 см

   Надпис - гръб, ръкописно, залепен цветен лист хартия, собственоръчно с почерка на Лица Татанова: “Басейна дето е била "Лидо Венеция". За обекта: „Спортна градина-бирария „Лидо-Венеция, находяща се в алпийско живописната котловина на Згориград“ е открита през 1935 г. и става основна атракция за жителите на града. След промените в средата на ХХ в. там е изграден плувен басейн.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2768

- 899 -

 

[Библиотекарки на Околчица]  : Фотография . - Враца, 1955 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   Надпис гръб, ръкописно: "2 юни 1955".

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2788

- 900 -

 

[Библиотекарки]  : Фотография . - Враца, 1954 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   Надпис на гърба, ръкопис:" 1954 г. Колективът на окръжна библиотека Враца с др. Виолета Мишева от отдел "Изкуство и култура", отговорник за библиотеките. 1. М. Живкова, 2. В. Мишева, 3. Величка Чолова, 4. Лидия Таскова, 5. Донка Жекова.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2785

- 901 -

 

[Библиотекарки]2  : Фотография . - Враца, 1954 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   Надпис на гърба, ръкопис: "Сава Коларска".

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2786

- 902 -

 

[Библиотекарки]3  : Фотография . - Враца, 1954 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   Надпис на гърба, ръкопис, нап. от Величка Чолова: "Мария, Донка, Лидия и аз - Величка Хаджихристова и др. Мишева".

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2787

- 903 -

 

[Библиотекарки]4  : Фотография . - Враца, 1955 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   На снимката: Ваня Трайкова, Лидия Таскова, Величка Чолова, Мара Живкова, Донка Гатева.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2789

- 904 -

 

[Библиотекарки]5  : Фотография . - Враца, 1955 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   Надпис гръб, ръкописно: "Др. Ценова от НБКМ, др. Дойчинов и ние". Дописано с химикал: "Мара Живкова, Донка Гатева, Лидия Таскова и Величка Чолова".

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2790

- 905 -

 

[Библиотечният колектив]  : Фотография . - Враца, Без год. . - Черно-бяла ; 12/8см

   Библиотечният колектив с директор Николай Горанов: Иван Димитров, Тинка - чистачка, Калина Козарска, Тодорка Гергова, Николина Иванова, Славчо Бъчваров, Агнеса Маринова, Венета Ценова.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2794

- 906 -

 

[Бранници]  : Фотография . - Кулата, 1936 . - Черно-бяла ; 8/6 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3741

- 907 -

 

плевенската библиотека]  : Фотография . - Враца, 1955 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   Надпис гръб, ръкописно: "Плевен". Снимката е направена при гостуване на колектива на Окръжна библиотека - Враца на Окръжна библиотка - Плевен през 1955 г.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2792

- 908 -

 

плевенската библиотека]2  : Фотография . - Враца, 1955 . - Черно-бяла ; 12/8см

   Надпис гръб, ръкописно: "Плевен. Сключване договор за съревнование между ОБ Плевен и ОБ Враца, 1955 год.".

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2793

- 909 -

 

[Военни]  : Фотография . - Кулата, 1965 . - Черно-бяла ; 13/9см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3740

- 910 -

 

[Войници]  : Фотография . - Кулата, 1952 . - Черно-бяла ; 8/6 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3742

- 911 -

 

[Деветосептемврийски празник в Кулата]  : Фотография . - Кулата, 1949 . - Черно-бяла ; 8/6 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3726

- 912 -

 

[Колективът на новосъздадената Окръжна методическа библиотека - Враца]  : Фотография . - Враца, 1954 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   На снимката: Ваня - инспектор в отдел "Просвета и култура", библиотекарите Донка Гатева, Величка Чолова, Лили от ДБИ, оказваща методическа помощ, библиотекарките Мара Живкова и Лидия Таскова, с хигиенистката на балкона на първата сграда на библиотеката.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2776

- 913 -

 

[Колективът на новосъздадената Окръжна методическа библиотека - Враца]2  : Фотография . - Враца, 1954 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   На снимката: Ваня - инспектор в отдел "Просвета и култура", библиотекарите Донка Гатева, Величка Чолова, Лили от ДБИ, оказваща методическа помощ, библиотекарките Мара Живкова и Лидия Таскова, с хигиенистката на балкона на първата сграда на библиотеката.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2777

- 914 -

 

[Колективът на Универсална библиотека "Хр. Ботев" пред сградата]  : Фотография . - Враца, 1994 . - Черно-бяла ; 9/13 см

   На снимката: колективът с директор Иван Пенев при тържественото освещаване на новопренесената библиотека - в сградата на бившия Дом за политическа просвета - ул. Петропавловска" - 34, 1 ноември 1994 г.

 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 2781

- 915 -

 

[Кулски младежи]  : Фотография . - Кулата, ок.1916 . - Черно-бяла ; 13/9см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3739

- 916 -

 

[Кулчани изпащат на гарата във Враца инж. Икомов, управител на Държавен овощен разсадник в града]  : Фотография . - Кулата, 1942 . - Черно-бяла ; 8/6 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3727

- 917 -

 

[Кулчани на екскурзия до Рилския манастир]  : Фотография . - Кулата, 1959 . - Черно-бяла ; 13/9 см

   

 пълен текст